Innledning

Tekstiler er opprinnelig en betegnelse for produkter laget av en veving eller strikkeprosess. Tekstilgulv er for tiden produsert hovedsakelig ved tufting . De kan være laget av flere forskjellige typer materiale, for eksempel ull og nylon, og i forskjellige typer. I daglig tale er tekstilgulv ofte kalt tepper.

Tekstiler har en rekke gode egenskaper, som inkluderer: gjør dem egnet til gulv. For å oppnå de ønskede egenskapene kan tekstilgulvbelegg fremstilles på forskjellige måter og kan være med eller uten belegg på baksiden. Forskjellige hjelpematerialer kan også tilsettes under fremstillingen, f. Eks. Fargestoffer og stoffer som forbedrer teppens branntekniske og elektrostatiske egenskaper.

Dette kapittelet inneholder:

 • Innledning
 • CE-merking av tekstilgulvbelegg
 • Produksjon av tekstil gulvbelegg
 • Valg av tekstil gulvbelegg
 • Bruk Classes
 • Betydningen av farger og mønstre til utseendet på tepper
 • Krav til utførelsesstedet
 • Testing og klassifisering
 • Oversikt over klassifiserte tekstilgulvbelegg
 • Vedlegg - Grunnlag for klassifisering

Denne delen omhandler tekstilgulvbelegg som definert i ISO 2424. Klassifiseringen av tekstilgulvbelegg er basert på DS / EN 1307 for haugetepper og prEN 15114 for tepper uten haug. Se neste avsnitt .

Ettersom tepper for private hjem faller utenfor GSOs omfang, er det bare diskutert om klassifisering av tepper på kontraktsmarkedet. Det er blant annet beskrevet hvilke hensyn bør tas før du bestemmer deg for bruk av tekstilgulv. Senere i denne delen beskriver vi de tekniske kravene som må dokumenteres for å få et belegg som er okkupert som GSO-klassifisert tekstilgulv.

CE-merking

Tekstilgulv må være CE-merket. Den harmoniserte standarden DS / EN 14041, som ligger til grund for CE-merkingen, gjelder produksjon og bruk i Europa.

Det er produsenten eller forhandleren som markedsfører produktet, som er ansvarlig for CE-merkingen.

Egenskapene som omfattes av standarden, finnes i vedlegg ZA i DS / EN 14041 + AC: 2005:

 • Reaksjon på brann
 • Innhold av pentaklorfenol (PCP)
 • Frigivelse av formaldehyd
 • vannbestandighet
 • slip
 • Antistatiske egenskaper
 • varme~~POS=TRUNC
 • Holdbarhet av reaksjon på brann

CE-merking er ikke et kvalitetsmerke, men en harmonisert standard som fungerer som gulv-reisepass innen det europeiske fellesskapet.

CE-merket kan skrives ut på rullens emballasje eller en etikett som følger med emballasjen.

DS / EN 14041: 2005
NBNB CPD-zzz
(sertifikat nummer sertifikat)
Produsentens navn
Beskrivelse


Figur 1.
Eksempel på CE-merking av tekstilgulvbelegg. Eksemplet gjelder tekstilgulv under system 1 i henhold til standardbilaget ZA.

06
NBNB CPD-zzz

(sertifikat nummer sertifikat)
Produsentens navn
Beskrivelse

DS / EN 14041: 2005
DS / EN 1307


Figur 2. Eksempel på CE-merking som fremgår av teknisk datablad for tekstilgulvbelegg.

Produksjon av tekstil gulvbelegg

Tekstilgulv er produsert enten ved tufting eller veving, hvor tufting er den mest brukte fremstillingsmetoden. Ved fremstilling av tuftede tepper er utgangspunktet et bærervev. I en tufting maskin, er nåle garn syet inn i bærer stoffet.

Dette produserer enten løkker eller kutte luv.

For å forsterke bunngarnets forankring i bærestoffet, er tepper forsynt med lim forbelegging, hvorpå en bakside igjen legges, som enten kan være et syntetisk vev eller filtlag, jute eller latex. Latex-baksidene kan være mer eller mindre kompakte.

