Easyplank monteringsveiledning

0.00 NOK
Tilgjengelighet: På lager

Følgende raske tips er ikke en erstatning for vår detaljerte monteringsveiledning. Komposittmaterialer skal monteres en anelse anderledes enn tradisjonelle treprodukter. EasyPlank® vil, som ethvert annet kompositprodukt, ekspandere i varmt vær og trekke seg sammen i kaldt vær. Hvis du monterer korrekt, oppnår du et førsteklasses resultat.


Følg alltid EasyPlank® Monterings-veiledning – reklamasjonsrett / garanti bortfaller i motsatt fall !

Unngå de 7 mest allminnelige feil ved montering

Akklimatiser plankene innen modifisering og montasje.

Planker som er tettpakket har oftes en temperatur som ikke svarer overens med bruksstedets. Det er derfor hensikstmessig å pakke ut samtlige planker, slik at plankene hver for seg stiller seg i likevekt med bruksstedets temperatur.


Sørg for nødvendig avstand til å oppta sammentrekning og utvidelse

Se ekspasjonskoeffisient og se teksten i øvrig, i Monteringsveiledningen. Mellomrom skal etableres over alle endesamlinge og mellom plankene innbyrdes, akkurat som at det alltid skal holdes rikelig avstand til faste bygningsdeler.


Vær sikker på at terrassen er tilstrekkelig ventilert

EasyPlank er svært motstandsdyktig ovenfor fukt, men fuktpåvirkning over lengere tid vil påvirke den underliggende konstruksjonen uhensiktsmessig og vil forsterke soppvekst på selve terrassen. Hold derfor alltid god avstand til faste bygningsdeler slik at det skjer en ventilasjon og at vann føres vekk. Plankene skal aldri være i direkte kontakt med annet enn den underliggende bærekonstruksjonen. Ved spesielle kontruksjoner med lavt bjelkelag, hvor ventilasjonsmulighetene er beskjedne, er det hensiktsmessig å etablere spesielle ventilasjonsforanstaltninger.


Etablér effektiv vannavledning

Sørg for å oppnå et fall på minimum 1,5 mm per løpende meter, i plankenes lengderetning. Kan dette ikke skje konstruksjonsmessig (trappetrin f.eks.) skal det alltid borres drenhull på siden som ikke vender oppover.

Bruk originale klips

EasyPlank T-Clip sørger for en korrekt avstand mellom plankene innbyrdes – og sørger for at reklamasjonsrett / garanti er inntakt.

Bruk klips korrekt

Husk alltid å bruke 1 klips per bjelke – og 2 klips ved samlinger over ender.

Spør oss gerne

Vi er aldri lengere vekk enn en telefon. – Ring til oss for omgående svar på tlf. 8741 2200

Dette er EasyPlank®  PreLoad T-clip, som bør brukes ved montering av EasyPlank® produktene.