Alle priser under gulvslipingskategorien er de typiske gjennomsnittlige prisene. Prisene er kun bindende for Gulvlageret.dk etter inspeksjon av oppdraget. Du vil alltid bli kontaktet umiddelbart etter at bestillingen er satt for å bli enige om en inspeksjonsperiode.

Pris fra
106.54 NOK