Residential vinyl / Pute vinyl
Pute vinyl er et flerlags belegg som har et klart pvc slitasje lag på toppen og et lag med skummet pvc materiale i midten med et trykt mønster. På bunnen et stabiliserende lag, som ytterligere kan forsynes med en forsterkning av glassfiber eller mineralfibre.

Pute vinyl leveres som nettprodukter i bredder fra ca. 2,0 m til 4,0 m. Tykkelser opp til 5 mm.

Pute vinyl brukes primært i boligsektoren. I objektbransjen (næringslivet) bør pute vinyl bare brukes i samråd med leverandøren.

Homogen vinyl

Vinyl brukes i skoler, sykehus, kontorer, butikker, boliger etc. Da vinylgulvene er enkle å rengjøre og kan være vanntette, kan de også brukes på bad, vaskerom, store kjøkken, laboratorier og lignende.

Vinyl belegg er tilgjengelig i ulike varianter, som hver er tilgjengelig i mange farger og mønstre. Noen av produkttypene kan også leveres med preget overflater. Vinyl belegg er produsert som nettprodukter eller som flis produkter.

Vinyloverflaten er glatt og lett å rengjøre. Vinyl har god motstand mot vann og mest sure og alkaliske materialer. Vinyl er også tilgjengelig med en mer grov overflate til bruk på steder hvor økt glidebestandighet er nødvendig.

Langvarig eksponering mot olje, asfalt, gummi, etc. kan forårsake fargestoffer å migrere inn i vinylen og forårsake misfarging. Vinyl tolererer ikke sigarettskudd og visse organiske løsningsmidler.

Vinyl som brukes som gulv må være CE-merket. CE-merking av elastisk gulvbelegg er omtalt i avsnittet CE-merking av elastisk gulvbelegg .

Vinyl som benyttes som gulvbelegg i rømningsveier og andre områder med krav til brann- og røykutvikling, må ha dokumentasjon for å oppfylle den europeiske brannklasse D fl -s1 i henhold til DS / EN 13501-1 (gulvbelegg i klasse G).

For alle typer klassifiserte vinyler er en 5 års slitasje garanti gitt i henhold til GSOs regler for materialgaranti, forutsatt at leverandøren har godkjent omfanget.

Homogene vinylbelegg
Homogen vinyl består av en jevnt farget masse. Ethvert mønster går gjennom hele belegget. Homogen vinyl er tilgjengelig i tykkelser fra 1,5 mm til 4,0 mm. Den kommer i baner med bredder mellom 1,2 og 2 m og en del leveres også i form av fliser, som er tilgjengelige i formater mellom 250 x 250 mm og 610 x 610 mm.

Homogen vinyl kan leveres som elektrostatisk derivatgulv for bruk i rom med krav til personlig utslipp.

Leverandøren kan gi detaljert informasjon om beleggetes elektriske motstand.

Heterogen vinyl
Heterogen vinyl består av slitasjelag og andre kompakte lag, som kan variere i sammensetning og mønster. Belegget kan inneholde en forsterkning.

Heterogen vinyl kan leveres som elektrostatisk derivatgulv.

 

Vinyl med økt glidebestandighet
Vinyl med økt glidebestandighet inneholder kvartskorn, aluminiumskorn eller lignende som kan være i overflaten eller gjennom beleggets tykkelse. Klassifiseringen for ulike anvendelsesområder er basert på en slitestest utført i henhold til DS / EN 13845. Avhengig av partikkeltapet som ikke må overstige 10% etter 20, 30, 40 eller 50 000 rotasjoner, kan beleggene klassifiseres til bruk i boliger, næringsliv eller industri.

Slipmotstanden er testet på en våt testrampe i henhold til DS / EN 13845, hvor et testfelt beveger seg frem og tilbake mens rampeskråningen økes gradvis til den når en vinkel på 45 °. Slipmotstanden bestemmes dels av fottøy ( ESf ), hvor rampens skråning må være større enn 20 ° før motivet går og delvis som en barfotest ( ESb ), hvor den oppnådde hellingen må være større enn 15 °.

Utilstrekkelig eller feil rengjøring og vedlikehold - inkludert bruk av uegnet rengjørings- og pleieprodukter - vil redusere gulvets glidebestandighet.

Her er en leverandørregistrering av vinyl med økt glidebestandighet .

