Monteringsanvisninger Marmoleum (Artoleum, Marmoleum fargerike gryter etc.)

forutsetninger

Undergulvet må være jevnt og tørt, uten sprekker og tilstrekkelig styrke. Når du legger ovenstående

linoleumprodukter, den relative fuktigheten, RF, i vanlig byggbetong må ikke overstige 85%.

For gulvkonstruksjoner med høyt sementinnhold (vbt <0,38) eller vakuumbehandlet betong må man være

vær særlig oppmerksom på overflatelagets fuktighet og sugekapasitet. Temperaturen på underlaget, lim og gulv

Substrat av fiberplater antas å ha et fuktighetsinnhold på 8% (40% RH ved +20ºC), så det er ingen

Limanbefaling

Vannbaserte lim egnet til linoleum. Som Cascolin fra Casco. Egnet for Marmoleum decibel er egnet

vinyl lim som Casco pro. Vær oppmerksom på at vinyllimet og decibelunderlaget kombineres for å tørke

tregere.

Legge instruksjoner for bane varer

Før du kutter og stikker, er det en god ide å nøytralisere spenningen i materialet ved å "counter roll"

(med jute side ut). Når du legger flere baner ved siden av hverandre, må banene ikke vendes slutt. Rull

overflaten. Gulvet må bores grundig etter liming. Når du legger lengre spor, må endene kuttes

etter liming. For ca. hver 15 meter oppstår en produksjon av en folding. Dette limes på

følgende prosedyre.

1. Merking av folding på gulvet

2. Lim til ca. 20 cm etter hånd folding (1. liming)

3. Monter kurset og rull det over og deretter langsgående (ordre er viktig!)

4. 2. halvdel er limt til og montert

5. Rull frem og tilbake igjen

6. Etter ca. 15 min. rullet over og langs siste gang

For å unngå blæring må brettputen lastes mens limet kurerer. Fortrinnsvis begynner bindingen med

den delen av sporet hvor foldfoldet er.

ugetætning

Vi anbefaler å tette leddene med Marmoweld og Artoweld sveisetråd. På fugemasse kutt må det være

være en åpning på ca. 1 mm. Før tetningen freses skjøten ned til 3/4 av webtykkelsen. Bruk en kutter

eller en elektrisk sporskytter.

Legg til instruksjoner for hjørner og hjørner

1. Mål midtlinjene i rommet og merk dem med en krittlinje.

2. Mål fra midten og beregne hvor mange mønsterrapporter (R) og lengder lengde som skal brukes for lenge

avstand fra veggen med blyantlinje. Avstanden fra veggen skal være minst 15 cm.

3. Juster kantene med båndet for å få riktig lengde. Sjekk dimensjonene før du limer bort med

plasser de kollapsede grensene langs merkene på undergulvet. Start i et hjørne. Det kan være nødvendig

å skifte kantene litt for å få mønsteret til å passe i hjørnene, hvis ikke brukt

Pre-made hjørne vinduer. Trekk en blyantlinje på begge sider av kantene for å markere flaten som

Forbo Flooring A / S, Produksjonsvei 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-post: info.denmark@forbo.dk

må limes

4. Påfør limet med limpenn i linjene, markere bort plasseringen. Sett på grensene

lim og gni dem godt.

5. Først monteres på en lang side og en kort side i rommet. Fest deretter de resterende sidene. gjøre

at xy-målene ikke endres under installasjonen.

6. Når limet er herdet, fjern beskyttelsestape fra perlen. Trekk båndet parallelt med gulvflaten

må justeres. Ung å få lim på overflaten av kantene. Våt lim flekker fjernes med en fuktig klut, tørk limen

Forbo Flooring A / S, Produksjonsvei 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-post: info.denmark@forbo.dk

7. Resten av gulvet er nå lagt. Legg ut en linoleum lane slik at en lang side og de to korte sidene overlapper

bort med 1,5-2 cm. Vend banen tilbake og smør underlaget. Legg nettet ned og gni det fast.

Bruk et riper og en kniv for å justere linoleum og vekk. Følg samme fremgangsmåte med de påfølgende

Fields. Den siste banen er lagt med overlappende hele veien rundt og limt. Fugen blir presset ned

en ridesko og en kniv.

