sliping

Her forstås sliping som betyr at gulvflaten blir slipt for å rense ved, og dermed fri for gamle overflatebehandlinger.

Etter ferdigbehandling må gulvet være flatt, jevnt og jevnt, uten å hoppe, slipe eller stripe.

Slipresultatet avhenger alltid av tilstanden til tregulvet. Hvis gulvet har store ledd mellom brettene, sprekker og sprekker, dype hull, sømhull eller annen dyp skade, kan de ikke fjernes med slitasje. Men med en rimelig normal slitasje som ikke reduserer gulvtykkelsen unormalt, vil en gammel gulv også virke fornyet, men med sin originale patina og struktur.

Sliping av nye gulv i forbindelse med legging er beskrevet i TRÆ 64 tresulv - legging.

behandling

Drenerte gulv skal støvsuges forsiktig og overflatebehandles umiddelbart etter slitasje for best resultat.

Overflatebehandling med lakk, lut, såpe og olje er beskrevet i TRÆfakta retningslinjene 07, 08 og 09, samt i leverandørinstruksjoner.

Hvis overflatebehandlingen skal utføres senere, må gulvet være helt avdekket, se videre i TRÆ 63 Tregulv - Valg og vedlikehold.

krav

Gulvet til gulvet må være stabilt og uten feil, fordi lokale avbøyninger på gulvet vil føre til ujevn og derfor utilfredsstillende slipingsresultat. Det er derfor viktig å:

 • Slaggulv må være stabile
 • Gulvet på et svømmegulv må ikke ha noen betydelige lunter
 • Beam lagene må ikke være motstandsdyktige.

Vedlegget av gulvet i form av negler, skruer eller lim må være i orden.

Gulv egnet for slitasje

De fleste tregulv kan slipes. Hvor mange ganger det er mulig, avhenger av tykkelsen på gulvslitasjelaget eller tykkelsen på tregulvet.

Gulv som tidligere har blitt slipt eller som har en spesiell struktur eller overflatebehandling, kan begrense mulighetene. Derfor bør alle tregulvene inspiseres før de slipes.

Sliping bør bare gjøres på tre med 6-10% trefuktighet og i rom med en fuktighet på 30-60%. Krympingen eller utvidelsen i gulvet og leddene som kan oppstå når fuktigheten er utenfor de angitte intervaller, kan forårsake skade på den etterfølgende overflatebehandlingen og muligens. fugespartling.

Gulv uegnet for slitasje

 • Gulv med gjenværende slitasje under 2 mm
 • Laminatgulv og finérgulv.

Gulv som er lakkert med en såkalt anti-riper overflate kan være vanskelig å miste. Det er en fabrikkbehandling, så søk råd fra gulvleverandøren.

Kontrollerer gulvet før sliping

Hvis det er usikkerhet om hvorvidt et gulv er egnet for slitasje, kan informasjon på faktura, i leggingsanvisninger, brosjyrer eller lignende hjelpe. Når produktnavnet er kjent, kan gulvleverandøren angi om gulvet er egnet og hvor tykt slitasjelaget var opprinnelig.

Tykkelsen på slitaget skal alltid kontrolleres før slitasje, spesielt når gulvet tidligere har blitt malt:

 • På faste gulv er avstanden fra overflaten til feste / hakkmontering viktig. Det måles med et tynt metallplate
 • På lamellgulv kan en boreprøve med minst ø12 mm boring gjøres, eller måles i en ledd hvor slitasjelaget er synlig
 • Slatgulv bør også kontrolleres for løs slitasje.

Reparasjon og reparasjon

For å oppnå et tilfredsstillende sliperesultat må gulvet vurderes og feilene må løses:

 • Synlige stinghoder i gulvplater må dyppes før slitasje, slik at du ikke ødelegger slipepapir eller forårsaker gnistdannelse i slitestøvet
 • Hvis deler av slitasjelaget er løs, må det limes før sliping
 • Større skader og kamper skal løses eller spares før sliping
 • Gulvet må rengjøres av rester av olje, fett, mørtel, fyllstoff, silikon, etc.
 • Sandstrimler og kantstrimler på dørene må fjernes.

