Introduksjon

 

Vinyl brukes på skoler, sykehus, kontorer, butikker, hjem, etc. Da vinylgulv er lette å renholde og kan utføres vanntette, er de også anvendelige i baderom, rengjøringsrom, storkjøkken, labratorier og lignende.

Vinylbelegg fåes i forskjellige varianter som hver for seg finnes i mange farger og mønstre. Noen av produkttypene kan også leveres med pregede overflater. Vinylbelegg produseres som banevarer eller som fliseprodukter.

Overflaten av vinyl er glatt og lett å rengjøre. Vinyl har god motstandsevne mot vann og de fleste sure og alkaliske materialer. Vinyl fåes også med en mer ru overflate til bruk og steder hvor det stilles krav om en økt sklisikkerhet.

Langvarig påvirkning av olje, asfalt, gummi etc. kan medføre til at fargestoffer kan vandre inn i vinylen og medføre misfarging. Vinyl tåler ikke sigarettglød og visse organiske oppløsningsmiddel.

Vinyl som brukes som gulvbelegg skal være CE-merket. CE-merke av elastiske gulvbelegg er omtalt i avsnittet om CE-merkinger av elastiske gulvbelegg.

Vinyl som benyttes som gulvbelegg i fluktveier og andre områder med krav til brann og røykutvikling skal ha dokumentasjon for å oppfylle den eurpeiske brannklassen D.-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G gulvbelegg).

For alle typer av klassifisert vinyl ytes det 5 års slitegaranti i henhold til GSOs regler for materialegaranti, under forutsetning av at leverandøren har godkjent bruksområdet.

 

Homogene vinylbelegg

Homogen vinyl består av en ensartet gjennomfarget masse. Eventuelt mønster går gjennom hele belegget. Homogen vinyl fåes i tykkelser fra 1,5 mm til 4,0mm. Det leveres i baner med bredder mellom 1,2 og 2m og en del leveres dessuten i form av fliser, som fåes i formater mellom 250x250 mm og 610 x 610mm.

Homogen vinyl kan leveres som elektrostatisk avledende gulvbelegg til bruk i rom med krav til personalavledning.

Leverandøren kan gi detaljerte opplysninger om beleggets elektrisk motstandsevne.

 

Heterogen vinyl

Heterogen vinyl består av et slitelag og andre kompakte lag, som kan variere i sammen setning og mønster. Belegget kan inneholde en armering.

Heterogen vinyl kan leveres som elektrostatisk avledende gulvbelegg.

 

Vinyl med økt sklimotstandsevne

Vinyl med økt sklisikkerhet inneholder kvartskort, aluminumskorn eller lignende som kan være i overflaten eller i hele beleggstykkelsen. Klassifikasjonen til forskjellige bruksområder skjer på grunnlag av en slitetest utført i henhold til DS/EN 13845. Avhengig av partikkeltapet som maks må utgjøre 10% etter henholdsvis 20.-,30.-, 40.- eller 50.000 rotasjoner, kan belegget klassifiseres til bruk i hjem, bedrift eller industri.

Sklisikkerhetevnen prøves på en vår testrampe i henhold til DS/EN 13845, hvor en forsøksperson beveger seg fram og tilbake, mens rampens helning gradvis økes til den oppnår en vinkel på 45°. Sklisikkerheten bestemmes delvis med fottøy (ESf), hvor rampens helning skal være større enn 20° før forsøkspersonen sklir og devis som en barfotstest  (ESb), hvor den oppnådde helningen skal være større enn 15°.

Mangelfull eller feil rengjøring og behandling - her bruk av uegnede rengjøringsmiddel og pleiemiddel - vil gjøre gulvets sklisikkerthet dårligere.

Se her en leverandørregistrering av vinyl med økt sklisikkerhet.

 

Cushion-vinyl

Cushion-vinyl er flerlagsbelegg som øverst har et slitelag av klar pvc og i midten et lag oppskummet pvc-materiale med trykt mønster. Nederst et stabiliseringslag som ytterligere kan være forsynt med en armering av glassfiber eller mineralfiber.

cushion-vinyl leveres som banevare i bredder fra ca 1.8m til 4,0 m. Tykkelser opp til 5mm.

Cushion-vinyl brukes primært i boligseksjonen. I objeksektoren (bedriftssektoren) bør cushion-vinyl kun brukes i samråd med leverandøren.

 

Vinyl med underlag av skum eller kork

Disse produktene består av et underlag av skum eller kork, hvor det ligger et lite lag av vinyl. Vinyl med underlag av skum eller kork finnes i mange forskjellige kvaliteter.

