v. 7,9 1

Lægningsvejledning for BambusPlank™, Bambus Ekstrem™, Bambus Ekstrem LamelPlank™ og Bambus Stavparket™ ”svømmende”

1. Ved modtagelse af gulvet
- Denne vejledning er gældende for H & W varenummer: 100302, 100402, 105102, 105202, 105602, 110204, 110404,
  115204, 115504, 130207, 130407, 135207, 135407 & 106450.
- Kontrollér om mængde & produkt stemmer overens med det bestilte.
- Kontrollér om varen har fået transportskade. I givet fald, giv straks chaufføren besked herom.
- Anbring pakkerne i et opvarmet rum (ca. 20 gr.) med en relativ luftfugtighed på ca. 50 %. Gulvet skal akklimatisere
  i min.72 timer i ovenstående miljø før nedlægning startes.
- Såfremt rummene, hvori gulvet skal lægges, fremover vil have en anden relativ rum-fugt end ca. 50 %, skal den udførende
  konditionere gulvene i henhold til den forventede rumfugt. Kontakt evt. en fagmand for yderligere information om rumfugt
  og konditionering af gulve.
- Der skal løbende foretages skriftlig kvalitetssikring, som kan dokumentere at de angiv-ne forhold er overholdt.

2. Før lægning af gulvet
Vigtige ting at huske:

- Et ”svømmende” gulv skal altid kunne arbejde. D.v.s at det ikke må fastgøres til underlaget.
- Gulvet må ikke lægges under faste skabe, brændeovn, skillevægge, køkkenskabe eller andre tunge genstande som
  ”fikserer” gulvet.
- Husk altid min. 10-12 mm luft til tilstødende bygningsdele, installationer m.v.
- Gulvene må ikke ligge m/overgang til andre rum. De skal brydes, evt. med en dilatationsfuge. Dilatationsfugen skal også
  benyttes ved større gulvflader (mere end 6x12 mtr. – 12 mtr. målt i åreretningen).
- Fodlister m.v. skal skrues i væggen – ikke i gulvet!
- Ved tilskæring af BambusPlank™ anbefales det at benytte maske. Grundet hårdheden af materialet kan der opstå mikrofibre
  når materialet tilskæres.

v. 7,9 2
- Bambusgulve har farvevariation og det er derfor nødvendigt at blande pakkerne når man monterer. På denne måde opnås
  det flotte farvespil. Pakkerne kan være mærket med L (Light), M (Medium) eller D (Dark). Disse giver en antydning af farven
  i pakken.

Der kan ikke reklameres over planker der er monteret med synlige fejl.
På eksisterende trægulv:

- Gulvet skal være fast & plant (±2 mm på 2 m retskede). Det må på ingen måde være ustabilt, indeholde løse brædder eller lign.
- Såfremt det gamle gulv fremviser større åbninger/sprækker, kan det være en fordel at lægge det nye gulv på tværs af det
  gamle.
- Læg aldrig fugtspærre på gamle trægulve eller underlag af andet organisk materiale.
- Montér eventuelt et underlag med trinlydsdæmpning.

På beton/klinker:
- Gulvet skal være fast & plant (±2 mm på 2 m retskede).
- Der udlægges en dampspærre f.eks. af 0,20 mm polyethylenfolie (denne føres 10 cm op ad væggen) samt en
  filt/trinlydsdæmpende underlag.

3. Lægning af gulvet
For at opnå det rigtige farvespil, anbefales det at blande brædderne fra de forskellige pakker med hinanden.

1. række:
- Lægges med not ind mod væggen. Husk altid min. 10-12 mm til tilstødende bygningsdele, installationer m.v.

Limning:
- Påfør en tynd stribe ”Bostik not- og ferlim” eller ”Bostik Trælim 730 ude” i oversiden af noten – såvel på langsiden
  som endenoten. Eventuel overskydende lim fjernes straks med en fugtig klud.
- Ved limning (Gælder kun gulve uden klik-system) af Bambus Ekstrem™ anbefales det at lime i top af fer & bund af not.

