v. 7,9 1

Installasjonsinstrukser for BambusPlank™, Bambus Ekstrem™, Bambus Ekstrem LamellPlank™ og Bambus Stavparket™ ”svømmende”

1. Ved mottakelsen av gulvet

- Denne vejledningen er gjeldende for H & W varenummer: 100302, 100402, 105102, 105202, 105602, 110204, 110404, 115204, 115504, 130207, 130407, 135207, 135407 & 106450.

- Kontroller om mengde og produkt stemmer overens med det bestilte.

- Kontroller om varen har fått transportskade. Hvis det er aktuelt, gi deretter sjåføren øyeblikkelig beskjed.

- Plasser pakkene i et oppvarmet rom (ca. 20 gr.) med en relativ luftfuktighet på ca. 50 %. Gulvet skal akklimatisere i min.72 timer i ovenstående miljø før nedleggelse kan starte.

- Dersom rommene som gulvet skal legges i framover vil ha en annen relativ romfuktighet enn ca. 50 %, skal den utførende impregnere gulvene i henhold til den forventede romfukt. Kontakt evt. en fagmann for ytterligere informasjon om romfukt og kondisjonering av gulv.

- Det skal fortløpende foretas skriftlig kvalitetssikring, som kan dokumentere at de angivne forhold er overholdt.

2. Før legging av gulv

Viktige ting å huske:

- Et ”svevende” gulv skal alltid kunne arbeide. Dvs. at det ikke må fastgjøres til underlaget.

- Gulvet må ikke legges under faste skap, vedovn, skillevegger, kjøkkenskap eller andre tunge gjenstander som ”fikserer” gulvet.

- Husk alltid min. 10-12 mm luft til tilstøtende bygningsdeler, installasjoner m.v.

- Gulvene må ikke ligge m/overgang til andre rum. De skal brytes, evt. med en ekspasjonsfuge. Ekspasjonsfugen skal også benyttes ved større gulvflater (mer enn 6x12 mtr. – 12 mtr. målt i åreretningen).

- Fotlister m.v. skal skrues i veggen – ikke i gulvet!

- Ved tilskjæring av BambusPlank™ anbefales det å bruke maske. Grunnet hardheten av materialet kan det oppstå mikrofibre når materialet tilskjæres.

v. 7,9 2

- Bambusgulv har fargevariasjon og det er derfor nødvendig å blande pakkene når man monterer. På denne måten oppnås et flott fargespill. Pakkene kan være merket med L (Light), M (Medium) eller D (Dark). Disse gir en antydning av fargen i pakken.

Det kan ikke reklameres over planker som er montert med synlige feil.

På eksisterende tregulv:

- Gulvet skal være fast og plant (±2 mm på 2 m rettslig lei). Det må på ingen måte være ustabilt, inneholde løse planker eller lign.

- Hvis det gamle gulvet viser større åpninger / sprekker, kan det være en fordel å legge det nye gulvet på tvers av det gamle.

- Legg aldri fuktsperre på gamle tregulv eller underlag av annet organisk materiale.

- Montér eventuelt et underlag med trinnlydsplater.

På betong/klinker:

- Gulvet skal være fast og plant (±2 mm på 2 m rettslig lei).

- Det utlegges en dampsperre f.eks av 0,20 mm polyethylenfolie (denne føres 10 cm opp etter veggen) samt en filt/lydisolerende underlag.

3. Legging av gulv

For at oppnå riktig fargespill, anbefales det å blande breddene fra de forskjellige pakkene med hverandre.

1. rekke:

- Legges med not inn mot veggen. Husk alltid min. 10-12 mm til tilstøtende bygningsdeler, installasjoner m.v.

Liming:

- Påfør en tynn stripe ”Bostik not- og ferlim” eller ”Bostik Trelim 730 ute” i oversiden av noten – på langsiden såvel som endenoten. Eventuell overflødig lim fjernes straks med en fuktig klut.