Ved fremstilling av vevde tepper oppnås prosessen ved å sammenveve haugegarnet med langsgående garn (kalt varpegarn) og kryssgarn (kalt vevgarn).

Fibrene som brukes som haugegarn / slitlag kan være ull, polyamid (nylon), polyester, akryl eller polypropylen. Ofte blandes fibrene for å utnytte egenskapene til de forskjellige fibre.

Bygging av tufted teppe

Vevd teppe konstruksjon

iført overflaten
1. Pile garn

Bund
2. Bindende kjede
3. Trykk
4. Fyllingskjede

Teknisk informasjon - generelt
Tekstil gulvbelegg er tilgjengelig i ulike varianter, som hver er tilgjengelig i mange farger og mønstre. Tekstilgulvbelegg er primært produsert som nettprodukter, men er også tilgjengelig som teppefliser.

Tekstilgulv har en overflatestruktur som gjør det mulig å hente opp og beholde støvpartikler til det er rengjort, f.eks. Ved støvsuging. Videre betyr strukturen at tepper har gode lyddempende egenskaper.

Motstand mot tilsmussing er avhengig av typen teppe og materialene som brukes.

Valg av tekstil gulvbelegg
En avgjørelse om hvilken teppe skal brukes i en bestemt situasjon bør baseres på en vurdering av teppens egenskaper. Når du velger teppebelegg, bør du i det minste ta hensyn til:

 • trafikkintensitet
 • bruk av hjul med hjul
 • regulatoriske krav til brannkarakteristikker
 • elektrostatisk ladning
 • vedlikehold
 • farge og mønster
 • Forutsatt rengjøring, inkludert underlagets egnethet for den tiltenkte rengjøringsmetoden.

klassifisering

Det er to harmoniserte europeiske standarder for dokumentasjon av teppebrukets egenskaper:

 • DS / EN 1307, brukt til haugetepper (f.eks tufted og vevd)
 • prEN 15114, brukt til tepper uten hauger (f. eks. flette vevde tepper)

Begge standardene klassifiserer kontraktsmatte i 3 klasser i henhold til trafikkintensiteten:

Bruk Classes
Kraftig bruk Normal bruk Moderat bruk
33 32 31


Klasse 33 - Kraftig bruk
Mer enn 40.000
passasjerpassasjer per person uke

Klasse 32 - Normal bruk
10.000 - 40.000
passasjerpassasjer per person uke

Klasse 31 - Moderat bruk
mindre enn 10.000
passasjerpassasjer per person uke
Avgangshaller og terminaler
Kinoer og teatre
butikker
Barn og ungdomsinstitusjoner
kafeteriaer
hovedområder
Elevaterer
flygning
Hotel Foyers
innganger
kontorer
skoler
restauranter
Trapper, ganger, tog og busser
biblioteker
Kinoer og teatre
butikker
Barn og ungdomsinstitusjoner
Kafeterier og kantiner
datarom
flygning
kontorer
banker
sykehjem
restauranter
bankett
skoler
Tog og busser
arkiver
butikker
Hotel Rooms
kirker
Dorm rom
møterom
stue
restauranter
bankett


Tabell 2. Indikativ korrelasjon mellom bruksklasser og romtyper.

Når du velger teppebelegg, bør det vurderes om andre egenskaper som ikke er med i klassifiseringen, er viktige og er avgjørende for valg av teppebelegg. Følgende bør vurderes:

 • trinlyddæmpning
 • akustisk absorpsjonskoeffisient
 • egnethet til bruk i rom med sensitivt elektronisk utstyr
 • egnethet for områder der traller brukes
 • Varmebestandighet
 • egnethet til bruk i rom med gulvvarme
 • diffusjonsmotstand.

Ved utformingen må det sikres at kombinasjonen av undergulv, lim og teppebelegg er egnet for påvirkninger som forventes å oppstå under bruk, for eksempel:

 • at de forventede rengjøringsmaskiner, midler og metoder er brukbare,
 • det fargevalg og mønsterutvalg er egnet i forhold til smuss og flekkvirkninger som må forventes
 • at undergulvet er tilstrekkelig ledende.