De leveres i tykkelser fra ca 2,5-6,5mm og i bredder fra ca 1,2 til 2,0m.

Vinyl med skum- eller korkunderlag brukes i boligsektoren, skoler, sykehus, kontorer, butikker, sportshallet etc.

 

 

Kvartsvinyl

Kvartsvinyl framstilles av PVC med et stort innhold av fyllstoffer, spesielt kvarts. Dette medfører at belegget blir slitesterk ovenfor tung trafikk og mer åpen for vanndampdiffusjon enn andre typer av vinylbelegg. Kvartsvinyl leveres som fliser i formatene 300 x 300 mm eller 600 x 600mm og i tykkelsene 2,0 til 3,2mm.

Kvartsvinyl brukes primært i objektsektoren hvor det er krav om stor holdbarhet ovenfor tung last, f.eks matvarebutikker, varehus, butikker, forsamlingslokaler etc. Liming av kvartsvinyl skal skje i overensstemmelse med limleverandørens anvisning.

Kvartsvinyl kan ikke utføres vanntett og kan derfor ikke benyttes i våtrom.

Egenskaper

 

Produkter som oppfyller den europeiske standard DS/EN649 skal overholde spesifikke krav til:

  • lengde, bredde, retthet og flatevekt

  • dimensjonsstabilitet og formstabilitet etter varmeeksponering

  • tykkelse, fleksibilitet og motstandsevne mot inntrykksbestandighet

  • fargegjengivelse mot kunstig lys.

Hvis det benyttes vinyl som ikke er EN-klassifisert (cushionvinyl, vinyl med underlag av skum eller kork), kan den prosjekterende selv setil at belegget har de egenskapene som er relevante. EN-klassifiserte vinylbelegg har litt forskjellige avvikende spesifikasjoner, avhengig av typen.

Dette framgår av de respektive standarder:DS/EN 654, semifleksible PVC-fliser og DS/EN 650,

PVC-gulvbelegg med bakside av filt mm.

I tillegg til disse egenskapene som inngår i klassifikasjonen vil det ofte være behov for å stille krav til andre egenskaper, avhengig av den aktuell bruk. Disse egenskapene inngår i Gulvbransjens supplerende egenskaper som for vinyl omfatter: 

Motstandsevne mot kontorstolshjul

DS/EN 425

 

Motstandsevne mot tunge rullende industrihjul

DS/EN 1818

 

Motstandsevne mot møbelben

DS/EN 424

 

Motstandsevne mot sigarettsneiper og mot brenndende sigaretter

DS/EN 1399

 

Skisikkerhet

BGR 181

 

Sklisikkerhet i barfotsområder med vannbelastning

Liste NB

 

Antistatiske egenskaper

DS/EN 1815

 

Egnethet i forbindelse med gulvvarme

DIN 52612

 

Brannmessig egnet

DS/EN 13501-1

Dfl-S1 (klasse G)

 

Egnet som avledende gulvbelegg

DS/EN 1081

 

Trinnlydsforbedring

DS/EN

ISO 140-8

 

IMO godkjent

RAT merket

IMO

Res.A653(16) og MSC.61(67)

 

Godkjent til våtrum

By og Bygg.

Anvisning 200

 

Dimensjonsstabilitet ved fuktpåvirkning

DS 1097.3

 

Krav til utførelsestedet

Det skal være avsatt tid til at vinylen kan akklimatiseres. Akklimatiseringen skjer best ved at banene etter oppskjøring legges ut løst over gulvet. Eventuelt kan de oppskjærte banene etter oppskjæringen stilles loddrett i løst opprullet form. Fliser anbringes i uåpnet emballasje i rommet hvor det skal brukes.

Akklimatiseringen skal vare i minst 24 timer. En emballert rull vil selv etter en lengere tid med oppbevaring i bygningen ikke kunne forventes å være i fuktmessig likevekt med omgivelsene. Under og etter liming av vinyl skal temperaturen i luften og undergulvet være 17-25°C og luftfuktigheten mellom 35%-75% RF.

Underlaget skal ha samme planhet som kreves av et ferdig gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m retholt. Planhet og gulv, her krav og målemetoder, er beskrevet i avsnittet Planhet og gulv. Skal vinylen legges ut direkte på støpte dekk, kan betongens porefukt (restbyggefukt) maks være 85% RF (for kvartsvinyl dog maks 90% RF). Fukt og gulv, her krav og målemetoder, er også beskrevet i avsnittet om byggefukt.  

Det kan ikke være kraftig trekk eller kraftig solinnfall under leggingen av gulvet.

