Generelle forhold

Laminatgulv består av 3 lag:

 • Overflate av tynnfibermaterialer impregnert med forskjellige typer harpiks. Under høyt trykk og varmtpressing, harpikser det mot forskjellige typer laminat som kalles HPL (høytrykkslaminat), CPL (kontinuerlig laminat). HPL og CPL er bundet til et kjernemateriale, som vanligvis er et trebasert ark. Alternativt kan de harpiksimpregnerte lagene presses direkte på kjernematerialet, så som DPL (direkte presset laminat).
 • Kjernen er vanligvis en trebasert plate, for eksempel sponplate, HDF eller MDF plate.
 • "Kontrast" / balansering av ryggen, f.eks. Med HPL, CPL-impregnert papir eller finér.

 

Laminatgulv brukes i boliger, kontorer, butikker og lignende. rom. Programmene er beskrevet i avsnittet om Egenskaper og klassifisering

Laminatgulv leveres som brett med ferger og spor på alle sider eller med et ferge og sporet låsesystem (klikk system), noe som eliminerer behovet for liming i ferrules og spor.

Laminatplater er tilgjengelige i tykkelser fra 6 til 12 mm og legges som et flytende gulv.

Laminatgulv leveres med jevn eller preget overflate og med forskjellige overflatefarger og mønstre, inkludert trær av tre.

Generelle forhold

Laminatoverflaten er sterk og enkel å rengjøre og krever ingen overflatebehandling.

Laminatgulv er vanligvis ikke egnet for rom med vannpåvirkning.

Hvis laminatgulv skal brukes sammen med gulvvarme, må dette gjøres i samsvar med leverandørens anvisninger.

Hvis kontorstoler med hjul på laminatgulv benyttes, må hjultype være som angitt i DS / EN 425: 2002, dvs. med en myk slitebane.

Hvis laminatgulv skal brukes som gulvbelegg i rømningsruter og andre områder med krav til brann- og røykutvikling, må de ha dokumentasjon for å oppfylle den europeiske brannklasse Dfl-s1 i henhold til DS / EN 13501-1 (gulvbelegg i klasse G).

For laminatgulv kan en gulvindustris materialgaranti gis under de forhold som er beskrevet på gulvbransjens nettside , herunder at leverandøren har godkjent anvendelsesområdet. Vennligst henvis til bestemmelsene for utstedelse av gulvindustriens materielle garanti .

Lydforhold

Laminatgulv bidrar vanligvis ikke til å forbedre luftlydisoleringen i et rom. Luftlydisoleringen bestemmes primært av dekkkonstruksjonen og ved flankoverføringen mellom rommene.

Laminatgulvene har derimot en innvirkning på lydnivået i det omkringliggende rommet og på trommelyden i rommet. Trinn- og trommelydnivået fra laminatgulv forbedres hvis gulvet legges på et mellomlag av skum, skumplast eller lignende. I tillegg er laminatplater tilgjengelig, som er fabrikkmontert med en støyneduserende overflate, noe som øker gangkomforten og reduserer trinn- og trommelydnivået betydelig.

CE-merking

Laminatgulv må være CE-merket. Den harmoniserte standarden DS / EN 14041, som ligger til grund for CE-merkingen, gjelder produksjon og bruk i Europa. Det er produsenten eller forhandleren som importerer laminatgulvene som er ansvarlige for CE-merkingen.

De påkrevde egenskapene er angitt i vedlegg ZA i DS / EN 14041:

 • Reaksjon på brann
 • Innhold av pentaklorfenol (PCP)
 • Frigivelse av formaldehyd
 • vannbestandighet
 • glatthet
 • Antistatiske egenskaper
 • varme~~POS=TRUNC
 • Holdbarhet av reaksjon på brann

Som et supplement til standarden kan nasjonale krav utarbeides i den grad det er nødvendig for å overholde bygglovgivningen.

CE-merking er ikke et kvalitetsmerke, men et harmonisert standardark som fungerer som laminatgulvkortet i det europeiske fellesskapet.

XX.XX A / S
2009
DS / EN 14041
Laminatgulv til bruk i bygninger
7,0 mm
Produsentens navn og / eller logo
År for å feste CE-merket
Henvisning til den harmoniserte standarden
Beskrivelse
total tykkelse
Bruksklasser i henhold til DS / EN 13329
Tilleggsfunksjoner

Figur 2. Eksempel på hvordan CE-merkingen kan brukes i en produktspesifikasjon.

Egenskaper og klassifisering

Laminatgulv, som er EN-vurdert i henhold til DS / EN 13329, må kunne oppfylle spesifikke krav til en rekke egenskaper.

Egenskapene er delt inn i generelle krav som alle produkter må oppfylle, for eksempel toleranser for tykkelse, hevelse, lengde, bredde og flathet av brett.

Klassifiseringen skjer ved:

 • Slitestyrke.
 • Slagfasthet.
 • Motstand mot inntrykksmerker.
 • Fargefasthet til kunstig lys.
 • Motstand mot flekker og brennmerkene fra sigaretter.
 • Effekten av møbler ben og kontor stol hjul.

Klassifiseringen skjer i henhold til søknadsområder boliger og yrker, som hver er oppdelt i tre klasser, nemlig moderat, normalt og høyt.