Betydningen av farger og mønstre til utseendet på tepper
Farger og mønstre er avgjørende for oppfatningen av teppens utseende og rengjøring, for eksempel oppfattes forurensning å være verre på en lys, fargeteppe enn på et mønstret teppe med mørke farger.

For å opprettholde et pent visuelt utseende av teppens utseende, må det lyse, solide farget teppet bli rengjort oftere enn det mørke mønstrede teppet. I tillegg kommer den lyse, solide farget teppet til å skifte utseende raskere, noe som betyr at teppet må byttes ut.

Lyse farger mot faste fargerte tepper
Figur 3 og Tabell 3 illustrerer at på tepper i lyse, delikate farger, oppfattes nedsmittelse mye verre enn på tepper i mørke farger. Det skal imidlertid bemerkes at lys smuss, for eksempel en hvit tråd, vil fremstå tydeligere i mørke farger.

Et lyst, fargeteppe krever derfor rengjøring oftere for å opprettholde samme inntrykk av rengjøringsstandarden.

Mønstret og solidfarget tepper

farge lysstyrke * begroing kommentar
Veldig mørkt 20 - 30 10 Liten fargeendring
mørk 30 - 40 > 5
Mellom mørke 40 - 50 15 Teppet blir mørkere når det blir skittent
medium 50 - 60 35
Lys 60 - 70 65
Veldig lett / hvit 70 - 80 100


Tabell 3.
Oppfattelsen av tilsmussing avhengig av fargen på teppet. I samme tilsmussing oppfattes tepper i meget lyse farger, for eksempel hvit, mye mer skitten enn tepper i mørke farger. Soiling 100 er maksimal oppfatning av tilsmussing (100%), de andre er prosenter derav.
* Lysstyrke eller verdi, se CIELAB-enhet for beskrivelse av farger.

Pattern / design Oppfattelse av tilsmussing
Ingen mønster
Plain
100
Prikker, laceration 85
Liten, geometrisk mønster 70
Stort, vilkårlig, dominerende mønster 50

Tabell 4. Oppfattelsen av tilsmussing avhengig av mønsteret av teppet. Jo mer dominerende mønsteret, desto mindre flekker og smuss vil vises synlig. Soiling 100 er maksimal oppfatning av tilsmussing (100%), de andre prosenter av disse.

Tabell 4 illustrerer at det samme fargforholdet gjelder mønstre. Jo mer dominerende mønsteret, desto mindre flekker og smuss vil bli oppfattet.

Betydningen av mønstre og farger for nyttelivet
Hvis et teppe ikke er tilstrekkelig rengjort, vil det ha et uakseptabelt utseende. Dette vil gå raskere for lyse, fargede tepper enn for mørke, mønstrede tepper. Som en tommelfingerregel reduseres levetiden til teppet med faktorene som er vist i tabell 5 og tabell 6.

farge lysstyrke * Bruksfaktorfarge
Veldig mørkt 20 - 30 0.9
mørk 30 - 40 1.0
Mellom mørke 40 - 50 0.9
medium 50 - 60 0.8
Lys 60 - 70 0.7
Veldig lett / hvit 70 - 80 0.6


Tabell 5.
Hvis rengjøringsfrekvensen er for lav, kan levetiden til teppet reduseres med de nevnte bruksfaktorene.
* Lysstyrke eller verdi, se CIELAB-enhet for beskrivelse av farger.

mønster Size Arbeidstidsfaktor mønster
Ingen mønster
Plain
0.8
Prikker, laceration 0,95
Liten, geometrisk mønster 1,05
Stort, vilkårlig, dominerende mønster 1,20


Tabell 6.
Hvis rengjøringsfrekvensen er for lav, kan levetiden til teppet reduseres med opp til de nevnte bruksfaktorene.

Søknaden er illustrert av følgende eksempel:

eksempel
En solid fargetøy er plassert på et sted der det er tung trafikk. Den har en forventet levetid på 6 år.

Hvis teppet er lyst (lysstyrke = 65, se tabell 5), vil levetiden reduseres med en faktor på 0,7.