8. Legg en linoleumstrimmel litt bredere enn avstanden fra vegg til vegg, mellom veggen og veggen.

Ved montering er konturen av veggen riper med stangmontering og linoleumet er kuttet rent. Lim stripen og juster

mot vegen med en skrape ku og en kniv.

9. Før du bruker gulvet, behandle det med Monel for å glatte ut glansen mellom mønsterelementene.

Forbo Flooring A / S, Produksjonsvei 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-post: info.denmark@forbo.dk

Forbo Flooring A / S, Produksjonsvei 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-post: info.denmark@forbo.dk

Legge instruksjoner for fliser

1. Marker senterlinjene i rommet med en krittlinje. Linjene må være vinkelrett på hverandre.

2. Legg ut en rekke fliser for å se hvor stort flisene nærmest veggen skal være.

3. Uansett mønsteret skal kantflisene være like store og større enn en halv flis. For å oppnå dette kan det

må skape nye linjer som kompenseres parallelt med senterlinjene. Spred lim jevnt over den

første kvartal av rommet, men ikke hvor kanten fliser skal legges.

4. Plasser fliser i det våte limet og trykk hver flis godt. Deretter gni hele overflaten. Arbeid fra linjene

vender mot veggen til den siste flisen er lagt. Skrap av lim utenpå flisene med en spatel. Påfør lim

neste kvartal, og fortsett på samme måte til alle flisene er lagt.

5. Den første kanten er nå justert ved å plassere den forsiktig på toppen av den tilgrensende flisen.

6. En hjelpesteg legges ut som en måling mot veggen. Klippelinjen er merket med en kniv og flisen er kuttet

rett etter linjen ved hjelp av en linjal.

Forbo Flooring A / S, Produksjonsvei 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-post: info.denmark@forbo.dk

7. På denne måten justeres alle kantflisene i rekkefølge. Lim legges på kantområdet og kanten fliser

presset og gnidd på samme måte som hele flisene. Når denne beskrivelsen følges, kommer flisene

å ligge parallelt med veggene i rommet. Flisene kan selvsagt også legges diagonalt eller i andre vinkler.

Også her må linjene være vinkelrett på hverandre.

vedlikehold

Se separate rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger.

Note Nytt linoleum kan av og til ha en liten guling på overflaten. Denne toning forsvinner innen kort tid

i dagslys, og materialet får da sin opprinnelige farge.

Hvis det oppstår problemer

Når du kjøper Marmoleum-fliser, er det viktig at du innser at det er et fliseprodukt som

Som andre produkter, er forskjellige toleranser underlagt. Det er spesielt viktig å være oppmerksom

at tykkelsestoleransen til våre linoleumfliser er 2,5 mm +/- 0,15 mm. Dette kan i noen tilfeller gi

merkbare overganger mellom flisene.

Kontakt Forbo hvis gulvmaterialet er skadet eller defekt. Ikke legg produkter med synlige mangler! I dette

Materialkostnader er dekket. Når du returnerer varer, må pakken eller partiet og rullnummeret være

alltid forlatt.

skader transport

Synlig transportskade må noteres på fraktbrevet når varen mottas. Skade som ikke er synlig

Ved mottak skal du snarest mulig informere Forbo og transportøren om dette innen 7 dager.

Ovennevnte instruksjoner og anbefalinger er basert på egne testkjøringer. Vi påtar oss intet ansvar

for arbeidsresultater som påvirkes av lokale forhold, da disse er utenfor vår kontroll.

Forbo Flooring A / S, Produksjonsvei 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-post: info.denmark@forbo.dk

Forbo Flooring A / S, Produksjonsvei 14, 2600 Glostrup, tlf. 44 92 85 00, e-post: info.denmark@forbo.dk

Marmoleum Real Ohmex

forutsetninger

Undergulvet må være flatt, permanent tørt, uten sprekker og tilstrekkelig trykkfast. Fuktigheten i betongen må

Ikke over 85% RH. Vær særlig oppmerksom på fuktforholdene fra gulv til jord. Ved legging må temperaturen være

På underlag, lim og gulv er + 18oC, og den relative fuktigheten i rommet maks 60%.

