Innledning

Linoleum brukes i tørre rom på skoler, sykehus, kontorer, butikker, boliger etc. Linoleum er delvis oppnådd som homogene gulvbelegg, hvor hele tykkelsen består av ett eller flere lag med samme sammensetning, farge og mønstre gjennom tykkelsen og delvis som heterogene gulvbelegg med baksiden av skum eller kork.

Linoleum leveres som nettprodukter i 2 m bredde eller fliser i formater 330 x 330 mm, 500 x 500 mm eller kuttes ut av webprodukter. Det kan forventes at fliser som er skåret ut av nettprodukter, har større toleranser enn fabrikklagde fliser. Tykkelsene er 2,0, 2,5, 3,2, 4,0 og 4,5 mm.

Linoleum brukt som gulvbelegg må være CE-merket. CE-merking av elastisk gulvbelegg er omtalt i avsnittet CE-merking av elastisk gulvbelegg .

Linoleum brukt som gulvbelegg i rømningsveier og andre områder med krav til brann- og røykutvikling, må ha dokumentasjon for å oppfylle den europeiske brannklasse D fl -s1 i henhold til DS / EN 13501-1 (gulvbelegg i klasse G).

Gangkomforten og trinnlyddempingen for linoleumgulv kan forbedres ved å bruke elastiske underlag, f.eks. Kork. Underlaget må imidlertid alltid være godkjent av linoleumleverandøren, og tykkelsen må ikke overskride gulvbeleggets tykkelse.

Større gjenværende inntrykk må forventes i linoleumet når det er på en elastisk overflate. Linoleum med høyt innhold av grovkornet kork kalles korklinino. Det er mer trefalende og mer varmebestandig, men mindre holdbart enn vanlig linoleum.

Linoleum kan leveres som elektrostatisk avledet gulvbelegg for bruk i rom med krav til personlig utslipp. Leverandøren kan gi detaljert informasjon om beleggetes elektriske motstand. Linoleumoverflaten er jevn og lett å rengjøre. Korklinoleumet har en mer grov overflate på grunn av innholdet av grovere korkgranuler.

Linoleum må beskyttes mot langvarig fuktpåvirkning, effekter på alkaliske stoffer, som visse rengjøringsmidler og løsningsmidler.

For alle klassifiserte typer linoleum er en 5 års slitasjegaranti gitt i henhold til gulvindustriens regler for materialgaranti , forutsatt at leverandøren har godkjent omfanget.

funksjoner

Linoleum, som er EN-vurdert, må overholde DS / EN 548 og følgelig oppfylle spesifikke krav til:

• Lengde, bredde, straightness og flat vegg
• Dimensjonal stabilitet under fuktighetsendringer
• Tykkelse, fleksibilitet og motstand mot inntrykksmærker
• fargefasthet til kunstig lys
• Tykkelsen på beleggsubstratet

Klassifiseringen av linoleum er basert på applikasjonsområdet med tykkelsen som grunnlag for klassifiseringen, se sjekkliste 1. Klassifiseringen skiller bare mellom tykkelsene 2,0 og 2,5 mm. Tykkelsen av linoleum kan velges opp til 4,5 mm, avhengig av forventet bruk intensitet, dvs. for å møte spesielle brukerkrav. avhengig av omfang og belastning.

Klassene for bolig, næringsliv og industri vist i sjekkliste 1 kan videre deles inn i moderat, normalt, høyt og veldig høyt.

I tillegg til egenskapene som inngår i klassifiseringen, vil det ofte være behov for å stille krav til andre egenskaper, avhengig av selve applikasjonen. Disse egenskapene er inkludert i gulvbransjens ytterligere egenskaper, som inkluderer for linoleum:

Motstand mot kontorsstol hjul DS / EN 425
Motstand mot tungt rullende industrielle hjul DS / EN 1818
Motstand mot møbler ben DS / EN 424
Motstand mot sigarettlakking og å brenne sigaretter DS / EN 1399
slip BGR 181
Antistatiske egenskaper DS / EN 1815
Egnethet i forbindelse med gulvvarme DIN 52612
Egnet for brann DS / EN 13501-1
S1 Dfi (klasse G)
Passer som en sekundær gulvbelegg DS / EN 1081
trinnlydisoleringen DS / EN
ISO 140-8

I tillegg kan det være. Krav er gjort i forbindelse med gangkomfort og varmekomfort.

utseende
Ny og frisk linoleum kan noen ganger oppstå med en liten guling av overflaten (gul film eller tørkekammerfilm). Denne fargen forsvinner når linoleum er utsatt for dagslys, hvorefter det vil vises i sin opprinnelige farge. Gulffilm eller tørkekammerfilm må vurderes ved vurdering av samlingsprøver. Prøver bør derfor plasseres i sollys i noen dager før endelig fargevurdering.