Hvis det også er solid farge (se tabell 6), vil levetiden reduseres ytterligere med en faktor på 0,8.

dvs. - Hvis begge forholdene er oppfylt, reduseres levetiden til 6 x 0,7 x 0,8 = ca. 3 år hvis ikke ofte og sterkt rengjort.

Hvis teppet er valgt i stedet for en mørk farge og med et stort dominerende mønster, vil levetiden være 6 år x 1,0 (mørkt teppe) x 1,20 (stort tilfeldig mønster) = ca. 7 år.

Det er således mulighet for å øke forventet brukstid ved å velge en mørkere og / eller et mer mønstret teppe.

Utførelse, testing og klassifiseringskrav

Tiden må settes til side for teppe og muligens. lim kan akklimatiseres. Materialene må derfor plasseres i rommet en dag før legging og kutting.

Hvis teppet skal limes til undergulvet, må temperaturen i luften og undergulvet være 17 - 25ºC og luftfuktigheten 35 - 75% relativ luftfuktighet. Se avsnittet - Gulv lim .

Undergulvet må ha samme flathet som kreves av ferdig gulv, normalt ± 3 mm på en 2 m rett. Om flathet: Se delen - Velge gulvet .

Hvis teppet skal limes direkte på støpte dekk, må betongens porevolum (gjenværende fuktighet) ikke overstige 90% RH. Om fuktighet: Se avsnitt - Velge gulv .

Det må ikke være tungt utkast eller tungt sollys når teppet legges.

Betingelser knyttet til installasjon og bruk

Teppebaner må alltid være i samme retning i rommet, og baner må brukes fra samme produksjon. Det er viktig at sporene legges ut i batchnummer rekkefølge.

Sporene legges vanligvis med leddene vinkelrett på den mest lysende vinduveggen.

For mønstrede tepper er det viktig at de kontrolleres for mønstermatching før legging.

Leddene bør så langt som mulig unngås på de mest utsatte steder, f.eks. På døråpninger, inngangsområder og under kontorsstoler med hjul.

Leddene må være laget av trimmekanter og mønster som passer til mønstrede tepper. Leverandørens instruksjoner om utførelse av ledd og kutt må følges.

Ikke plasser møbler, møbler etc. på teppet før limet har herdet.

For teppe legging på trapper, skal skinner alltid fylles ut på trinnkanter.

rengjøring

De fremtidige brukerne må informeres om riktig rengjøring, da feil rengjøring kan forårsake skade på teppet. For daglig rengjøring brukes støvsuging.

Leverandørens anvisninger om rengjøring må følges.

sikrings~~POS=TRUNC

For å forhindre skader på teppet, skal det ferdige gulvet dekkes av materialer som beskytter mot etterfølgende belastning til igangkjøring skjer.

Korridorer og andre stressede eller eksponerte områder skal dekkes av harde trepaneler som er festet inn i leddene.

Om dekker gulv: Se avsnitt - Tilbehør og spesialmateriale .

Testing og klassifisering

For å få tak i klassifisering av gulvbransjen, må det være bevis på at teppens egenskaper er testet i et institutt eller laboratorium godkjent av ECA (European Carpet Association).

Registrering og klassifisering er underlagt gulvindustriens regler for klassifisering av tekstilgulvbelegg.

For å få tak i klassifisering av gulvbransjen, i tillegg til egenskapene som skal oppfylles i henhold til DS / EN 1307 eller prEN 15114, kreves dokumentasjon for:

Brannbestandig MK-godkjenning

Egenskaper og krav til haugetepper, klassifisert i henhold til DS / EN 1307, er vist i tabell 7.1, 7.2 og 7.3

Egenskaper og krav til tepper uten haug, klassifisert etter prEN 15114, er vist i tabellene 8.1, 8.2 og 8.3

klassifisering Charts

Dyner med haug, klassifisert i henhold til DS / EN 1307: 2005

eiendom krav Testmetode
lysekthet Generelt ≥ 5
Pastellfarger ≥ 4
ISO 105-B02
rubbing hurtighet Tørr ≥ 3 - 4
Våt ≥ 3
ISO 105-X12
Wateriness, fargeendring Solid farge ≥ 3 - 4
Mønster ≥ 4
ISO 105-E01
Vanninnhold, smitte ≥ 2 - 3 (verste resultat på flerfiber) ISO 105-E01
Fiberretensjon (tepper med mindre enn 80% ull)
- Løk tepper
- Velour tepper
Mindre ensom enn på referansebilder
Massefall ≤ 25%
DS / EN 1963, test C
Rev / EN 1963, test A
Fargeendring:
Forårsaget av sølt vann
Forårsaget av sølt vann og
etterfølgende forurensning
≥ 4
≥ 3
DS / EN 1307: 2005, vedlegg F