Pute-vinyl
Pute vinyl er et flerlags belegg som har et klart pvc slitasje lag på toppen og et lag med skummet pvc materiale i midten med et trykt mønster. På bunnen et stabiliserende lag, som ytterligere kan forsynes med en forsterkning av glassfiber eller mineralfibre.

Pute vinyl leveres som nettprodukter i bredder fra ca. 1,8 m til 4,0 m. Tykkelser opp til 5 mm.

Pute vinyl brukes primært i boligsektoren. I objektbransjen (næringslivet) bør pute vinyl bare brukes i samråd med leverandøren.

 

Vinyl med base av skum eller kork
Disse produktene består av en base av skum eller kork som er et vinyl slitasje lag. Vinyl med en base av skum eller kork er tilgjengelig i mange forskjellige kvaliteter.

De leveres i tykkelser fra ca. 2,5 - 6,5 mm og i bredder fra ca. 1,2 til 2,0 m.

Vinyl med skum eller korkbase brukes i boligsektoren, skoler, sykehus, kontorer, butikker, idrettshaller etc.

 

Quartz Vinyl
Kvarts vinyl er laget av PVC med høyt innhold av fyllstoffer, spesielt kvarts. Dette betyr at belegget blir holdbart til tung trafikk og mer åpen for vanndampdiffusjon enn andre typer vinylbelegg. Kvarts vinyl leveres som fliser i formater 300 x 300 mm eller 600 x 600 mm og i tykkelsen 2,0 til 3,2 mm.

Kvarts vinyl brukes hovedsakelig i gjenstandssektoren, der det er krav om høy holdbarhet mot store belastninger, for eksempel supermarkeder, varehus, butikker, monteringsrom etc. Lim av kvartsvinyl må gjøres i samsvar med leverandørens anvisninger.

Kvarts vinyl kan ikke være vanntett og kan derfor ikke brukes i våtrom.

funksjoner

Produkter som oppfyller europeisk standard DS / EN649 må oppfylle spesifikke krav til:

  • lengde, bredde, retthet og flatvekt
  • dimensjonal stabilitet og formstabilitet etter varmeeksponering
  • tykkelse, fleksibilitet og motstand mot inntrykksmerker
  • fargefasthet til kunstig lys.

Hvis vinyl som ikke er EN-vurdert (pute vinyl, vinyl med skum eller kork substrat) brukes, må designeren sørge for at belegget har de egenskapene som er relevante.

EN-klassifisert vinylbelegg har litt forskjellige avvikende spesifikasjoner, avhengig av typen. Dette kan ses i de respektive standardene: DS / EN 654, halvbøyelige PVC-fliser og DS / EN 650, PVC-gulvbelegg med filtre etc.

I tillegg til egenskapene som inngår i klassifiseringen, vil det ofte være behov for å stille krav til andre egenskaper, avhengig av selve applikasjonen. Disse egenskapene er en del av gulvbransjens ytterligere egenskaper, som inkluderer for vinyl:

Motstand mot kontorsstol hjul DS / EN 425
Motstand mot tungt rullende industrielle hjul DS / EN 1818
Motstand mot møbler ben DS / EN 424
Motstand mot sigarettlakking og å brenne sigaretter DS / EN 1399
slip BGR 181
Anti-glide i barreområder med vannbelastning Liste NB
Antistatiske egenskaper DS / EN 1815
Egnethet i forbindelse med gulvvarme DIN 52612
Egnet for brann DS / EN 13501-1
S1 Dfi (klasse G)
Passer som en sekundær gulvbelegg DS / EN 1081
trinnlydisoleringen DS / EN
ISO 140-8
IMO godkjent
RAT-merket
IMO
Res.A653 (16) og MSC.61 (67)
Godkjent for våtrom By og bygge.
Instruksjoner 200
Dimensjonal stabilitet ved eksponering for fuktighet DS 1097.3

Krav til utførelsesstedet
Tiden må settes til side for at vinyl skal akklimatiseres. Akklimatiseringen gjøres best ved å legge sporene løs over gulvet etter kutting. Eventuelt kan kappbanene etter kutting plasseres vertikalt i løst spolet form. Fliser er plassert i uåpnet emballasje i rommet der de skal brukes. Akklimatiseringen må vare i minst 24 timer. En pakket rulle vil ikke engang forventes å ligge i likevekt med omgivelsene selv etter langvarig lagring i bygningen.

Under og etter liming av vinyl må temperaturen i luften og undergulvet være 17-25 ° C og luftfuktigheten mellom 35% -75% RH.

