I denne kategorien kan du ikke kjøpe varer, kategorien er opprettet for å hjelpe deg med å få overblikk over hvilken konstruksjon du skal bruke i enten et nytt eller gammelt hus som skal renoveres. Mulighetene er mange og det er fordeler og ulemper ved de fleste konstruksjoner. Har du bruk for hjelp til å finne riktig løsning kan du bare kontakte oss. 

Ring for pris
44 92 60 60

Ring for pris
44 92 60 60

Ring for pris
44 92 60 60

Ring for pris
44 92 60 60

Ring for pris
44 92 60 60

Ring for pris
44 92 60 60

Ring for pris
44 92 60 60

Ring for pris
44 92 60 60

Er det en god idé å legge gulvvarme i et eldre hus?

Hus fra før 1950 er normalt dårlig isolert, og jo dårlige isolert huset er jo mer utett er det, og jo dårligere vil gulvvarmen virke. Det betyr at det vil være dyrt å varme opp huset med gulvvarme alene. Generelt kan man si at jo eldre et hus er, desto dårligere idé er det å ha gulvvarme som eneste varmekilde.  

I et eldre hus vil en del av varmen forsvinne ut gjennom husets utettheter. Derfor kan det være nødvendig å supplere gulvvarmen med en eller flere radiatorer for å få det varmt nok i huset. Spesielt foran større vinduespartier og kalde yttervegger er det en god idé med radiatorer for å unngå problemer med trekk og kulde fra kalde overflater (kuldenedfall).

Kuldenedfall er et uttrykk som brukes om kulde fra kalde overflater inne i huset, som presses nedover mot gulvet, når en kald luft møter en varm luft, som stiger oppover. Kuldenedfallet gjør at det blir fotkaldt ved gulvet, og det gir en følelse av at det trekker fra vinduet også selv om vinduet ikke er spesielt utett.

For å motvirke kuldenedfall kan man enten montere en radiator under vinduet eller skifte ut vinduet med et lavenergivindue. Kuldenedfallet er nemlig verst fra gamle vinduer, som ikke isolerer så godt som nye lavenergivinduer.

Innen du går i gang med å legge gulvvarme i et eldre hus er det generelt sett en god idé å isolere huset grundig. I tillegg til å skifte til nye lavenergivinduer er det fornuftig å isolere hullmurer i ytterveggen, takrommet, etasjeseparasjoner og skunke og å utskifte gamle dører.

 

Er det dyrere å legge gulvvarme i et eldre hus enn i et nytt hus?

Det er noe dyrere å legge gulvvarme i et eldre hus enn å etablere gulvvarme i et helt nytt hus, samtidig med at det blir oppført. Det kan være helt opp til dobbelt så dyrt.

Det er ikke så mye utgiftene til materialene, altså gulvvarmesystemet, varmeslange, varmefordeler, vannrør osv. som gjør det dyrer å legge gulvvarme i et eldre hus. Men utgiften til håndtverkerne som skal gjøre jobben, kan det raskt bli dyrt.

Årsaken er at det er mye ekstraarbeid når man skal legge gulvvarme i et eldre hus:

  • Først skal det gamle gulvbelegget fjernes.

  • Så skal gulvet isoleres så grundig som mulig.

  • Deretter skal underlaget gjøres klar til varmeslangene.

  • Generelt tar det også litt lengere tid å montere selve gulvvarmeanlegget.

Det kan også føre til problemer å få varmt vann fra kjelen og fram til gulvvarmeanlegget i et eldre hus. Det krever ofte at man fører vannrør gjennom områder av huset, hvor det ikke skal være gulvvarme, men hvor man likevel er nødt til å ta opp gulvet for å legge vannrørene under.

 

Vannbasert gulvvarme eller el-gulvvarme

El-gulvvarme brukes mest som supplement til vannbasert gulvvarme. Det kan f.eks være i mindre rom hvor det ikke er mulig å etablere vannbasert gulvvarme. Det er normalt dyrere å få etablert vannbasert gulvvarme enn å få en løsning med el-gulvvarme, men ekstrautgiftene til etableringen vil raskt tjenes inn, da vannbasert gulvvarme er mye billigere i drift.

I noen tilfeller kan det være en fordel å ha både el og vannslanger i gulvvarmeløsningen. Det gjelder spesielt på baderom, hvor det gir deg den luksus at du også kan få varmet tærne om sommeren når kjelen og den vannbaserte gulvvarmen er slukket. El-gulvvarme fungerer uavhengig av varmekjelen.

Kan man legge gulvvarme i både betongulv og tregulve?