I tillegg til egenskapene som inngår i klassifiseringen, vil det ofte være behov for å stille krav til andre egenskaper, avhengig av selve applikasjonen. Disse egenskapene er inkludert i GSOs ekstra egenskaper, som inkluderer for laminatgulv:

slip BGR 181
Egnethet i forbindelse med gulvvarme DIN 52612
Egnet for brann DS / EN 13501-1
S1 Dfi (klasse G)
trinnlydisoleringen DS / EN
ISO 140-8
IMO godkjent
RAT-merket
IMO Res. A653 (16)
og MSC 61 (67)


Tabell 1. Tilleggsegenskaper.

installasjonsmetoder

Laminatgulv legges vanligvis som et flytende gulv, som kan bevege seg fritt i forhold til understøtende undergulv.

Gulvflaten er laget sammenhengende ved liming i fergen og sporet eller ved å knytte seg til et snap system, et låsepinne og sporet system som gir en sterk montering av laminatplankene uten bruk av lim. Fra fabrikken kan klikksystemet behandles for å hindre fuktighet i å komme inn i leddene og derved ødelegge laminatplankene.

På eksponerte steder, for eksempel i innganger, butikker og lignende, med fare for at fuktighet fra sko kan trenge inn og skade gulvet, kan leddene forsterkes ved liming.

Støt i laminatplater er forskjøvet i forhold til støt i nærliggende rader i henhold til leverandørens instruksjoner.

Undergulvet må være flatt med avvik av ikke mer enn ± 2 mm på 2 m. Målemetoder mv vises i delen Valg av gulv .

Flytende laminatgulv legges vanligvis på et mellomlag, slik at gulvet kan bevege seg fritt. Mellomlaget kan ha egenskaper som bidrar til å forbedre gangkomfort, varmeisolering og lydforhold.

Hvis laminatplater er utstyrt med en støynempende overflate fra fabrikken, er det ikke nødvendig med ytterligere mellomlag.

Under Floor midterste laget
Betong- eller anhydrittbaserte undergulv og gulv av fliser eller fliser. Skum, filt eller laminatplater med støyneduserende overflater på fuktighetsbarriere. For eksempel 0,2 mm PE-film, spesiell membran eller et spesialprodukt med lyddempende og fuktighetssperrende egenskaper.
Trebaserte paneler og slattegulv eller eksisterende linoleum, vinyl og lignende gulvbelegg. med full vedlegg til substratet. Mellomlag av skum eller filt- eller laminatplater med støynivåreduksjon.
Eksisterende etasje med gulvvarme. Gulvbelegget er fjernet. Eksisterende låse- og flisegulv kan opprettholdes. Når laminatgulv benyttes med gulvvarme, må dette gjøres i samsvar med leverandørens anvisninger.


Tabell 2
. Minimumskrav for mellomlag.

Gulvflaten må ikke holdes, men må kunne bevege seg fritt.

Store mekaniske belastninger, f.eks. Fra tunge stativer, punktbelastninger, tellere og lignende, kan hindre gulvets bevegelsesmuligheter.

Avstanden mellom gulvet og tilgrensende vegger eller gjennom installasjoner, f.eks. Rør, må svare til maksimal forlengelse av gulvet, dog minst 10 mm eller i henhold til leverandørens anvisninger.

For gulv med uregelmessig geometri og hvor det er kolonner gjennom gulvflaten, må fri bevegelighet av gulvet ikke hindres. Hvis gulvflaten er delt, bør den så langt som mulig være i rektangulære felt, slik at de forventede bevegelsene i begge retninger er omtrent det samme.

Sjekkliste for legging av laminatgulv

 • Den relative fuktigheten i bygningen må være mellom 35 og 65% relativ fuktighet, avhengig av sesong. Temperaturen skal være mellom 17 og 25 ° C.
 • Bygningen må være lukket og varmeanlegg må installeres og brukes
 • Fuktinnholdet i betong, lett betong mv. må være i likevekt med årets relative fuktighet. Avhengig av tørkeforholdene kan dette ta flere måneder
 • Når laminatgulv legges på uorganiske undergulv, f.eks. Betong og lignende, må fuktighet blokkeres mellom undergulvet og laminatgulvet, f.eks. Med en 0,2 mm PE folie, spesiell membran eller lignende. Fukthalten i betongen må ikke overstige 90% RH
 • Laminatplater, lim og andre hjelpematerialer bør temperaturklimatiseres i minst to dager før bruk, f.eks. når de er lagret i rommene der de skal brukes
 • Lagring av laminatplankene må skje i ubrutt emballasje og beskyttes mot mekaniske og klimatiske påvirkninger, f.eks. Fuktighet.

lim

Liming av laminatplater i ferger og spor på flytende gulv må først og fremst sørge for kraftoverføring mellom laminatplankene, slik at en sammenhengende gulvflate opprettes. Dermed arbeider de enkelte laminatbrettene sammen og vertikale krefter kan derfor absorberes uten uakseptable avbøyninger. I tillegg kan limfugen i en viss grad sikre mot inntrenging av vann i leddene mellom de enkelte laminatplater, for eksempel under rengjøring.

En PVAc lim brukes vanligvis til å binde ferger og spor. Limet må ha tilstrekkelig styrke og en vannbestandighet tilsvarende klasse D3 eller i henhold til leverandørens anvisninger.