En sammenvevd verden
Linie Design er et dansk designfirma, grunnlagt i 1980. Linie Design er Nord-Europas største grossist og utvikler håndlagde tepper. Elegante farger og utsøkte materialer er en naturlig del av Linie Designs hverdag.


Tradisjon er et søkeord, både når det gjelder nordisk design og unikt håndverk. Alle tepper er designet av anerkjente skandinaviske designere og håndvev av indiske vevlere som har raffinert sitt håndverk gjennom generasjoner.

Et moderne nordisk uttrykk er sammenvevd med alle design, og Linie Design søker alltid nye måter å designe, veve og kombinere. Mønstre, materialer og uttrykk er omtalt, og resultatet snakker for seg selv: teppene selges i mer enn 60 land over hele verden! Linie Design tilbyr en svært fleksibel logistikkoppsett, og takket være høyt innkjøpsvolum og god markedskunnskap er prisene svært konkurransedyktige.

Line Designs filosofi

Kjernen i Linie Designs virksomhet

Linie Designs nordiske røtter definerer hele designforståelsen. Kvalitet og enkel estetikk er grunnleggende for alt de gjør - og de utforsker stadig nye materialer, metoder, mønstre og ideer.

Line Design er imidlertid ingenting uten deres gode kunnskaper om både veving, materialer og markeder. De samarbeider med høyt kvalifiserte produksjonsenheter, og noen av Skandinavias beste designere samt dyktige forhandlere over hele verden. Sammen skaper Linie Design et dynamisk produkt etterfulgt av vekst og suksess.

Deres syn er å fylle verden med skjønnhet. Derfor er de vakre teppene preget av estetisk nåde, høy kvalitet og god funksjonalitet. Profesjonalitet, ærlighet, upretensiøsitet og kundeservice er nøkkelord i Linie Designs måte å drive forretninger på.

Line Design passer til miljøet

Linie Design ønsker at drivhusgassene skal reduseres så mye som mulig. Derfor forventer de at deres produksjonsenheter skal produsere i samsvar med gjeldende lokale miljøkrav. Alt produksjonsavfall skal håndteres på en ansvarlig måte, og eventuell utslipp må gjennomføres kontinuerlig.

Linie Design oppfyller EU-direktivet REACH, som sikrer at alle gjeldende miljøkrav overholdes og at kjemiske produkter er godkjent, registrert og kontrollert.

Vi kommer ut for sikkerhet

Det står selvsagt at kvalitet og sikkerhet er viktig for Line Design. Ingen materialer må utgjøre en risiko for helse.
For å sikre at alle gjeldende miljøkrav overholdes, har Linie Design utarbeidet en retningslinje i samarbeid med en spesialisert kjemiker. Formålet med produktmiljøretningslinjen er å sikre at produktene er utviklet i samsvar med lokale lover og forskrifter i det aktuelle produksjonslandet, samt gjeldende lovgivning i EU, USA og Canada.


Alle Linie Designs produkter er i samsvar med EU-direktivet REACH (registrering, vurdering og godkjenning av kjemiske stoffer).