Underlag av arkmateriale antas å ha en fuktighetsprosent på 8% (40% RH ved +20 ° C), slik at

Ingen bevegelse oppstår som senere kan forårsake skade.

Endringer i materialet kan for eksempel oppstå på grunn av unormale fuktpåvirkninger fra substratet, bevegelser i underlaget,

varme fra f.eks. varme rør, noe som gir en gulvtemperatur på over + 30oC etc.

Limanbefaling

Ledende lim, f.eks. Bostic 55, Casco 3490 eller lignende.

dekker

Lim et kobberbånd i midten av hver webbredde med ledende lim. Kobberbåndet skal være 10-15 mm bredt

og ca. 0,1 mm tykk. Alternativt kan selvklebende kobberbånd brukes. Alle kobberbånd er koblet til

hverandre i begge ender med tverrgående kobberstrimmel ca 50 cm fra veggen og koblet til jord via elnettet på

hver 50 m² eller i henhold til kundens instruksjoner. Kontroller ytelsen til kobberbåndene før du legger linoleumet.

Banene bør ikke slås av. Når du legger i samme rom, må rullene tas i rekkefølge. til

gulv drenering, at limet er riktig påsatt. Tørker limet for lenge, det er også risiko

for at limene skal se gjennom overflaten av belegget. Når du legger lengre spor, må endene være

kutt etter liming.

På omtrent hver 15 meter oppstår en såkalt hengende fold ved produksjonen. Dette limes ned ved dobbeltbinding.

Påfør lim på baksiden av brettplaten med en utvendig trowel, lim deretter som vanlig

Gni belegget godt etter liming. For å unngå blæreformasjon, legges brettplaten i mens limet herdes.

Gulvet måles etter 4 uker i henhold til foreskrevet målemetode og deretter en gang i året.

skjøter

Vi anbefaler at du tetter leddene med Marmoweld sveisetråd. Legg en åpning på ca 1 mm ved sammenføyning.

Før tetningen freses skjøten ned til 3/4 av webtykkelsen. Bruk felles kutter eller elektrisk

mørtel rake.

vedlikehold

Bruk tørre metoder (tørr alternativ fuktighetstopping) kombinert med flekkfjerning. Om nødvendig, bruk fuktig

tørke - bruk et nøytralt vaskemiddel i vannet. Konvensjonell polering, standard typer metallisert

Akrylpolymer eller andre filmdannende produkter må ikke brukes, da de kan skade gulvets antistatiske egenskaper

egenskaper. Forbo Monel og Spray vil ikke gi tykkere vedlikeholdsfilmer med ovennevnte vedlikehold

Ved klage

Ikke fest belegget med synlige feil. I slike tilfeller erstatter vi kun materialet og eventuelle transportkostnader.

skader transport

Synlig transportskade skal noteres på fraktglasset når varene mottas. Skade som ikke er synlig på

Mottak må rapporteres til Forbo Flooring A / S snarest mulig, dog senest 7 dager etter mottak.

delsesmetoder,

og må være godt brukt. Generelt følg rengjørings- og vedlikeholdsanvisningen

for Marmoleum.

streber

Våtbinding så mye som mulig, følg instruksjonene på limdørene. Det er viktig for det

ter

med lim tynnere. Alt lim utenfor hyllene er skrapt bort med en trowel.

Den-

ikke opp til taket. Det kan være nødvendig å fjerne båndet før limet er herdet dersom fugemassen skjøter seg

endene

A og B i figuren. Ta hensyn til om ferdige hjørnevinduer skal brukes. Merk barna

formler

må plasseres i rekkefølgen av tall når de legges i samme rom. Linoleum må alltid helles på underlaget.

Bruk våtbinding. Det er viktig at limet påføres i riktig mengde. Hvis limet får tørke for lenge,

vedheftingen blir dårlig. Det er også en risiko for at klebens ledd kommer til syne gjennom belegget

stands

bevegelser som senere kan forårsake skade. Endringer i materialet kan oppstå på grunn av f.eks.

unormale fuktpåvirkninger fra substratet, bevegelser i substratet, varme fra f.eks. varme rør som gir en

gulvtemperatur over + 30º C, etc.

gardiner

må være minst + 18º C, og RF på rommet maks. 60%.