Tabell 7.1. Grunnleggende krav som alle tepper må møte.


eiendom Klasse 33
Kraftig bruk
Klasse 32
Normal bruk
Klasse 31
Moderat bruk
Testmetode
Working Class 33 32 31 DS / EN 1307, 4.2
Egnethet i forbindelse med
kontorstol hjul
2.4
Ingen delaminering
2.4
Ingen delaminering
Ingen krav DS / EN 985
Border spenning Maks. 1 av 4 prøver
synlig skadet
Ingen krav Ingen krav DS / EN 1814
person Charge ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ISO 6356
Brannkarakteristikker D fl- s1
(klasse G)
MK godkjent
D fl- s1
(klasse G)
MK godkjent
D fl- s1
(klasse G)
MK godkjent
DS / EN 13501

Tabell 7.2. Tilleggskrav som må oppfylles av tepper som skal klassifiseres.

eiendom krav Testmetode
Masse per. arealenhet ≥ 3,5 kg / m² for løst lagt teppefliser
≥ 0,875 kg for den enkelte løse flisen
≥ 2,5 kg / m² for faste teppefliser
≥ 0,625 kg for enkelte faste fliser
ISO 8543
dimensjoner ± 0,3% på nominelle dimensjoner imidlertid
± 0,2% innen samme sats
DS / EN 994
Retvinkelthed ± 0,15% i begge retninger DS / EN 994

Dimensjonsstabilitet:
Løst lagt og fast teppe fliser
Permanent limt
≤ 0,2% krymping og ekspansjon i begge retninger
≤ 0,4% krymping i begge retninger
≤ 0,2% forlengelse i begge retninger
DS / EN 986
krumning ≤ 2 mm avvik fra flat overflate DS / EN 986
Border spenning Ingen skade DS / EN

Tabell 7.3. Ytterligere krav som må oppfylles av teppefliser som skal klassifiseres.

Merk: Lekkert teppefliser er definert som fliser som lett kan fjernes for hånd.
Permanent klæbende teppefliser er definert som fliser for vedheft i henhold til produsentens anvisninger.
Fast teppe fliser er definert som teppe fliser som kan fjernes og på nytt brukes i henhold til produsentens instruksjoner.

Tepper uten haug, klassifisert etter prEN 15114


eiendom krav Testmetode
lysekthet Generelt ≥ 5
Pastellfarger ≥ 4
ISO 105-B02
rubbing hurtighet Tørr ≥ 3 - 4
Våt ≥ 3
ISO 105-X12
Wateriness, fargeendring Solid farge ≥ 3 - 4
Mønster ≥ 4
ISO 105-E01
Vanninnhold, smitte ≥ 2 - 3 (verste resultat på flerfiber) ISO 105-E01
pilling ≥ 2,5 DS / EN 1963 - Test D
Fargeendring:
Forårsaget av sølt vann
Forårsaget av sølt vann og
etterfølgende forurensning
≥ 4
≥ 3
DS / EN 15115 og
DS / EN 15114, vedlegg C
dimensjonsstabilitet ≤ 1,2% krymping i begge retninger
≤ 0,5% forlengelse i begge retninger
ISO 25

Tabell 8.1. Grunnleggende krav som alle tepper må møte.

