Professional Traditional Metal Paint

378.69 NOK
Model/varenr: 5209391
Tilgjengelighet: På lager
Glans: Blank
Glansgrad: 70
Emballage størrelse:  2.5L, 10L
Forbrug: ≈ 7 m²/L
Antal påføringer/behandlinger: 2
Tørretid: 2 timer
Genmalingstør: 12
Rengøring: Spirit

 

BEHANDLING

Overfladen skrabes eller stålbørstes til forbehandlingsgrad St 2, eller sandblæses til forbehandlingsgrad SA 2,5 (ISO 8501-1). Ved ommaling skal hele overfladen afvaskes og blanke flader matslibes. For bedste resultat skal rustskader grundes med Professional Traditional Metal Primer, min. 40 μm tør lagtykkelse. Ved nymaling skrabes og børstes jf. ovenfor. Stål grundes 1-2 gange med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, min 40 µm tør lagtykkelse. Forzinkede overflader affedtes og grundes med Professional Metal Primer, mindst 40 µm. Rustskader børstes og grundes med Professional Traditional Metal Primer, min 40 µm. Færdigmal 2 gange med Professional Traditional Metal Paint, til mindst 80 µm tør lagtykkelse. Omrør malingen omhyggeligt. Mal aldrig under +5 ºC eller ved høj relativ luftfugtighed (over 80%)