Tregulv følger fuktighet og temperatur

Ved valg og utforming av tregulv bør man ta hensyn til de dimensjonsendringene som naturlig vil oppstå i gulvflaten på grunn av sesongvariasjoner i fuktighet og temperatur. På samme måte bør de økende dimensjonsendringene (særlig krymping) som oppstår ved bruk av gulvvarme og ventilasjonssystemer, tas i betraktning.

Guiden beskriver de naturlige variasjonene som kan forekomme i tregulv avhengig av struktur og type tre.

fuktighet

Fuktinnholdet i tregulv vil alltid søke å tilpasse seg likevekt med luftens relative fuktighet (RF) og temperatur. Treet absorberer og frigjør fuktighet ved endringer i relativ luftfuktighet. Det forekommer i alle tregulv, men bevegelsen av tregulvet i form av krymping og ekspansjon (hevelse) avhenger av produkttype, tretype, tykkelse og overflatebehandling. De største bevegelsene er vanligvis sett i gulv i massivt tre, mens krymping og hevelse i lamell- og finergulv vanligvis er betydelig mindre.

innendørs

Gulv må legges i et inneklima der relativ fuktighet (RF) er 30-65% og ved romtemperatur på ca. 20 ° C. De fleste gulvene er derfor produsert med et fuktighetsinnhold på 8 ± 2%, og dermed optimalisert for det normale danske inneklimaet og vil "være best" når fuktigheten er rundt 50% RH.

Den relative fuktigheten varierer i løpet av året, og er vanligvis høyest på sensommeren. Her vil fuktighetsinnholdet i treet og den tilsvarende dimensjonen være størst, og gulvet vil være grovt fri for fuktighet. I motsetning til vinterperioden, når den relative fuktigheten er lavest, vil det være skjøt mellom gulvbrett og parkettstenger.

Tregulv beveger seg

Hvor mye et gulv beveger seg (svimmer og sveller) på grunn av variasjoner i luftfuktighet, avhenger av hvilken type tre som er valgt, tykkelsen på gulvet og gulvet.

Treslag oppfører seg annerledes

Vanligvis vil tunge trearter krympe og utvide mest, mens lettere trearter har mindre krymping og ekspansjon når luftfuktigheten endres fra sommer til vinter.

Blant treartene som har minst krymping og utvidelse er lønn, teak, iroko, merbau og doussié. Tresorter med stor krymping er f.eks. bok, keruing og ipé.

Tre arter med moderat krymping og ekspansjon er for eksempel. furu, douglas, eik, aske, bilinga, valnøtt, presset tørket bøk og delvis jatoba.

Tykkelsen på tregulvet

Tykkelsen på tregulvet spiller også en rolle i krymping og ekspansjon. Jo tykkere et gulv, jo tregere reagerer det på variasjonene i fuktighet.

Et 22 mm tregulv vil være betydelig lengre for å reagere på fuktighetsvariasjoner i luften enn en 12 eller 14 mm gulv.

Hvis gulvet også er av tunge trearter, vil det ta enda lenger tid før det reagerer på endringer i fuktighet.

Trærens retning spiller også en rolle i fuktabsorbsjon. Side tre absorberer fukt sakte enn slutt tre. Derfor vil gulvbelegg, og spesielt tynne gulvbelegg, reagere raskere på endringer i luftfuktighet enn vanlige tynne tregulv.

Gulvkrymping og ekspansjon

Det er forskjell på hvordan gulvene reagerer på skiftende fuktighet i løpet av året. Det avhenger av hvordan tregulvet er konstruert.

Slat- og finérgulv , som legges flytende ved hjelp av klikksystemer eller ved liming av platene sammen, danner en kontinuerlig gulvflate nesten uten ledd, fordi platene er tett bundet sammen. Bevegelsene som kommer inn i gulvflaten på grunn av svingninger i luftfuktigheten, vil primært være tverrgående bevegelser på hele gulvflaten. Den totale bevegelsen (krymping og ekspansjon) må derfor tas langs veggene under skjørtene.

I varmesesongen kan det være små ledd i klikkgulvene mellom de enkelte gulvbrettene, sammenføyningsprofiler kan virke løs og leddene kan dukke opp langs veggene.

De limte gulvene vil kun ha ledd langs veggene, som i store mellomrom kan bli sett på som ledd langs skottene på de lange sidene.

I kombinasjon med gulvvarme vil både ledd og kryssbevegelser (den totale krympingen over) vokse ytterligere.

Slatgulv som limes til underlaget, vil vanligvis være fri for ledd på installasjonstidspunktet.

