Hvis du selv vil montere teppet ditt er det en god ide å lese denne veiledningen innen du går i gang med arbeidet.

Enhver legging av et vegg-til-vegg-teppe bør innledes med en grundig sjekk av gulvet. Sørg først og fremst for at det er plant og fast. Er gulvbordene bøyd kan det være nødvendig med en avhøvling. Ved andre ujevnheter vil kanskje en utbedring med gulvsparkel være påkrevd. I motsatt fall vil disse uregelmessigheter etter litt tid bli synlige på teppets overflate.  

Skal gulvets fotpaneler avmonteres slik at teppekantene kan skjules under dem? Det er en løsning som både gir en flott finnish og letter rengjøringen.

Det samme kan også oppnås ved at man etter endt legging monterer feielister som dekker teppets kanter og stiftes fast på fotpanelet. Sørg da for at gulvet er fullstendig rent, men unngå å legge teppet rett på etter at gulvet er vasket. Det skal være helt tørt for at teppebunnen ikke skal klebe seg til gulvflaten.

Neste skritt er oppmåling av gulvet og innkjøp av teppet, som skal bestilles i et overmål på ca 10 cm i både lengde og bredde. Vær oppmerksom på at mønstrede tepper også kan kreve en mindre forskyvning mellom banene (rapportene), for at mønstret passer sammen. Så her skal det brukes en ekstra lengde.

Velg teppet i en banelengde som passer best mulig til rommet, slik at du så langt det går unngår langsgående samlinger, men samtidig begrenser sløsing av overflødig teppe. Det vil teppehandleren hjelpe deg med, hvis målene på rommet og eventuelle nisjer medbringes.

Av verktøy og ytterligere materialer skal man bruke en hobbykniv med utskiftbare blader, en skarp og kraftig saks, teppekantlim samt dobbeltsidig teppeteip.

Framgangsmåte

Start med å klebe dobbeltsidig teip langs rommets endevegg. La foreløpig beskyttelses-papiret bli sittende på teipens øverste side. Nå kan teppet rulles ut på gulvet.

Hvis det skal brukes flere baner er det viktig at de har samme luvretning. Skjær banenes lengde til et overmål på 10 cm som fordeles slik at hver av deres ender går 4-5 cm opp etter veggen.

Er flere baner med teppe nødvendig for å dekke gulvet, samles sidene med dobbeltsidig teip på undersiden. For å oppnå en helt nøyaktig og usynlig skjøt bør man bruke en spesiell teknikk som forhindrer at tråd og luv langs teppekantenen klippes; se tegningene hvor det er vist to forskjellige metoder for henholdsvis boucletepper og velurtepper.

En av disse metodene kan som regel også brukes til andre teppetyper.

Vær oppmerksom på at under fastklebingen binder teppeteipen med det samme. Så sørg for god tilpassing innen nedlegging på teipen. I motsatt fall til teppebanene kommer til å ligge i spenn med risiko for dannelse av buler i teppet.

Vennligst merk at montering av kokos. og sisaltepper benyttes ikke teip til fastgjøring, men derimot fullklebing (se sjekklisten “montering med slipp-lett lim”). Men ellers er framgangsmåten den samme som beskrevet.

 

Sjekkliste
Montering med slipp-lett lim

Tepper av kokos eller sisal har det med å vokse og krympe, avhengig av luftens fuktighet. Derfor skal de alltid full-limes til gulvet. Vil man senere være sikker på å kunne få teppet av igjen, uten at både det og gulvets skades, bør fastgjøringen skje med et såkalt slipp-lett lim som påføres gulvet med en tannsparkel.

Skal det kunne legges kokos eller sisal på et mindre gulv, f.eks i en entré, klarer man oppgaven selv, men dreier det seg om større gulvflater, rådes det å la en fagmann utføre jobben.

Begynn med å rull teppet ut å skjær det nøyaktig hele veien rundt. Trekk deretter på gulvteppet halvt tilbake, og påfør lim på det eksponerte gulvarealet.

Fordel lim på gulvflaten med en tannsparkel, bruk en pensel bak eventuelle rør. Etter 15-20 minutter kan teppet rulles ut på et limt stykke og tråkkes fast med små skritt.

Trykk teppet godt fast langs kantene med en liten spade eller tom flaske, og glatt ut evnt buler med en gang. Etter en halvtime tråkkes teppet igjen fast mot gulvet, og den andre halvdel av teppet er klart til å fastlimes.

 

1 På et rent, plant og tørt gulv klebes teppeteip langs veggene. På større gulvarealer kan man også legge et helt kvadratnett av teipstykker. La foreløpig teipens øverste beskyttelsespapir bli sittende.

 

2 Trykk teppet hardt ned mot gulvet. Lukk sammen saksen, og press ryggen av skjæret inn mot teppet, hvor gulv og vegg møtes. Kjør saksen fram og tilbake, til det dannes en skarp fold.

 

3 Start i et hjørne med å presse høbbyknivens spiss hardt ned helt inne mot veggen. Skjær langs veggen, mens du holder kniven i en skrå vinkel på maks 20 grader i forhold til gulvet.

 

4 Skal teppet tilpasses et innadgående hjørne, f.eks en skorsten, bukkes teppet skarpt, slik at folden rører hjørnets forkant. Klipp derpå fra teppets hjørne og inn til veggens hjørne.

 

5 Nå klippes det av to “spisser” så langt inne at teppet fortsatt kan rake 4-5 cm opp etter veggen.

 

6 Med en skarp hobbykniv holdt i en skrå vinkel skjæres det rent omkring et utadgående hjørne. Man kan eventuelt velge å skjære langs en jernlinjal for å være mer sikker på resultatet.

 

7 Ved legging rundt rør skjæres et rett snitt inn fra teppets kant, hvoretter hullet til røret skjæres ut. Skjul evt. gjennomføringen uder en rørrosett.

 

8 Det bør være 1-2 mm luft mellom teppets kant og vegg eller fotpanel. Er man kommet til å skjære av litt for mye, kan kantene dekkes med en feielist, som spikres på.