Underlaget må ha samme flathet som det kreves av ferdiggulvet, normalt ± 2 mm på en 2 m rett. Flathet og gulv, inkludert krav og målemetoder, er beskrevet i avsnittet flathet og gulv .

Hvis vinylen skal legges direkte på støpte dekk, må betongens porevolum (restfuktighet) ikke overstige 85% RH (for kvarts vinylfliser, dog ikke mer enn 90% RH). Fuktighet og gulv, inkludert krav og målemetoder, er også beskrevet i avsnittet om fuktighet

Det må ikke være tungt utkast eller tungt sollys under leggingen av gulvet.

Legge og bruk

Betingelser knyttet til installasjon og bruk
Riktig friksjonskjæring i nettledd er viktig, siden limforbindelsen i den første delen av limherdingsfasen ikke vil være i stand til å holde belegget til substratet dersom kompresjon oppstår i skjøten. Leverandørens instruksjoner om utførelse av ledd og kutt må følges.

Vinyl kan enten legges med støtfuger, som ofte brukes til mønstring eller sveisete skjøter.

Tett skjæring for vertikale flater er ikke mulig. Derfor vil det være nødvendig å montere lister hvis et synlig ledd ikke er ønsket langs gulvet.

Plasseringen av vinyl må gjøres innen en viss tid etter at limet er påført (monteringstid), for å sikre god vedheft og dermed den beste adhesjonen. Monteringstiden avhenger av materialene som skal bindes sammen og fuktighets- og temperaturforholdene i rommet.

sveising
Vinylgulv, som er utsatt for vann, for eksempel på badet, må sveises i sporsamlingene. Sveisetråd brukt av leverandøren brukes til sveising av nettledd.

Sveising må ikke gjøres før limet er tilstrekkelig herdet. Etter sveisingen må tråden kuttes til overflatenivået, slik at rensevann og smuss ikke samles inn i og rundt sveisearmen.

Sveisearter må være jevne og jevne.

Elektrostatiske derivater
Homogene og heterogene vinylbelegg er egnet som ledende gulv og kan brukes i lokaler der det kreves utladning av elektriske ladninger.

Elektrostatisk derivat vinylgulv utføres ved hjelp av derivat vinyl belegg. Gulvet må også kobles til jord gjennom kobberstrimler. Det må avtales hvor gulvkontrahenten skal ta kobberstrimmelen oppover veggen.

Elektrostatisk avledet vinylgulv må utføres i samråd med belegningsleverandøren. Jording må gjøres av en autorisert elektriker.

Statisk avledede og statisk ledende elastiske gulvbelegg - konsepter, krav etc.

våtrom

Homogene og heterogene vinylbelegg med dokumentasjon som tilfredsstiller spesifikke kvalitetskrav, kan brukes som vanntett gulv- og veggdekk i våtrom.

Pvc-klær i våtrom er beskrevet i Vådrumsfakta, som er utgitt av Gulvbransjenes Våtromskontroll og Bygnings- og bygningsinstruks 200, som er utgitt av Statens byggforskningsinstitutt .

rengjøring

Fremtidige brukere bør informeres om riktig rengjøring, da feil rengjøring kan skade overflaten. Leverandørens instruksjoner om rengjøring og vedlikehold av vinylgulv må overleveres til brukeren.

For daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder, f.eks. Tørk eller fukt eller vakuum og vask etter behov. Ved tyngre, sporadisk rengjøring brukes en universell rengjøringsmiddel eller vaskemiddel.

I områder der våtrengjøring er nødvendig i større grad, må nettleddene sveises.

Rengjøring av vinylgulv er omtalt i rengjøringsseksjonen .

Sjekklister 3, 4, 5 og 6

Sjekkliste 3. Egenskaper som inngår i EN-klassifiseringen for homogen og heterogen vinylgulv. Klassifiseringen er basert på total tykkelse og tykkelsen på slitaget. For klassene Næringslivet har sveisesømmene i belegget en styrke over 240 N / 50 mm, og for yrker Moderat og høyere, er beleggene egnet for bruk med kontorstoler. Andre egenskaper overholder de merkede verdiene for EN-klassifiserte produkter.

