lakk

Alle tregulvlakker og bruk samt etterbehandlingskravene til ferdig behandling er beskrevet nærmere i den manuelle TRÆ 63 Tregulv - Utvelgelse og vedlikehold. Lakker kan klassifiseres etter bruk:

basecoat

Lakk for priming med egenskaper som forhindrer sidebinding av brett eller stenger og misfarging. Groundcoat er porefylling, men uten samme glans og holdbarhet som topplakk, og bør derfor bare brukes til forbehandling.

For formål der høy slitestyrke er ønsket og / eller hvor adhesjon med vannbaserte produkter er vanskelig, bør løsningsmiddelbaserte lakk brukes. Formaldehydholdige gulv må være CE-merket i klasse E1.

topcoat

Lakk med stor holdbarhet

Lakker egner seg til gulv som er utsatt for stor slitasje, for eksempel. i kjøkken, hall, kontorer, møterom, butikker, restauranter, dansegulv og lignende.

Maling med normal slitestyrke

Lakker egnet til gulv i normale stuer, f.eks. stuer, soverom og rom med lignende slitasje.

Lakk til sportsgulv

Lakker utviklet i henhold til kravene til sportsgulv i form av friksjon, f.eks. i henhold til EN 14904. Kundens kravprofil bestemmer hvilken lakk som skal brukes.

guide maleri

Gulv utsatt for overdreven slitasje

for eksempel. butikker, restauranter og dansegulv

 • Bruk lakk med høy slitestyrke.
 • Påfør 1 lag primer og minst 3 lag topplakk med applikator (pute), børste eller mohair ruller (1L / 8-10 m² per applikasjon).
 • Gulvet er slipt etter 1. og muligens. Andre søknad. I de påfølgende programmene blir de slipt etter behov.

Gulv med stor slitasje

for eksempel. kjøkken, inngangsparti, kontorer og konferanserom

 • Bruk lakk med normal slitestyrke.
 • Påfør 1 lag primer og minst 2-3 lag topplakk med applikator (pute), børste eller mohair ruller (1L / 8-10 m² per applikasjon).
 • Gulvet er slipt etter 1. og muligens. Andre søknad. I de påfølgende programmene blir de slipt etter behov.

Gulv utsatt for normal slitasje

for eksempel. normale stuer, soverom, barnebarn, etc.

 • Bruk lakk med normal slitestyrke.
 • Påfør 1 lag primer og 2 lag topplakk med applikator (pute), børste eller mohair ruller (1L / 8-10 m² per applikasjon).
 • Gulvet er slipt etter første søknad. I de påfølgende programmene blir de slipt etter behov.

tørketider

Malingen skal tørke ordentlig mellom hver applikasjon. De normale tørketidene er:

 • Før mellomliggende sliping, minst 1-2 timer.
 • Før maling, minst 8 timer
 • Før innredning, minst 24 timer.
 • Beskyttelsesdekselet bør unngås. Når dekselet er unødvendig, dekk med et diffusjonsåpent deksel når malingen er fullstendig herdet og klar til bruk.
 • Før du bruker tepper eller lignende, som ikke er åpne for diffusjon, minst 1 uke.
 • Før eksponering for overdreven slitasje, minst 2 uker. Etter tørking (1 dag), må eventuelle bånd mellom gulvet og skjørbrettene knuses ved å trykke gulvet ned og uten skottplankene.

nytt belegg

Nye fabrikkmalte gulv

Fabrikklakering gir vanligvis en mer holdbar overflate sammenlignet med de fleste lakkene som brukes i oppussing og maling på stedet. Det er viktig å være oppmerksom på at ytterligere refinishing av nye gulv kan føre til dårligere kvalitet og holdbarhet, fordi nye fabrikklakker inneholder tillegg som inkluderer forbedrer slitestyrken. Det betyr også at enkelte lakkoverflater kan være vanskelige å male på.

Ved omsmaling må overflaten slipes i henhold til leverandørens anvisninger, og det anbefales at det utføres en vedheftstest, og om nødvendig må malingsleverandøren gi råd før arbeidet utføres.

Tidligere malt gulv

Lakkoverflaten må rengjøres med et grunnleggende rengjøringsmiddel før du maler, slik at alt fett, voks, polsk og lignende er fjernet.

Gulvet er slipt og alt slipende støv fjernes. Polsk / voksete gulv er slipt for å rense treet.

En limprøve bør alltid utføres før du maler gulvet. Reprosessering utføres med minst 1 lag topplakk.

Gulv som er slipt for å rengjøre tre, må alltid primeres før ferdigbehandling med topplakk. Før sliping, bør tilstanden til gulvet generelt vurderes, se Retningslinjer for gulvsliping

film Tykkelse

Mange tynne lag er best. En liter når vanligvis 8-10 m²

Forutsetninger for lakkering

 • Funksjonen og utseendet til tregulv avhenger av den relative fuktigheten i rommet som holdes mellom 30-65%. Maleri bør derfor gjøres når gulvet er fri for fuktighet, som i praksis er perioden fra juni til oktober, når fuktigheten er høyest.
 • Gulvvarme må slås av 1-2 dager før maling og gulvflatets temperatur må ikke overstige 20 ± 2 ° C. Gulvtemperaturen på gulvet må være lavere enn romluften, slik at malingen ikke tørker for fort. Etter maling kan overflatetemperaturen gradvis økes over 2-3 dager til normal driftstemperatur, men ikke over 27 ° C.
 • Vakuum gulvet grundig før du maler. Fjern også støv på skjørtbrettene, radiatorene, etc. som kan bli sittende fast i våtmaling.
 • Silikonrester, f.eks. fuging kan danne en tynn film på gulvet og forhindre at malingen stikker til treflaten. Problemet kan løses ved å rengjøre alle redskaper og overflater.
 • Meget absorberende trearter, f.eks. furu og bøk bør påføres med et ekstra topplag.
 • Noen trearter, f.eks. bøk er følsom for fuktendringer og bør påføres med et ekstra topplag.
 • Lakker av forskjellig type og merke bør ikke blandes eller brukes til systembehandling.
 • Maling av lut og / eller oljebehandlet gulv arbeider med enkelte produsenter. Følg leverandørens instruksjoner.

arbeids~~POS=TRUNC

Bruk egnet ansiktsmaske og arbeidshansker i henhold til instruksene fra maleleverandøren og Arbeidstilsynet, se WOOD 54 Wood Protection for ytterligere informasjon.

vedlikehold

Følg leverandørens anvisninger for vedlikehold og rengjøring. Se også de generelle vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjonene i TRÆ 63 Tregulv - valg og vedlikehold.