Elgulvvarme til vådrum

Ring for pris
44 92 60 60

elgulvvarme vådrum

Lager: På lager

Installation af elgulvvarme varmemåtter

Følgende er blot en vejledning for at give en ide om hvordan konstruktionen skal opbygges.! Følg altid producentens anvisninger på det produkt du har købt.

 1. Regn antallet af m² ud, og beslut dig for en gulvbelægning, fx klinker eller trægulv
    

 2. • Gulvet rengøres grundigt
  • Gulvet primes
  • Hvis det er i vådrum, så husk vådrumssikring
    
 3. Lav en skitse over hvordan, du vil udlægge elgulvvarme varmemåtten. Skitsen er en stor hjælp ved udlægningen og samtidig din ”hukommelse” til fremtiden.
    
 4. Ud fra typen af gulvbelægning vælger du, hvor mange Watt pr. m², der skal bruges. Få elgulvvarme-måtten til at dække gulvfladen bedst muligt. Undlad at lægge elgulvvarme, hvor der alligevel skal være gulvafløb, toiletter, badekar, faste skabe etc.

  NB. Det er vigtigt, at elgulvvarme måtten passer til gulvet. Man må ALDRIG klippe varmekablet over, for evt. at afkorte varmemåtten. Måtten tilpasses ved at klippe og dreje nettet. Er nettet for stort til rummet, så frigøres varmekablet fra nettet og lægges eks. ud mod væggen. Men husk, at kablerne IKKE må krydse hinanden, og der skal holdes en afstand på minimum 18 mm.
   
 5. Læg varmemåtten ud iflg. din skitse - rumtemperaturen bør ikke være under +5 grader. 

  Træk beskyttelsesfolien af den dobbeltklæbende tape samtidig med, at varmemåtten rulles ud. 
  Hvis der er valgt en termostat med gulvføler, skal der skæres en rille, der er bred nok til 2 kabler. Gulvføleren skal placeres minimum 50 cm fra væggen og mellem 2 varmekabler.
   
 6. Ved væggen skal nettet klippes forsigtigt - uden at beskadige varmekablet. 
  Herefter vendes varmemåtten rundt, så den dobbeltklæbende tape kommer til at vende ned mod gulvet. 
   
 7. Lav en lille revne til samlingen mellem varmekablet og tilslutningskablet. Samlingen skal være dækket af spartelmasse eller fliseklæb ligesom varmemåtten. 

  Hele varmemåtten skal være dækket af spartelmasse eller fliseklæb. 
   
 8. Slutningen af elgulvvarme måtten skal blive i gulvet. Den skal også dækkes af fliseklæb eller spartelmasse.
   
 9. Pres tapen godt ned mod gulvet.  Og vær sikker på, at varmemåtten ligger fladt på gulvet, før den dækkes af fliseklæb eller spartelmasse.
   
 10. Bed din Aut. el-installatør kontrollere følgende både før og efter, at gulvvarmemåtten er dækket af fliseklæb/spartelmasse:
   
  • at Ohm-værdien stemmer overens med den label, der er på gulvvarmemåtten
  • at jordforbindelsen fungerer
  • at strømforsyningen til elgulvvarme måtten er koblet til et HFI-/HPFI-relæ 
   
 11. Når du køber fliseklæb eller spartelmasse, skal du sikre dig, at de er beregnet til elgulvvarme. 

  Vi anbefaler også, at der anvendes enten fleksibel fliseklæb eller fiber spartelmasse.

  Hvis du lægger fliser over din elgulvvarme måtte, kan fliseklæben trækkes ud direkte ovenpå gulvvarmemåtten.