Retningslinjer for klagebehandling

Bransjens retningslinjer for klagebehandling gjelder i den utstrekning at det ikke er avtalt andre vilkår ved levering og legging av tregulv, eller der det foreligger spesielle leverandørforhold.

klager

Mangler i produkter og i utførelse av gulv er kvalifisert for garanti i den utstrekning at:

  • Materialene som leveres er ikke som avtalt eller av god kvalitet, f.eks. i henhold til leverandørens produktdatablad eller produktprøve.
  • Arbeidet har ikke blitt utført som avtalt av klientens instruksjon eller faglig korrekt, f.eks. i henhold til leverandørens monteringsanvisning.

mangler

Mangel på leverte gulvprodukter, som for eksempel skyldes Transportskader eller produksjonsfeil bør straks returneres og erstattes eller erstattes.

Mangel på leveranser, f.eks. I form av for liten mengde, feilleveranse mv. Må det påpekes leverandøren straks og avhjelpes. Mottak av åpen feillevering bør avvises.

Feil i utførelsen av gulv i form av skjønnhetsfeil eller feil som ligger utenfor de gjeldende utfallskravene og utseendeskriteriene, bør påpekes og som utgangspunkt utbedres av gulvet lekmannen.

Forhold som har bakgrunn i vanlig slitasje, utilstrekkelig eller mangelfullt vedlikehold, vann- eller fuktskader, fysisk skade under bruk, overbelastning i forhold til normal bruk av gulvet eller annen uaktsomhet ved bruk av gulvet er ikke en mangel og dermed ikke garantert.

klager

Klager må gjøres til personen som har levert og utført gulvet og umiddelbart etter at feilen har blitt oppdaget.

For å håndtere en klage må følgende oppgis så langt som mulig:

  • Gulvtype, tretype, overflatebehandling og dimensjoner, dokumentert i form av faktura, bakmerking (bilde) og pakke ID.
  • Leverings- og installasjonstid
  • Dokumentasjon av temperatur, fuktighet og trefuktighet på installasjonstidspunktet, f.eks. i form av gulvplanleggerens KS-rapport (kvalitetssikringsrapport).
  • Dokumentasjon om at feilen skyldes avvik fra gjeldende installasjonsinstruksjoner, produktark eller feilaktig utførelse, fortrinnsvis festet til ekte fotodokumentasjon.

For vurdering av feil og feil, se TRÆfakta 04 Trægulv - Vurderingskriterier for utseende og fiasko.

legemiddel

Leverandør og gulvplanlegger har rett og plikt til å rette opp påviste mangler på grunn av deres omstendigheter.

Klager og rettsmidler kan reguleres ved avtale inngått på verk og leveranser i henhold til AB92 eller AB-Consumer.

Dersom det ikke foreligger avtale om verk og forsyninger, gjelder de generelle bestemmelser i dansk lov.

Retningslinjer for visuell vurdering

Evaluering av gulvflater for visuelle skjønnhetsfeil må gjøres ved vanlig dagslys.

Gulvene vurderes ved stearinlys, i normal øyehøyde (ca. 160 cm over gulvflaten) og i en vinkel på ca. 45 grader.

Feil som ikke er synlige i den viste visningsmodus eller som kun kan observeres under spesielle lysforhold eller fra bestemte synsvinkler, eller som kun blir sett etter at de er påpekt, vil normalt ikke bli betraktet som en feil.

wolfram

Hvor det ikke er mulig å etablere dagslys, eller hvor rommet har kun kunstig lys, gjøres vurderingen av denne belysningen.

Anbefalt kunstig lys for vurdering av overflater

Anbefalt armatur, fargetemperatur og lysstyrke

  • Armaturer som sikrer jevn lysfordeling, dvs. uten punktlys eller retning.
  • 5000-5600 Kelvin
  • 1100-2000 Lux
  • Halogenlys må ikke brukes ettersom det er retningsbestemt.