gjenskape Klasse 33
Kraftig bruk
Klasse 32
Normal bruk
Klasse 31
Moderat bruk
Testmetode
Working Class 33 32 31 prEN 15114
Egnethet i forbindelse med
kontorstol hjul
2.4
Ingen delaminering
2.4
Ingen delaminering
Ingen krav DS / EN 985
Border spenning Maks. 1 av 4 prøver
synlig skadet
Ingen krav Ingen krav S / EN 1814
person Charge ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ISO 6356
Brannkarakteristikker D fl- s1
(klasse G)
MK godkjent
D fl- s1
(klasse G)
MK godkjent
D fl- s1
(klasse G)
MK godkjent
DS / EN 13501-1

Tabell 8.2. Tilleggskrav som må oppfylles av tepper som skal klassifiseres.

eiendom krav Testmetode
Masse per. arealenhet ≥ 3,5 kg / m² for løst lagt teppefliser
≥ 0,875 kg for den enkelte løse flisen
≥ 2,5 kg / m² for faste teppefliser
≥ 0,625 kg for enkelte faste fliser
ISO 8543
dimensjoner ± 0,3% på nominelle dimensjoner imidlertid
± 0,2% innen samme sats
DS / EN 994
Retvinkelthed ± 0,15% i begge retninger DS / EN 994
Dimensjonsstabilitet:
Løst lagt og fast teppe fliser
Permanent limt
≤ 0,2% krymping og ekspansjon i begge retninger
≤ 0,4% krymping i begge retninger
≤ 0,2% forlengelse i begge retninger
DS / EN 986
krumning ≤ 2 mm avvik fra flat overflate DS / EN 986
Border spenning Ingen skade DS / EN 181

Tabell 8.3. Ytterligere krav som må oppfylles av teppefliser som skal klassifiseres.

Merk: Lekkert teppefliser er definert som fliser som lett kan fjernes for hånd.
Permanent klæbende teppefliser er definert som fliser for vedheft i henhold til produsentens anvisninger.
Fast teppe fliser er definert som teppe fliser som kan fjernes og på nytt brukes i henhold til produsentens instruksjoner.

Grunnlag for klassifisering

Bruk Classes

Klassifikasjonsstandardene DS / EN 1307 og prEN 15114 klassifiserer tepper for kontraktsmarkedet i følgende klasser:

Klasse 33: Kraftig bruk
Tilsvarer forrige gruppe I (Intense trafikk)

Klasse 32: Normal bruk
Tilsvarer forrige gruppe K (tung trafikk)

Klasse 31: Moderat bruk
Tilsvarer forrige gruppe M (moderat trafikk)

Deretter blir de testmetoder som brukes kort diskutert. Som det fremgår av tabellene 7.1 - 7.3 og 8.1 - 8.3, brukes de fleste testmetodene for både tepper og tepper. Imidlertid brukes noen tester kun for en av de to teppetyper.

Endring av utseende

Tepper er testet i henhold til ISO / TR 10361. Det er valgfrihet mellom de to forskjellige metodene "Vettermann" eller "Hexapod".

For begge metoder er teppeprøven plassert inne i en roterende trommel. En stålkule med gummi- eller plastkapsler er plassert inne i trommelen og utøver slitasje på teppet.

Både kortsiktige og langsiktige tester utføres. Testelementene er vurdert i henhold til DS / EN 1471.

Egnet til bruk med kontorstoler med hjul

Tepper skal testes i henhold til DS / EN 985, som simulerer langsiktige effekter av en kontorsstol med hjul. Tre hjul plassert i en sirkel roterer om en akse i midten av sirkelen. Hjulene er lastet med 90 kg.

Teststykket er evaluert etter henholdsvis 5000 og 25000 test sykluser.

Border spenning

Etter DS / EN 1814 må teppet plasseres inne i en trommel. Under tester roterer trommelen og en metallkule med 6 gummitips innvendig.

Teststykkene er forsynt med et skråt snitt i langsgående retning slik at kantene påvirkes av metallkulen.

Teppefliser er testet med ledd mellom de originale kantene. Ved testen blir leddene påvirket av metallkulen.

Etter testen vurderes leddene i henhold til vedlegg D i DS / EN 1307.

lysekthet

Ved testing i henhold til ISO 105-B02, er fargeskiftet bestemt som følge av lyseffekten ved innendørs bruk. Teppeprøven er opplyst sammen med 8 referansestoffer.