Under oppvarmingssesongen vil de enkelte slatbrettene krympe og vanligvis etterlate ensartede skjøter mellom de enkelte brettene. Fugestørrelsen vil avhenge av produkttype og treart. I kombinasjon med gulvvarme blir leddene tydeligere.

Slatgulv (min. 22 mm) som er sydd til bjelker eller bjelker, monteres vanligvis tett sammen uten ledd mellom platene. Langs veggene er det etablert en liten avstand for å imøtekomme eventuelle utvidelser hovedsakelig over gulvflaten.

I varmesesongen vil det være ledd mellom de enkelte gulvbrettene. For smale planker vil leddene være små, men de bredere brettene som brukes, jo bredere blir skjøtene når treet i vinterperioden har det laveste fuktighetsinnholdet. Høydeforskjeller mellom brett kan forekomme. I kombinasjon med gulvvarme blir leddene generelt større.

Massive furu gulv (min. 20 mm) , som er sydd til bjelker eller bjelker, monteres vanligvis tett sammen uten ledd mellom platene og uten bruk av 10-bordsdimensjoner. Langs veggene er det etablert en liten avstand for å imøtekomme eventuelle utvidelser hovedsakelig over gulvflaten.

I varmesesongen vil det være ledd mellom de enkelte gulvbrettene. For smale planker vil leddene være små, men de bredere brettene som brukes, jo bredere blir skjøtene når treet i vinterperioden har det laveste fuktighetsinnholdet. Med helt smale brett <75 mm vil leddene være ubetydelige. I kombinasjon med gulvvarme blir leddene generelt større.

Solid tregulv , som er flytende med klemme, vil vanligvis ha mindre ledd mellom platene på monteringstidspunktet, avhengig av den valgte hengselsdimensjonen.

I løpet av sommeren vil lukkende luftfuktighet lukke noen ledd mellom platene. Fuktingen vil muligens forårsake en tverrgående ekspansjon av gulvflaten, som vanligvis opptas av avstandsvinklene lange vegger.

I varmesesongen vil den enkelte gulvplanken krympe og etterlate ensartede skjøter mellom platene. Størrelsen avhenger av produkttypen og treartene. I kombinasjon med gulvvarme blir leddene generelt større.

Massive tregulv (min. 20 mm) som er sydd til bjelker eller bjelker, monteres vanligvis etter 10-talls dimensjoner, hvilket indikerer at bredden 10 plater forventes å ha i fuktig tilstand. Målet på 10-bordet etterlater mindre ledd mellom brettene ved leggingen.

På sensommeren vil gulvet være stort sett fri for fuktighet, mens det i løpet av oppvarmingssesongen vil være skjøter hvis størrelse avhenger av produkttype og type tre. I kombinasjon med gulvvarme blir leddene generelt større.

Ikke alle leverandører anbefaler å legge etter 10-talls dimensjoner og bruk i forbindelse med gulvvarme

Massivt parkettgulv av mindre stenger (ofte lagt i mønster), som er limt eller sydd på underlaget, vil normalt være fri for ledd ved leggingen. Stenger som legges etter 10-talls dimensjoner (f.eks. Med avstandsstykker) kan ha mindre ledd mellom stengene når de legges, slik at det er plass til ekspansjon under senere fukting.

Under oppvarmingssesongen vil de enkelte stengene krympe og etterlate nesten ensartede skjøter mellom de enkelte stengene. Størrelsen vil avhenge av type produkt og treart. I kombinasjon med gulvvarme blir leddene tydeligere.

Praktiske regler for krymping

I praksis er det ofte et behov for å vite hvor mye et gulvbrett eller et helt gulv fades eller utvides.

Hvis det er behov for å beregne nøyaktig krympingen og utvidelsen av de enkelte trearter, kan gjennomsnittlig bredde og tykkelse vind finnes i tabeller i håndboken TRÆ 70 Wood Materials.

Som et realistisk gjennomsnitt for en rekke vanlige solide tregulv av f.eks. furu, bøk, eik, aske, bilinga, iroko og valnøtt, kan i praksis regnes med et gjennomsnittlig antall 2,2 mm pr. meter for en 1% forandring i treets fuktighet.

I løpet av året vil fuktigheten i vanlige boliger, kontorer mv øke. endre 20-25% RH tilsvarende en forandring i trefuktighet på 4-5% - men ofte mindre. Et gulvbrett som er 120 mm bredt, vil derfor variere ca. 1 mm i bredde.

For laminatgulv kan det antas at krympingen vil være mellom en femtedel og en tiendedel av tilsvarende krymping for massivt tregulv. For et flytende gulv som er 6 m bred, betyr det at det skal være plass langs begge vegger for å kunne absorbere en breddebytte på 10-12 mm.

Hvis det er gulvvarme under tregulvet, vil krympingen økes med 15-25%.