Det finnes to typer gulv som er typiske i eldre hus:

  1. Gulv som er bygget opp av trebjelker hvor gulvplankene enten er lagt på tilfarere (små, smale bjelker) eller på store, kraftige bjelker.

  2. Gulv som er støpt i betong. Gulvet er ofte støpt direkte på jorden (terrengdekket) men det kan også legges betonggulv en etasje over jorden. I såfall blir betongen båret av en kraftig skjelett av jernbjelker.

Man kan legge gulvvarme i begge typer gulv. Den mest utbredte løsningen er å legge gulvvarme i betonggulv, men siden starten av 1990-tallet er det også blitt vanlig å legge gulvvarme under tregulv. Begge løsningene kan i dag gjøres uten problemer.Gulvvarme i betonggulv

Gulvvarme i et betonggulv med fliser er en god løsning. Betongen og flisene klarer kraftig oppvarming uten at materialet tar skade.

Ulempen ved gulvvarmen i et betonggulv er at det tar lengere tid å regulere varmen. Det skyldes at betonggulvet er massivt og tungt, og derfor tar det lengere tid å varme opp og kjøle av.

Du kan godt legge et tregulv på et betongunderlag med gulvvarme (se tegning under). Hvis du legger gulvet som et såkaldt flytende gulv, som ikke er fastgjort til underlaget unngår du at det kommer revner mellom gulvplankene. Revner kan ellers oppstå når treet på grunn av endringer i luftens temperatur og fuktinnhold utvider seg eller trekker seg sammen. Med et flytende gulv kommer det bare revner langs kantene, og de vil være usynlige da de befinner seg unde fotpanelet.

Du kan også bruke vinyl eller linoleum som gulvbelegg ovenpå betongen, som gulvslangene ligger i. Du skal i den forbindelse være oppmerksom på at betongen skal tørke vesentlig lengere tid, enn hvis du legger tregulv eller klinker/fliser. Ellers trenger det fukt opp og ødelegger vinylet/linoleumet. tørketiden for et nystøpt betongdekk som 10-15 cm tykt, kan absolutt være 3-6 måneder.

 

Gulvvarme i tregulv

Tregulv kan absolutt konstrueres slik at de ikke tar nevneverdig skade av å bli varmet opp av et gulvvarmeanlegg, man skal velge et produkt som er egnet til å legge hvor det er gulvvarme og sørge for at garantien også gjelder når gulvet legges med gulvvarme. Det er viktig at varmvannet som sendes rundt i gulvvarmeslangene under tregulvet ikke blir for varmt. Tregulvets overflatetemperatur kan aldri være høyere enn 27 grader.

Du kan også legge el-gulvvarme under tregulvet ditt, men det er svært viktig å bruke et system spesielt til tregulv. Dette systemet regulerer temperaturen slik at den ikke blir for høy og ødelegger gulvet.

Ulempen med tregulv med gulvvarme er at det ofte kommer revner når treet utvider seg eller trekker seg sammen, avhengig av luftens fuktighet og temperatur. Det er spesielt et problem når gulvplankene er massive og gjort fast til bjelker eller tilfarere. I et slikt gulv vil det med stor sannsynlighet komme revner mellom de enkelte gulvbreddene i kalde og tørre perioder om vinteren, mens revnene normalt vil forsvinne igjen om sommeren når det er mer fuktig og varmt i været.

Dette kan unngås ved å legge gulvet som et flytende gulv, hvor et mellomlegg at gulvbelegget kan bevege seg i forhold til underlaget.

 

Gode råd om å legge gulvvarme i eldre hus

  • Det er viktig at gulvvarmeslangene blir plassert korrekt, spsielt når de støpes ned i betong. Slangene kan hverken ligge for dypt eller for tett på det endelige gulvet. En optimal plassering er å legge slangene 4-8 cm nede i betonglaget, målt fra gulvoverflaten.

  • Unngå å ha gulvvarmeslangene liggende under fast innvetar som kjøkkenelementer og spabadet. Det gjør det vanskelig å styre romtemperaturen.

  • Ta bilder av gulvet og installasjonen underveis i arbeidet eller tegn en skisse av hvor varmeslangene ligger med angivelse av cirkamål. Det kan være nyttig å vite hvor gulvvarmeslangene ligger, hvis du senere skal bygge om.

  • Legg aldri mange tykke tepper på gulv med gulvvarme, da det gjør det vanskelig å regulere varmen ordentlig. Små tepper kan dog brukes på klinkergulv på steder hvor du går med bare føtter. Det an være en billigere løsning enn å skru opp for gulvvarmen.