Krav til utførelsesstedet
Tiden må settes til side for linoleum å akklimatisere. Akklimatiseringen gjøres ved å kutte linoleum og plassere den vertikalt i løst spolet form i minst 24 timer før påføring. En pakket rulle vil ikke engang forventes å ligge i likevekt med omgivelsene selv etter langvarig lagring i bygningen.

Under og etter liming av linoleum må temperaturen i luften og undergulvet være 17-25 ° C og luftfuktigheten 35% -75% RH.

Underlaget må ha samme flathet som det kreves av ferdiggulvet, normalt ± 2 mm på en 2 m rett. Flathet og gulv, inkludert krav og målemetoder, er beskrevet i Gulvvalg i delen Planer og gulv .

Hvis linoleum skal legges direkte på støpte dekk, må betongens porevolum (gjenværende fuktighet) ikke overstige 85% RH. Fukt og gulv, inkludert krav og målemetoder, er også beskrevet i Velge gulvet i avsnittet Byggevilkår .

Det må ikke være tungt utkast eller tungt sollys under leggingen av gulvet. Linoleumruller lagres stående.

Linoleum må legges på en absorberende overflate for å sikre at limet holder seg godt til underlaget. Hvis det ikke er tilstrekkelig sugekapasitet, f.eks. På asfalt eller epoksysubstrater, må det legges et lag med minst 2 mm tykt kitt.

Legge og bruk

Betingelser knyttet til installasjon og bruk
Linoleum krymper og ekspanderer i forbindelse med fuktabsorbering og fukting, f.eks. Ved fuktighet fra vedheft eller ved fuktighetsendringer. Det kan derfor forventes at kutting for tilstøtende strukturer eller ledd i påvirkede ledd i tørre perioder kan åpne litt. Det er ikke mulig å kutte for vertikale flater, det er derfor nødvendig å montere striper hvis det ikke er behov for synlig ledd langs gulvet.

Linoleum krymper i lengderetningen av stiene og ekspanderer over stietningen. Riktig friksjonskjæring i nettledd er derfor svært viktig, siden limfugen i den første delen av limherdingsfasen ikke vil være i stand til å holde belegget til substratet dersom kompresjon oppstår i skjøten. Leverandørens instruksjoner om utførelse av ledd og kutt må følges.

Linoleum kan enten legges med støtfuger, som ofte brukes til mønstring, eller ved å forsegle leddene med en smeltingstråd, som smelter i skjøtene mellom banene.

Enkeltfargede belegg krever bruk fordi de stiller store krav til rengjøring for å opprettholde det samme visuelle inntrykk som for marmorert linoleum belegg. I tillegg vil platen ledd i underlaget og forsegling med smeltetråden vises mer synlig enn med marmorert linoleum belegg.

Trådfugning
Ledning med smeltingstråd må ikke gjøres før limet er herdet. Etter skjøtingen må tråden avskjæres på et nivå med overflaten av banene slik at rensevann og smuss ikke samles inn i og rundt leddet. Leverandørens instruksjoner om ledningsføring må følges.

Elektrostatiske derivater
Linoleum er egnet som avledet gulvbelegg og kan brukes i rom hvor det kreves utladning av elektriske ladninger.

Derivat linoleum har en spesiell sammensetning og er plassert i ledende lim. I tillegg må gulvet videre kobles til jord gjennom kobbertråd i henhold til leverandørens anvisninger. Det må avtales der gulvleverandøren må lede kobbertråden oppover veggen.

Utførelse av elektrostatisk derivat linoleumgulv må gjøres i samråd med belegningsleverandøren. Jording må gjøres av en autorisert elektriker.