Teppeprøven evalueres ved sammenligning med referansestoffene. Resultatet er gitt som et tegn mellom 1 og 8, hvor 8 er best.

rubbing hurtighet

Testingen utføres i henhold til ISO 105-X12, hvor fargekontaminering bestemmes på et hvitt bomullstykke i både tørre og våte forhold. Testen utføres både i produksjonsretningen og vinkelrett på den.

Forurensningen bestemmes ved hjelp av en gråskala (ISO 105-A03). Resultatet er gitt som karakter mellom 1 og 5, hvor 5 er det beste.

vann hurtighet

Testing utføres i henhold til ISO 105-E01, hvor fargeendring og forurensning på grunn av vannpåvirkning er bestemt. Et stykke multifibrert stoff legges på toppen av teppeprøven og "sandwich" er gjennomvåt med vann. Etter 4 timer i denne tilstanden, tørr og tilstand.

Etter konditionering blir teppeprøven sammenlignet med den opprinnelige prøven og fargeskiftet bestemmes ved hjelp av en gråskala (ISO 105-A02).

På samme måte bestemmes forurensning på flerfiber med en gråskala (ISO 105-A03).

Resultatet er gitt som karakter mellom 1 og 5, hvor 5 er det beste.

fiberretensjonen

På haugetepper, er test av fiberretensjon utført i henhold til DS / EN 1963 ved bruk av Lisson-maskinen, der et roterende hjul med festede gummisål har en slitestyrke på teppet.

For pære tepper brukes test C, hvor loddemassen av den berørte prøven sammenlignes med et referansebilde.

For velourtepper brukes test A, hvor massetapet ved påvirkning er bestemt.

pilling

På non-pile tepper utføres test av pilling tendens i henhold til DS / EN 1963 test ved bruk av Lisson maskinen, der et roterende hjul med festede gummiesåler har en slitestyrke på teppet.

Test D brukes til testen, hvor den berørte tendensen i den berørte prøven blir sammenlignet med en referanseskala (foto skala).

dimensjonsstabilitet

Dimensjonsstabiliteten til sporprodukter er testet i henhold til ISO 2551, mens dimensjonsstabiliteten til teppegulvene er testet i henhold til DS / EN 986.

I begge metodene er teppet utsatt for varierende forhold når det gjelder temperatur og fuktighet. Teppet er således eksponert for både 60 ° C og nedsenkning i vann.

Dimensjonsendringene under disse ekstreme forholdene bestemmes.

Fargeendring forårsaket av sølt vann

Testing utføres i henhold til DS / EN 1307 Vedlegg F eller DS / EN 15115, der en prøve av teppet påføres vann.

Etter at teppet er tørket, vurderes en mulig fargeforskjell mellom det behandlede og ikke-behandlede området med en gråskala (DS / EN 20105-A02).

Fargeendring forårsaket av sølt vann og etterfølgende forurensing

Testing utføres i henhold til vedlegg F i DS / EN 1307, eller vedlegg C i prEN 15114 og prEN 15115, der en prøve av teppet påføres vann. Etter tørking, bruk smuss og støvsug området.

Deretter vurderes en mulig fargeforskjell mellom det behandlede og ikke-behandlede området med en grå skala (DS / EN 20105-A02).

Elektrostatisk person lading

Testingen utføres i henhold til ISO 6356, som bestemmer den elektrostatiske ladningen når en person med standardisert fottøy går på gulvbelegg.

Når testresultatet ved 25% RH er mindre enn 2 kV, vil få mennesker oppleve sjokgener.

GSO-klassifiserte tepper er permanent anti-statiske, dvs. de elektrostatiske egenskapene styres av ledende permanente antistatiske fibre.

Brannkarakteristikker

Testing av teppebrannegenskaper er utført i henhold til DS / EN ISO 9239-1 og klassifisert i henhold til DS / EN 13501-1.

Tepper som brukes i rømningsveier og andre områder med krav til brann- og røykutvikling, må i Danmark ha dokumentasjon for minst å møte den europeiske brannvesenet Dfl-s1 (klasse G-gulvbelegg).

D fl = klasse av flamme spredning.

s1 = klasse for røykutvikling.