- Ved liming av Bambus Ekstrem™ anbefales det å lime i topp av fjær og bunn av not.

Justering:

- Med snor kontrolleres at 1.plankerekke ligger rett. Dette foretas for hver 5.rekke.

Samling:

- Vennligst merk at BambusPlank™ har mindre toleranseforskjell enn tregulv og at det derfor ofte er lettere å samle. Derfor er det viktig å benytte kiler.

Hvis Bambus Ekstrem™ slår seg seg litt, så anbefales det å bruke gulv-stropper og trekke plankene inn. v. 7,9 3

- Ved samling av rekker og ender kan det brukes trekkjern og slagkloss. Husk å samle over endene først, og deretter drive plankene sammen langs siden. Endesamlingene skal være forskjøvet min. 500 mm. Ved hjelp av trekkjern samles plankene over endene og kilene plasseres. Dette skal gjøres for hver rekke.

Siste bredde:

- Husk å skjære til siste planke, så det holdes 10-12 mm luft til veggen. Husk avstands-kiler.

- Et flytende gulv bør alltid fikseres av en list (montert på veggen), som sørger for at gulvet ikke slår opp.

4. Gulvvarme

BambusPlank™ kan som enkelte andre plankegulv monteres på gulvvarme. Det må imidlertidig forventes, at plankene vil jobbe mer enn ved ordinær montering og fuger vil oppstå mellom plankene - spesielt i vinterperioden. I midlertidig vil det ved flytende gulv oppleves, at det kommer større fuger mellom gulvflaten og de tilstøtende veggene m.v.

Ved montering på gulvvarme er det viktigt at man følger veiledningen:

- Plankene kan monteres på de fleste former for gulvvarme – kontakt oss eventuelt for en godkjennelse.

- Det skal brukes gulvvarmeanlegg som sørger for en jevn temperaturfordeling på overflaten.

- Gulvvarmeanlegget skal være forsynt med låsbar styring, som begrenser temperaturen. Gulvbordene må ikke overgå 27° i overflatetemperatur!

- Varmeanlegget skal slukkes minst 2 døgn før legging av gulvet. Når gulvet er lagt kan varmeanlegget gradvist justeres tilbake til ønsket temperatur (max. 27° overflatetemperatur). Vennligst merk at det ved for hurtig oppjustering kan oppstå revner/ risser i plankene.

-Tilfarere/bjelkelag skal være tørket til 8 % ± 2 %, for å unngå uttørking av disse og dermed knirkelyder.

- Ved el-baserte gulvvarmesystemer må effekten ikke være over 100 W/m2.

5. Framtidig vedlikehold av bambusgulv

- Det optimale miljø for Holse & Wibroes bambusgulv er, at det framover holdes en romtemp. på ca. 20 grader samt en relativ luftfuktighet i rommene på 50 %. I kortere perioder må denne svinge fra 35 % til 65 %, aldri under eller over.

Lavere luftfuktighet kan forårsake at gulvene krymper for mye, mens høyere luftfuktighet kan forårsake, at gulvene utvider seg for mye.

- Hvis det er tvil om den relative luftfuktighet i et rom, anskaff da et hygrometer eller kontakt en fagmann.

v. 7,9 4

Bambus Ekstrem™ m/olje skal alltid kjøres over med net (180) og deretter oljeres innen bruk.

For vedlikehold av overflate på bambusgulv – se www.holseogwibroe.dk

 

Parkettlim følg dette link: http://holseogwibroe.dk/data/bambusplank.dk/pdf/Bambusgulve%20fuldklæbet%20v3,9.pdf

 

Montering på bjelker følg dette link: http://holseogwibroe.dk/data/bambusplank.dk/pdf/BambusGulve%20strøer%20v3,9.pdf

 

Vedlikeholdelse følg dette link: http://holseogwibroe.dk/data/bambusplank.dk/pdf/PlejevejlOlieredeBambusgulvev21.pdf