Statisk derivat og statisk ledende gulvbelegg - konsepter, krav etc. - er beskrevet nærmere i Velge gulv i seksjonen Elektrostatisk lading .

rengjøring
Fremtidige brukere må informeres om riktig rengjøring, da feil rengjøring kan forårsake skade på overflaten og irriterende lukt under gulvvasking. Leverandørens instruksjoner om rengjøring og vedlikehold av linoleumgulv må overleveres til brukeren.

For daglig rengjøring, bruk tørr eller fuktighet eller støvsuging. Gulvet vaskes etter behov.

I områder der våtrengjøring kreves i større grad, bør laken bli forseglet (leddforbundet) med smeltingstråd.

Rengjøring av linoleumgulv er omtalt i avsnittet Rengjøring av elastiske gulvbelegg .

Bygge rengjøring - rengjøring før idriftsettelse
Linoleum er fabrikkbehandlet med en beskyttende overflatebehandling som beskytter gulvet i byggeperioden, forenkler fremtidig rengjøring og minimerer rengjøringskostnadene. Overflatebehandling er en integrert del av belegget og må derfor bare fjernes hvis det er forhold som gjør det nødvendig.

Hvis belegget har blitt skittent / riper i byggeperioden, må det rengjøres med en egnet skrubbe med tilsatt rengjøringsmiddel. Vask deretter belegget med et vaske / pleiemiddel. Leverandørens instruksjoner må følges.

Sjekkliste 1 og 2

Egenskaper som inngår i EN klassifisering av linoleumgulv.

Sjekkliste 1. Klassifisering av linoleum for bruk i bolig, næringsliv og industri er basert på tykkelsen. Klassene kan videre deles inn i moderat, normalt, høyt (og svært høyt). Andre egenskaper overholder de merkede verdiene for EN-klassifiserte produkter. De oppgitte verdiene er minimumsverdier.

eiendom kommentarer
total tykkelse 2,0 mm
bolig
2,0-2,5 mm
yrke
2,0-2,5 mm
industrien
DS / EN 428. Et tykt slitasjelag betraktes som bedre enn en tynn. De nevnte tykkelsene angir klassifikasjonskravene for henholdsvis bolig, næringsliv og lette industri. Større tykkelser enn de oppgitte, f.eks. 3,2 eller 4 mm, brukes vanligvis i kommersielle og industrielle bygninger.
Restinntrykk på statisk belastning
≤ 3,2 mm tykkelse
≥ 4,0 mm tykkelse

15 0,15 mm
20 0,20 mm

10 0,10 mm
15 0,15 mm
DS / EN 433.
Fargefasthet til kunstig lys Minst 6 DS / EN ISO 105-B02: Metode 3
Skalaen er mellom 0 og 8.
fleksibilitet Ingen sprekker DS / EN 435. En kuppel med en diameter på 30-60 mm brukes avhengig av linoleumtykkelsen.
Stabilitet mot fuktighet 0,3% 0,2% 0,1% DE / EN 669.

Sjekkliste 2. Supplerende egenskaper som kan være nødvendig for å stille krav, for eksempel på grunn av spesielle effekter på gulvet under selve bruken.

eiendom kommentarer
Motstand mot kontorsstol hjul ikke ja DS / EN 425
Motstand mot tungt rullende industrielle hjul ikke ja DS / EN 1818.
Størrelsen på belastningen skal inkluderes i vurderingen.
Store, lettløpende hjul gir minst last på gulvet.
Motstand mot møbler ben ikke ja DS / EN 424
Motstand mot sigarettlakking og å brenne sigaretter ikke ja DS / EN 1399.
Detaljert informasjon er tilgjengelig fra leverandøren.
slip ikke ja

BGR 181.
Verdi gruppe R9-R13.

Antistatiske egenskaper ikke ja DS / EN 1815
Egnethet i forbindelse med gulvvarme ikke ja DIN 52612.
Detaljert informasjon er tilgjengelig fra leverandøren.
Egnet for brann ikke ja

DS / EN 13501-1.
D fl- s1 (klasse G)

Passer som en sekundær gulvbelegg ikke ja DS / EN 1081
Trinlydforbedring ikke ja DS / EN ISO 140-8.
Detaljert informasjon er tilgjengelig fra leverandøren.