Historien om Casco Schönox Denmark A/S

Casco ble grunnlagt i 1920 av Lars Amundsen, nevøen til den oppdagelsesreisende Roald Amundsen, som var den første mannen på sydpolen. Lars Amundsen hadde tilbragt noen år i Argentina og arbeidet blant annet med kasein. På hjemveien besøkte han USA for å skaffe seg mer viten om hvordan kasein kunne brukes i et voksende svenskt kryssfinerindustri. Med hjelp fra blandt andre Marcus Wallenberg grunnlegges AB Casco.

Casco er en forkortelse av Casein Company of America. Inspirasjonen til logoet er hentet fra et bilde med de “Magdeburgske halvkuler” som under vakumm forsøkes adskilt med to hestespann på hver 8 hester.

Datterselskapet Kemi-Casco A/S grunnlegges i Danmark i 1946.

Akzo og Casco Nobel fusjoneres i 1994 under navnet Akzo Nobel, og inngår i den verdensomspennende kjemikonsernet Akzo Nobel, som har sitt hovedsete i Arnhem i Holland.

I 2004 fraselger Akzo Nobel sine industriaktiviteter og -produksjon i Fredensborg.


I 2013 fraselger Akzo Nobel forretningsideén “Building Adhesives” som Casco Byglim er en del av. Building Adhesives selges til Sika AG. I forbindelse med salget skifter Casco Byglim A/S navn til Casco Schönox Danmark A/S.

I dag

Salg og markedsføring av de velkjente produktene skjer i dag fra vårt kontor i Ballerup, Danmark. Utvikling og produksjon skjer Schönox og Synteko betjener Casco Schönox Denmark A/S detaljehandelen og proffesjonelle forbrukere med blandt annet gulvlim, tre- og monteringslim, murerprodukt, fuge- og sparkelmasse samt gulvlakk og olje.