Dalapro Premium - 10 L

168.86 NOK

Færdigblandet spartelmasse specielt til gipsplader

 

  • Størrelse: 10 Liter
Tilgjengelighet: På lager

Dalapro Premium

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Premium er en færdigblandet hvid håndspartelmasse til samlinger og fuldspartling til overfl adebehandling af gipsplader. Den specielle konsistens i kombination med høj fyldningsevne giver meget gode arbejdsegenskaber. Produktet er egnet til samlinger og fuldspartling i renovering og nybyggeri.

Spartelmassen er velegnet til ilægning af papirstrimmel i henhold til de krav der angives i pjecen EN 13963 og opfylder kraven til CE mærkning i h.t. EN 13963.

Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen Gipsmontage og overfl adebehandling - Hvor går grænsen. Værktøj rengøres og spild fjernes med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.

Plasten i emballagen er genanvendeligt og afl everes derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.