lut

Tradisjonell lakkbehandling bør bare utføres på solid gulv av barrved, for eksempel. douglas, fyr og gran. Behandling på lameller er motet og skal gjøres på fabrikken.

Vedvedbehandling av hardved skal gjøres med løvtre, som vanligvis ikke er basert på lut men på sure midler, f.eks. oksalsyre, og har en blekende effekt. De håndteres ikke i denne håndboken, og det vises til leverandørens instruksjoner.

Gulvbelegg kan kjøpes ferdigblandet eller laget i henhold til oppskriften i WOOD 63 Tregulv.

Lud har som mål å åpne porene i treet og redusere tendensen til treet til gult. Behandlingen gir treet en karakteristisk hvitgrå farge. Liggende kan aldri stå alene, men må beskyttes av en såpebehandling eller muligens en oljebehandling

Lud er en forbehandling

Tregulv har det primære formål å redusere tendensen til guling.

Behandlingen kan ikke stå alene, og må alltid suppleres med enten en såpebehandling, en oljebehandling eller et oljefundament med etterfølgende såpebehandling.

forutsetninger

Ligging kan gjøres på nye ubehandlede plater. Hvis gulvet ikke vises helt flatt, skal det slipes. På eldre etasjer må platene slipes for å rengjøre tre før lurebehandlingen kan utføres, se TRÆfakta 10 tregulv - sliping

Gulvet må vises helt flatt og godt preparert for å unngå vanskeligheter med håndtering og vedlikehold. Trefuktigheten skal være mellom 8 og 10% og under alle omstendigheter være under 13-14% for å minimere risikoen for at woodet avviser behandlingen.

Bygningen må være lukket, tørr, oppvarmet og fri for fuktighet. Romtemperaturen bør være mellom 18 og 25 ° C. Fuktigheten må være mellom 30 og 65% RH, men best ca. 50%.

verneutstyr

Siden lye er svært alkalisk og kan forårsake korrosjon, bør Arbeidsinspeksjonsforskriften følges. Spesielt bør øyne og hud beskyttes med f.eks. vernebriller og egnede gummihansker

Påføring av lut

Rist boksen med ferdigblandet lut slik at pigmentene er jevnt fordelt. Hell lommet i en plastbøtte og rør regelmessig gjennom hele behandlingen.

Påfør lommen med en lintpinne, børste eller vals, og bruk vått i våt for å unngå striper og skygger i behandlingen.

Påfør rikelig lut og trekk av overflødig lut i lengderetningen av platene. Det gjøres lettest med en piskpinne for hvert halvmåneapplikasjon, slik at lårbehandlingen virker jevn og jevn. Bruk skodeksler slik at merker og smuss ikke legges i lagsjiktet under påføring.

Etter ca. 6 timer tørketid ved ca. 20 ° C og 50% RH (relativ luftfuktighet), gulvet lett slipes med en korn 180 grissliper og hånd slipt i ønsket omfang i hjørner og kanter. Slipende støv fjernes med støvsuger

såpe Treatment

Behandlingen kan gjøres med forhåndsblandet såpe, enten naturlig eller hvit, pigmentert, avhengig av hvilket sluttresultat som er ønsket. Såpebehandlingen kan også utføres med såpeblandinger, muligens i kombinasjon med f.eks. bibs for å gjøre gulvet mer hvitaktig, se WOOD 63 Tregulv

Rist boksen med den ferdige blandingen, slik at innholdet i såpeblandingen er helt fordelt uten utfelling i boksen.

Bruk såpe- og vannsåpeblandingen som angitt i leverandørens anvisninger og vask gulvet minst to ganger for å mette overflaten.

Vask brettene i lengderetningen med en lintpinne, gulvduk eller mopp. Tørk også i lengderetningen med en gulvduk eller mopp.

Andre såpebehandlinger kan gjøres 20-30 minutter etter den første behandlingen.

Etter 3-4 timer er gulvet polert med en grønn polerpute for å gi gulvet et mer jevnt utseende.

Erfaring viser at behandlingen kan gjentas for å oppnå bedre metning før bruk.

Tetning med olje

Jordbehandling, som utføres der gulvet vil være fuktighetsbelastet, kan fordelaktig primeres (forseglet) med en oljebehandling før du slutter med såpe.

Oil Treatment

En oljebehandling kan brukes i stedet for såpe for å forsegle gulvflaten mot smuss. En herdingsolje brukes, enten naturlig eller hvit, pigmentert, avhengig av hvilket sluttresultat som er ønsket.

Ved bruk av hvit pigmentert olje på spesielt eldre, bakke etasjer, kan det ikke alltid oppnås et ensartet resultat, og det anbefales at leverandøren konsulteres.

grunning

Etter lurebehandling og tørking, se laceration, påfør to lag med gulv våt i vått. Øvrig oljebehandling kan vanligvis gjøres etter ca. 30 minutter. Oljen påføres med korthåret rulle, applikator eller polermaskin med hvit pute, slik at gulvet metter. Eventuell overskytende olje tørkes av.

Etter maksimalt 30 minutter og alltid før oljen tørker på overflaten, er gulvet polert med et polermiddel festet til bomullstøy. Da bør oljebehandlingen herdes i 24-36 timer. Gulvet må ikke gå i løpet av denne perioden.

End Treatment

Gulvet er lett slipet med en polermidler og grønn polerpute. Gulvet støvsuges for å fjerne alt slipende støv.

Påfør minst ett lag olje med polermiddel på bomullstoff til gulvet er mettet med olje. Etter ca. 30 minutter er gulvet polert med et polermiddel festet til bomullstøy. Unngå overflødig oljetørking på overflaten. Hvis gulvet ikke er helt mettet, gjenta behandlingen.

Oljen skal tørke i 24-36 timer og skal bare brukes etter ca. 72 timer for å herde og oppnå maksimal holdbarhet.

Rengjøring og vedlikehold

Kalkbehandlede gulv, som er såpebehandlet, må opprettholdes med såpe og vann minst en gang i uken ved normal bruk (boliger etc.).

For større belastninger, f.eks. ved inngangsområder, i butikker, møterom etc. gulvet bør vanligvis vaskes minst to ganger i uken og alltid etter behov.

Kalk og olje behandlet gulv vedlikeholdes med forsiktig olje. For vanlig boligbruk en gang i måneden, dersom gulvene støvsuges og tørkes med en fuktig gulvduk ukentlig eller oftere etter behov.

Ved tungt lastet brennevin / oljebehandlet gulv, kan det være nødvendig å opprettholde forsiktig olje hver uke i kombinasjon med daglig rengjøring, slik at smuss og partikler som bærer overflaten fjernes fra gulvet.