Krav til tregulv

Retningslinjene er veiledende og kan brukes i byggesaker ved direkte henvisning til denne veiledningen eller som utgangspunkt for egne krav i anbudsdokumenter.

Vurdering av tregulv er gjort ved å levere inn i henhold til en avtale eller en tilsvarende overlevering med en kunde. Vurderingen av utfallskravene skal gjøres i henhold til retningslinjene for visuell vurdering.

Utfallskravene gjelder under følgende forhold:

1: Ved evaluering

Romtemperatur mellom 18 og 23º C. Fuktighet mellom 30 og 65% RH. Tre fuktighet: 8 ± 2%. At det er en balanse mellom tre og luftfuktighet. At bygningen er stengt og oppvarmet. At innflytelsen av gulvvarme er tatt i betraktning.

2: Ved legging *

Romtemperatur mellom 18 og 23 ºC. Fuktighet mellom 30 og 65% RH. Tre fuktighet: 8 ± 2%. At gulvene som leveres fra kjølelagring, har blitt akklimatisert. Nivået på undergulvet er i henhold til leverandørens anvisninger eller TRÆ 64 Tregulv - legging.

(* Det antas i nybygging at målinger av betong-, tre- og luftfuktighet er gjort over en periode før og under leggingen, og dokumentert i KS-rapporten (kvalitetssikringsrapport). gulvvarmesystemet er riktig innstilt.)

 

ytelseskrav

 1. Er trearter, sortering, utseende og farge som avtalt?
 2. Har planleggingskravene blitt overholdt?
 3. Er gulvet horisontalt eller med en avtalt avvik fra horisontal som foreskrevet?
 4. Er gulvet plassert på foreskrevet hodehøyde?
 5. Er gulvet uten nivåforskjell eller med en avtalt nivåforskjell i felles mellom to etasjer?
 6. Har gulvet foreskrevet styrke og stivhet i henhold til foreskrevet belastning?
 7. Er gulvet walkable / slip resistent som foreskrevet?
 8. Er leddene mellom stykker / stenger ensartede?
 9. Er det noen krysskurver i brett / staver (vaskebrett) under det akseptable nivået?
 10. Er gulvflaten jevn og med ønsket glans?
 11. Er gulvet fri for irriterende creaking lyder på gulvet?
 12. Opptrer gulvet uten feil, f.eks. uten tårer, merker, kantskader, løse stenger, flekker, misfarvninger eller skade på overflatebehandling?
 13. Er kutt og ledd lukket og er tilpasninger til de omkringliggende bygningsdelene og armaturene nært?
 14. Er limte gulv uten defekter knyttet til vedheft og lyder (skruer)?
 15. Opptrer gulvet med en jevnt lakkert, oljert eller såpebehandlet overflate?

Begreper, forklaringer og toleranser

Vurdering av om utfallskravene er oppfylt, skal gjøres, med mindre annet er avtalt, på grunnlag av kontraktsgrunnlag for levering av gulvet, og på grunnlag av de generelle industristrategiene for tregulv som er nevnt nedenfor:

 1. For vurdering av tresorter, sortering, farge og utseende, bør en sanntest gulvtest være tilgjengelig, med tanke på effekten av lys på treet. Vurderingen av farge og utseende kan gjøres i henhold til bransjens veiledning Trinngulv - Vurdering av fargeforskjeller.
 2. Flathetskravene til tregulv er vanligvis ± 2 mm målt med en 2 m rett og ± 0,6 mm på en 250 mm rett.
 3. Avvik fra horisontal er bestemt ved å skrånende gulvet. Horisontal måles fra et hvilket som helst punkt på gulvflaten diagonalt og vinkelrett på romveggene, henholdsvis. Det anbefales alltid å akseptere toleranse for horisontalitet, spesielt for større rom. Med mindre annet er avtalt, må avviket fra horisontal ikke overstige Δ = 10 mm ved 6 meter. For tømmer av tømmer, med et gjennomsnittlig trefuktighetsinnhold over 12%, kan det forventes at plan og horisontal vil forandres som følge av vedens tørking og følgelig følge bjelkets krympe og mulig avbøyning. Det bør derfor vurderes og avtale om i hvilken grad kravet om planlegging og horisontalitet kan fravikes.
 4. Avvik fra hodehøyden målt ved ytre begrensning av rommet og inngangsdørene: ± 3 mm
 5. Nivåforskjell i montering mellom to lignende tregulv med samme lengderetning på bjelker (f.eks. I døråpning): Maksimalt 2 mm med mindre annet er avtalt. Større nivåforskjeller i ledd mellom gulv kan forekomme på grunn av forskjeller i underliggende lagerstruktur (f.eks bjelker og betongdekk eller to gulvbelegg), forskjellige gulvbelegg (f.eks flisegulv og tregulv), annen leggingsretning (f.eks. Vinkelrett på hverandre) eller for belegg med sine respektive material- og håndverkstoleranser. Større avvik i ledd i tregulv kan forekomme over tid på grunn av krymping og oppgjør i underlaget. Tilpasning med gulvskinne over leddene anbefales.
 6. Krav til styrke og stivhet bør oppgis i prosjektmaterialet. De normale belastningene og designene for forskjellige applikasjonsområder kommer fra TRÆ 64 og kan brukes i vurderingen, hvor ikke annet er angitt. For samsvar, se retningslinjene for toleranser i WOOD 64.
 7. Eventuelle sikkerhetskrav til sikkerhetskrav skal være målbart definert i anbudsdokumenter, f.eks. i forbindelse med sportsgulv i henhold til leverandørens instruksjoner.
 8. Med mindre annet er avtalt, forstås ensartede skjøter å bety: - Leddene varierer ikke med mer enn ± 40% fra gjennomsnittlig fellesbredde. - At mindre ledd opp til 0,6% av bredden må alltid aksepteres. - At noen ledd kan være 0 mm brede. Se sjekkliste for uttrekkskrav og veiledning på ledd i tregulv i WOOD 64. Hvor leddene skyldes breddeavvik, mangler rett vinklet enhet og sidekrumming, se toleranser angitt i leverandørens produktbeskrivelse. Med mindre annet er angitt, avvikes i henhold til toleranser ved levering i TRÆ 63.
 9. Med mindre annet er avtalt, svarer tverrkanten (vaskbrett) til 0,3% av bredden på faste gulv og 0,15% laminerte gulv, se TRÆ 63 for mer informasjon om måling av "washboard" -effekt.
 10. Tillatte landings- og tykkelsesavvik fremgår av leverandørens produktbeskrivelse. Med mindre annet er angitt, avvikes i henhold til toleranser ved levering i TRÆ 63.
 11. Gjentatte / repeterbare lyder bør vanligvis ikke forekomme når man reiser på etasjer, f.eks. På grunn av mangel på underlaget, i feste eller fra ferger og spor, men "spenningslyder" på grunn av endringer i luft- og trefuktighet aksepteres. Spenningslyder kan oppstå på gulv der det ikke har vært trafikk i noen tid, men forsvinner vanligvis ved kjøring. Kryssende lyder fra klikkgulv oppstår hvis de ikke foldes tilstrekkelig når de legges.
 12. Vurdering av mangler i gulvflater skal gjøres i samsvar med retningslinjene for visuell vurdering i TRÆfakta 03: Tregulv - Klager. Vurdering av mulige misfarvninger, se bransjens retningslinjer TRÆfakta 06: Tregulv - Vurdering av fargeforskjeller.
 13. Vurdert i forhold til godt arbeid, se også TRÆfakta 04 - Vurdering av utseende og fiasko.
 14. Med mindre annet er avtalt, aksepteres "hul lyd" opp til 10% av gulvflaten, gitt jevnt fordelt. Områder med "hul lyd" må være opptil 0,1 m2 for brett og parkett (med ferger / spor) og opptil 0,02 m2 for parkettgulv (uten ferger / spor). For enkeltstenger ikke mer enn ¹³³ av lengde. Løse enkeltstenger må ikke forekomme.
 15. Forbelagte gulv bør vises med jevne, lukkede og glatte overflater, oljede gulv med jevn overflate og uten kanter og såpebehandlede gulv med jevn overflate og silkeglans. På børstede gulv kan det være merking av struktur, slik at de ikke er helt glatte. Se også TRÆfakta om maling, lurebehandling og oljebehandling. Farge, glans og strukturelle forskjeller som er avhengige av egenskapene og bearbeiding av trematerialet må aksepteres, samt mindre fargeforskjeller i hvite pigmenterte overflater.

Toleranser for flathet og horisontalitet er utarbeidet i samarbeid med Dansk Byggeri og i samsvar med anbefalingene på www.tolerancer.dk.