Justering:
- Med snor kontrolleres at 1.række planker ligger lige. Dette foretages for hver 5.række.

Samling:
- Bemærk at BambusPlank™ har mindre toleranceforskel end trægulve og at det derfor oftest er lettere at samle. Derfor er
  det vigtigt at benytte kiler.

I tilfælde af at Bambus Ekstrem™ slår sig en smule, så anbefales det at bruge gulv-stropper og trække plankerne ind. v. 7,9 3
- Ved samling af rækker & endestød kan der bruges trækjern & slagklods. Husk først at samle over enderne og derefter drive
  plankerne sammen langs siden. Endesamlinger skal være forskudt min. 500 mm. Ved hjælp af trækjernet samles plankerne
  over enderne og kilerne anbringes. Dette skal gøres for hver række.

Sidste bræt:
- Husk at skære sidste planke til, så der holdes 10-12 mm luft til væggen. Husk afstands-kiler.
- Et svømmende gulv bør altid fixeres af en liste (monteret på væggen), som sikrer at gulvet ikke slår op.

4. Gulvvarme
BambusPlank™ kan som enkelte andre plankegulve monteres på gulvvarme. Det må dog forventes, at plankerne vil
arbejde mere end ved almindelig montage og fuger vil opstå mellem plankerne - især i vinterperioden. Dog vil det ved
svømmende gulve opleves, at der kommer større fuger mellem gulvfladen og de tilstødende vægge m.v.

Ved montering på gulvvarme er det vigtigt at man følger vejledning:
- Plankerne kan monteres på de fleste former for gulvvarme – kontakt os eventuelt for en godkendelse.
- Der skal anvendes gulvvarmeanlæg, som sikrer jævn temperaturfordeling på over-fladen.
- Gulvvarmeanlægget skal være forsynet med låsbar styring, som begrænser tempe-raturen. Gulvbrædderne må ikke
  overskride 27° i overfladetemperatur!
- Varmeanlægget skal slukkes mindst 2 døgn før lægning af gulvet. Når gulvet er lagt kan varmeanlægget gradvist justeres
  tilbage til den ønskede temperatur (max. 27° overfladetemperatur). Bemærk at der ved for hurtig opjustering kan opstå
  revner/ ridser i plankerne.
- Strøer/bjælker skal være tørret til 8 % ± 2 %, for at undgå udtørring af disse og derved knirkelyde.
- Ved el-baserede gulvvarmesystemer må effekten ikke være over 100 W/m2.

5. Fremtidig vedligehold af bambusgulve
- Det optimale miljø for Holse & Wibroes bambusgulve er, at der fremover holdes en rumtemp. på ca. 20 grader samt en relativ
  luftfugtighed i rummene på 50 %. I kortere perioder må denne svinge fra 35 % til 65 %, aldrig under eller over.

Lavere luftfugtighed kan forårsage at gulvene krymper for meget, mens højere luft-fugtighed kan forårsage, at gulvene
udvider sig for meget.
- Hvis der er tvivl om den relative luftfugtighed i et rum, anskaf da et hygrometer eller kontakt en fagmand.

v. 7,9 4
Bambus Ekstrem™ m/olie skal altid køres over med net (180) og derefter olieres inden ibrugtagning. 

For vedligehold af bambusgulves overflade – se www.holseogwibroe.dk
Fuldklæbning følg dette link: http://holseogwibroe.dk/data/bambusplank.dk/pdf/Bambusgulve%20fuldklæbet%20v3,9.pdf
Montering på strøer følg dette link: http://holseogwibroe.dk/data/bambusplank.dk/pdf/BambusGulve%20strøer%20v3,9.pdf
Vedligeholdelse følg dette link: http://holseogwibroe.dk/data/bambusplank.dk/pdf/PlejevejlOlieredeBambusgulvev21.pdf