Manglende sliping av lamellagulv

Ved sliping av lamellaguler vil det alltid være fare for at deler av slitaget kommer løs, fordi slitaget er limt til den underliggende delen av gulvbrettet. Er det noen mistanke om mulig limslip, f.eks. fordi gulvet har vært vannskadet, bør gulvet ikke slipes.

Afslibningsmetode

Sliping av eldre tregulv gjøres vanligvis i tre trinn:

nedsliping

Målet er å fjerne alle tidligere overflatebehandlinger og merker på overflaten og jevne gulvet. Forholdet til gulvet bestemmer grovheten til slipepapiret som skal brukes. Vanligvis brukes papir med korn 36 eller grovere til svært ujevne gulv og gulv med mange lakklag. Slipingen skjer med et høyt rulletrykk på slipemaskinen. For glatt gulv kan grovsliping utføres med kornstørrelse som tilsvarer mellomsliping, korn 60 eller 80.

mellomsliping

Mellomsliping er ment å fjerne slipespor etter grov sliping. Slipingen gjøres i to trinn, det første trinnet med sliping av papirkorn 80 eller grovere, og slutter med slipepapir 100 på natteliv (furu, douglas, gran osv.) Og med korn 120 på hardved (eik, ask og alle tropiske trearter). Slipingen gjøres ved lavt trykk på slipemaskinen.

Kantene er vanligvis slipt med litt grovere kornstørrelser enn resten av gulvet for å oppnå så jevn et slipresultat som mulig, og med samme struktur langs kantene som resten av gulvet.

finsliping

Endelig etterbehandling av overflaten er delvis ment å glatte ut områdene med forskjellig slitestruktur som skyldes sliping med kantkvern og båndkvern, og delvis for å oppnå en jevn overflate for den etterfølgende overflatebehandlingen. Etter sliping må gulvflaten være fri for strukturelle forskjeller mellom kantene og gulvflaten generelt.

Den fine slipingen utføres med en slipemaskin utstyrt med slipeskiven, som tilsvarer korn 100 på barentre og korn 120 på hardved. Alternativt kan beltemølle brukes til fin sliping ved arbeid med lavest mulig rulletrykk.

Afslibningsretning

Gulvplater grovt slipt diagonalt, se figur 1, Plansliping av gulvplater. Mellomsliping og finmaling utføres i lengderetningen av brettene, se figur 1, Finmaling av gulvbrett.

Gulv med rutemønster, sildbenmønster og lignende mønstre, der treet er i forskjellige retninger, blir først slipt diagonalt, se figur 1, planmaling av mønsterparken, og til slutt i romets lengderetning, alternativt i samme retning som hendelseslyset, se figur 1, Ferdiggjøring av mønsterparketten.

I små rom kan slitasje utføres med beltespisser i lengderetningen av treverket. Hvor dette ikke er mulig, kan slipingen utføres med en rundkvern. I svært små områder kan slipingen unntaksvis utføres over treets lengderetning, men resultatet er vanligvis dårligere.

Hjørne, trapper, etc.

Svært tilgjengelige gulvområder, f.eks. hjørner og tilkobling til rør, kolonner, etc. Normalt slipt med kant eller bib. For små, vanskelig tilgjengelige hjørner kan skraper brukes. Trapper er vanligvis slipt med kant eller eksentrisk grinder.

sikkerhet

Slipende støv påvirker slimhinner og lungene, og kan være kreftfremkallende ved langvarig eksponering. Derfor bør følgende beskyttende tiltak alltid følges:

 • Bruk åndedrettsfilter for slipende støv
 • Bruk slipemaskiner med støvsuger utstyrt med HEPA filter
 • Bruk hørselsvern. Slipende støv i alle former er brannfarlig og kan antennes. Derfor bør følgende sikkerhetsregler alltid følges:
 • Støvsugere må alltid tømmes for sliping av støv etter sliping
 • Slipende støv brennes eller oppbevares brannfast utendørs
 • Koble maskiner til strømforsyning med feilbryter.