eiendom kommentarer
total tykkelse 1-1,5 mm
bolig
1,5-2,5 mm
yrke
1,5-2,5 mm
industrien
DS / EN 428. Tykke belegg anses å være bedre enn tynne for slitasje. De oppgitte verdiene inngår i klassifiseringen for boliger, næringsliv og industri, avhengig av bruken (lett, moderat, tung bruk). Andre tykkelser kan spesifiseres for å tilfredsstille spesielle krav.
Restinntrykk på statisk belastning
≤ 0,1 mm

DS / EN 433.
Fargefasthet til kunstig lys Minst 6 DS / EN ISO 105-B02: Metode 3
Skalaen er mellom 0 og 8.
fleksibilitet Ingen sprekker DS / EN 435. En kuppel med en diameter på 20 mm brukes.
Formforandring ved varmeinnflytelse ≤ 8 DS / EN 434. Den oppgitte verdien gjelder for produkter beregnet for sveising. For andre produkter blir verdien 2 brukt.
Stabilitet for varmeoppvarming ≤ 0,5% ≤ 0,4% , 3 0,3%

DE / EN 434. De oppgitte verdiene gjelder for produkter beregnet til sveising. For andre produkter blir verdien 0,25 brukt.

 

Sjekkliste 4. Supplerende egenskaper for homogene og heterogene vinylbelegg, noe som kan være nødvendig for å stille krav, for eksempel på grunn av spesielle effekter på gulvet under selve bruken.

eiendom kommentarer
Motstand mot kontorsstol hjul ikke ja DS / EN 425
Motstand mot tungt rullende industrielle hjul ikke ja DS / EN 1818.
Størrelsen på belastningen skal inkluderes i vurderingen.
Store, lettløpende hjul gir minst last på gulvet.
Motstand mot møbler ben ikke ja DS / EN 424
Motstand mot sigarettlakking og å brenne sigaretter ikke ja DS / EN 1399.
Detaljert informasjon er tilgjengelig fra leverandøren.
slip ikke ja

BGR 181.
Verdi gruppe R9-R13.

Anti-glide i barreområder med vannbelastning ikke ja Liste NB. Verdi Gruppe A, B eller C.
Antistatiske egenskaper ikke ja DS / EN 1815
Egnethet i forbindelse med gulvvarme ikke ja DIN 52612.
Detaljert informasjon er tilgjengelig fra leverandøren.
Egnet for brann ikke ja

DS / EN 13501-1.
D fl- s1 (klasse G)

Passer som en sekundær gulvbelegg ikke ja DS / EN 1081
Trinlydforbedring ikke ja DS / EN ISO 140-8.
Detaljert informasjon er tilgjengelig fra leverandøren.
IMO godkjent
RAT-merket
ikke ja Typegodkjent på grunnlag av testing i samsvar med IMO Res.A.653 (16) og IMO Res.MSC.61 (67).
Godkjent for våtrom ikke ja Overholder kvalitetskravene til PVC-jernbaneprodukter i våtrom, jf. Tabell 7 i City og Bygs instruksjoner 200 og registrert på GVKs materialeliste.
Dimensjonal stabilitet ved eksponering for fuktighet ikke ja DS 1097.3

Sjekkliste 5. Egenskaper som inngår i EN-klassifiseringen for semi-fleksible vinylfliser. Klassifiseringen er basert på total tykkelse og tykkelsen på slitaget. Andre egenskaper overholder de merkede verdiene for EN-klassifiserte produkter.

eiendom kommentarer
total tykkelse 1,6-2,0 mm
bolig
2,0-2,5 mm
yrke
2,5-3,2 mm
industrien
DS / EN 428. Tykke belegg anses å være bedre enn tynne for slitasje. De oppgitte verdiene inngår i klassifiseringen for boliger, næringsliv og industri, avhengig av bruken (lett, moderat, tung bruk). Andre tykkelser kan spesifiseres for å tilfredsstille spesielle krav.
Restinntrykk på statisk belastning
≤ 0,1 mm

DS / EN 433.
Fargefasthet til kunstig lys Minst 6 DS / EN ISO 105-B02: Metode 3
Skalaen er mellom 0 og 8.
fleksibilitet Ingen sprekker DS / EN 435. En kuppel med en diameter på 20 mm brukes.
Formforandring ved varmeinnflytelse 75 0,75 DS / EN 662.
Stabilitet for varmeoppvarming ≤ 0,4% 25 0,25% 15 0,15%

DE / EN 434.

Sjekkliste 6. Supplerende egenskaper for semi-fleksible vinylfliser, som kan være påkrevd for å stille krav, f.eks. På grunn av spesielle effekter på gulvet under selve bruken.