Dalapro Wood Finish - 0,5 L tube

78.94 NOK
  • Størrelse: 0,5 Liter
Tilgjengelighet: På lager

Dalapro Wood Finish

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Wood Finish er et færdigblandet ekstra fi nkornet hvid håndspartelmasse til trækonstruktioner Anvend Dalapro Wood Finish ved spartling af karme, dører, låger eller lignende overfl ader indendørs.

Grundet sin gode vedhæftning, fyldningsevne og bæreevne udgør den spartlede overfl ade et godt underlag for maling med snedker- og lakfarver.

Spartelmassen opfylder kraven til CE mærkning i h.t. EN 15824.

Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres og spild fjernes med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.

Plasten i emballagen er genanvendeligt og afl everes derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.