Oil Treatment

Oljebehandling kan gjøres på tregulv av europeisk og nordamerikansk opprinnelse, f.eks. eik og aske. Behandlingen kan gjøres med enten en klar olje som legger vekt på og bevarer den naturlige fargen til treet, eller med hvitpigmentert olje, som fremhever og opprettholder det hvite utseendet til lystreet. De hvite pigmenterte oljene leveres i flere toner avhengig av leverandør og krav.

Oljebehandling er ofte den eneste nyttige behandlingen på tropiske treslag på grunn av den naturlige oljeinnholdet i treartene. Normalt må man alltid bruke en klar olje som understreker treets struktur og gir treet en litt mørkere tone, avhengig av typen olje og muligens tilsatt fargepigment.

Olje av nåleflater, f.eks. fyr og douglas, først og fremst som et segl i forbindelse med lår og såpebehandlet gulv, se TRÆfakta 09 Tregulv, lathbehandling.

Før behandling er det tilrådelig å konsultere gulvleverandøren for valg av riktig oljetype og farge, samt i TRÆ 63 Tregulv - Valg og vedlikehold.

Tregulv er enten oljert fra fabrikken eller ubehandlet for sliping og oljebehandling etter at gulvet er lagt.

forutsetninger

Bygningen må være lukket, tørr, oppvarmet og fri for fuktighet. Romtemperaturen bør være mellom 18 og 25 ° C. Fuktigheten må være mellom 30 og 65% RH, men best ca. 50%. Trefuktigheten bør ikke overstige 12% for nålergulv og 8-10% for tregulv, se også delen på eikegulv.

Gulvet må være rent, tørt og fri for støv, voks, fett, polsk etc. Lakkert eller såpebehandlet gulv må slipes for å rengjøre tre før oljen. Eldre oljede gulv skal rengjøres med trær eller slipt ved renovering.

Før oljen skal oljen omrøres / agiteres slik at den er helt jevn og den skal gjentas i forbindelse med oljen. Dette gjelder spesielt for hvite pigmenterte oljer for å sikre jevn fordeling av pigmentene i oljen. Oiling bør unngås på solfylte gulvområder.

gulvvarme

Før oljebehandling må gulvvarmen slås av og overflatetemperaturen må ikke overstige 20 ° C.

eikeparkett

Noen leverandører anbefaler å fuktige eikegulv før oljen for å forbedre oljeopptaket, så vel som forsiktig oljing for å fullmette overflaten for å hindre tanningfargerfarging under bruk. Følg derfor leverandørens anvisninger for oljebehandling av eikegulv.

Fabrikkolje

Hvis gulvet er oljet, bør leverandørens anvisninger for igangsetting og vedlikehold av gulvet alltid følges.

Etter å ha lagt gulvet og før eventuell etterbehandling, skal gulvet avdekkes dersom det er behov for trafikk eller arbeid i rommet, se delen Midlertidig dekning.

Normalt er det tilrådelig å fullføre gulvet med et oljeprodukter eller en tynn oljing og polering med en bomullsklut på polermaskinen før bruk til gulvet er mettet. Gulvet bør støvsuges forsiktig, rengjøres med trærne eller finslipes før det blir ferdig med olje. Metoden for sluttbehandling er oppgitt i leverandørens anvisninger.

Etterbehandling skal gjøres umiddelbart før igangsetting.

Ubehandlet gulv

Etter legging av ubehandlede gulv kan det være små forskjeller i nivå mellom de enkelte brettene / stengene. Gulvet må derfor slipes til en plan overflate før oljen, og slipingen må alltid skje i lengderetningen av platene. Kant, hjørne og tilkobling til rør og bøsninger er slipt med kantkvern i kombinasjon med f.eks. et deltakvern, se TRÆfakta 10 Tregulv - Slipe.

Grunnbehandlingen består av 2 lag olje som påføres vått i vått med ca. 30 minutter fra hverandre for å mette treflaten. Gulvet er polert etter ca. 30 minutter med polermidler festet til bomullstøy. Poleringen bør gjøres før oljen tørker på overflaten og til gulvet ser mettet og jevnt silke ut.

Foroljering kan gjøres tidlig 24-36 timer senere når oljen er herdet. I løpet av denne tiden må gulvet ikke gå på og må avdekkes om nødvendig, hvis det er behov for trafikk eller arbeid i rommet, se delen Midlertidig dekning.

Før ferdigbehandling slipes gulvet med en polermaskin festet til en grønn eller svart polering, og gulvet suges forsiktig. Oljefinishen består av 1 lag med olje påført med en polermidler festet til en olje-mettet bomullsklut til gulvet er mettet.

Gulvet er polert etter ca. 30 minutter, og før oljen tørker på overflaten, med en polermaskin festet til en bomullsklut til gulvet ser en mettet og jevn silkematte.

Gulvet skal tørke i minst 24-36 timer og oppnå bare holdbarhet etter 3 dager.

Midlertidig dekning

Midlertidig dekning bør så langt som mulig unngås. Hvis det er behov for trafikk eller arbeid i rommet etter grunnolje eller etterbehandling, kan et midlertidig deksel etableres med et diffusjonsåpent materiale, f.eks. gulv og trefiberplater, men ikke tidligere enn 1-2 dager etter endelig polering.

Gulv skuffen må tapes og brettes opp på skjørtbrettene / vegger for å hindre at smuss trenger inn under dekselet. Dekselet må ikke limes til oljebelagt gulv da det legger markeringer på overflaten. Dekselet skal kontrolleres og løftes for mulig fjerning av smuss i dekselet

Ved langvarig dekning vil det være fare for skade og farging i oljeringen, noe som kan nødvendiggjøre en re-behandling.

utstyr

Oljen kan påføres med korthåret rulle, applikator eller polermaskin med hvit poleringspute (ca. 150 rpm).

For polering av tørr olje, kan polisher (150-300 rpm) brukes. Det anbefales å bruke et høyt rundtrykk som tilsvarer en maskinvekt på 35-50 kg.

Overflødig olje fjernes med lintfrie bomullsklutter, best på polerplaten.

verneutstyr

Søknad skal ligge i godt ventilerte rom, og hansker og åndedrettsvern må brukes i henhold til Arbeidstilsynets instruksjoner for hvilken type olje som brukes, se MAL-kode på emballasjen og ytterligere informasjon om miljø- og merkingsregler i WOOD 57 Wood Protection.

brann~~POS=TRUNC

Det er alltid en brannrisiko forbundet med oljing. Alle oljekluter og applikasjonsruller kan selvantennes og bør derfor lagres i vann i minst 24 timer eller brennes etter bruk. Selv polerplater kan antennes. All røyking under oljing bør ikke forekomme.

vedlikehold

Vedlikehold av nye oljerte gulv skal startes umiddelbart etter at de er tatt i bruk og senest 1 måned etter levering for å sikre fortsatt oljemetning av overflaten.

Det anbefales å utarbeide en vedlikeholdsplan for å sikre at oljebehandlingen opprettholdes i tide i forhold til belastning og slitasje på gulvet.

Første vedlikeholdsoljebehandling bør ofte utføres umiddelbart etter innflytting, muligens i forbindelse med justering av fysisk skade på gulvet. Skader på oljebehandlede gulv oppstår ofte når de går i form av slitasje, fysisk skade, smuss eller fuktighet fra vått fottøy, og skal repareres før igangsetting.

Skader på belegget kan med fordel forhindres med delvis dekker, spesielt ved inngangsområder.