Legging og bruk

 

Forhold i forbindelse med legging og bruk

Korrekt friskjæring i banesamlinger er viktig, da limfugen i første del av limets herdefase ikke vil kunne fastholde belegget til underlaget, hvis det skjer sammenpressing i samlingen.

Leverandørens anvisninger om utførelse av til- og sammenskjæringer skal følges.

Vinyl kan enten legges med støtte samlinger, noe f.eks ogte brukes ved mønsterlegging eler ved at fugene sveises.

 

Tett tilskjæring til loddrette flate er ikke mulig. Derfor vil det være nødvendig å montere lister, hvis det ikke ønskes en synlig fuge langs gulvet.

Legging av vinylen skal skje innenfor en viss tid etter at limet er påført (monteringstiden), for å sikre god klebing og dermed best mulig vedheft. Monteringstiden avhenger av materialene som skal klebes sammen, og av fukt- og temperaturforholdene i rommet.

Sveising

Vinylgulv, som utsetted for vannpåvirkning, f.eks i baderom, skal sveises i banesamlingene. Til sveising av banesamlinger brukes sveisetråd, som er anvist av leverandøren.

Sveising kan ikke fortas før limet er tilstrekkelig herdet. Etter sveisingen skal tråden avskjæres i nivå med overflaten av banene, så rengjørinsvann og skitt ikke samler seg i og rundt sveisefugen.

sveisefuger skal framstå glatte og ensartede.

 

Elektrostatiskavledende gulv

Homogene og heterogene vinylbelegg er egnet som ledende gulvbelegg og kan brukes i lokaler hvor det er behov for en bortledning av elekstrikse oppladninger.

Elektrostatisk avledende vinylgulv utføres ved hjelp av avledende vinylbelegg. Gulvet skal i tillegg være forbundet til jord gjennom kobbertråd. Det skal avtales, hvor gulventreprenøren skal føre kobberbpndet opp etter veggen.

Utførelse av elektrostatisk avledende vinylgulv skal foretas i samråd med beleggsleverandøren. Jording skal foretas av en autorisert el-installatør.

Statisk avledende og statisk ledende elastiske gulvbelegg - begreper, krav mm.

 

Våtrom

 

Homogene og heterogene vinylbelegg med dokumentasjon for å oppfylle spesielle kvalitetskrav kan brukes som vanntett belegg av gulv og vegg i våtrom.

Bekledning med pvc i våtrom er beskrevet i Våtromsfakta, som utgis av Gulvbransjens Våtromskontroll og Bygg og Bygganvisning 200, som er utgitt av Statens Byggeforsknings Institutt.

 

Rengjøring

 

De framtidige brukerne skal opplyses om korrekt rengjøring, da feil rengjøring kan medføre skader på overflaten. Leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikeholdelse av vinylgulv skal utleveres til brukeren.

Til daglig rengjøring brukes fortrinnsvis tørre metoder dvs. tørr eller fuktmopping eller støvsuging og vask etter behov. Til kraftigere, tidvis rengjøring brukes et universalrengjøringsmiddel eller vaske-/plejemiddel.

I områder hvor det er nødvendig med våtrengjøring i større omfang skal banesamlingene sveises. Rengjøring av vinylgulv er omtalt i seksjonen om rengjøring.

 

Sjekkliste 3, 4, 5 og 6

 

Sjekkliste 3. Egenskaper som inngår i EN-klassifikasjonen for homgene og heterogene vinylbelegg, Klassifikasjonen skjer på grunnlag av totaltykkelsen og tykkelsen av slitelaget. For klassene Bedrift og Industri har skjøtene i belegget en styrke over 240N/50mm, og for Bedrift Moderat og høyere en belegget egnet til bruk med kontorhjul. Øvrige egenskaper overholder for EN-klassifiserte produkter de markerte verdiene.

 

Egenskap

     

Kommentarer

Totaltykkelse

1-1,5 mm

Hjem

1,5-2,5 mm

Bedrift

1,5-2,5 mm

Industri

DS/EN 428. Tykke belegg anses i slitmessig forhold for bedre enn tynne. De angivne verdiene inngår i klassifikasjonen for henholdsvis hjem, bedrift og industri avhengig av bruken (lett, moderat, tung bruk). Andre tykkelser kan spesifiseres for å oppfylle spesielle ønsker.

Inntrykksbestandighet

ved statisk last

 

≤ 0,1 mm


 

DS/EN 433.

Fargegjengivelse mot kunstig lys

 

Minst 6

 

DS/EN ISO 105-B02: Metode 3

Skalaen er mellom 0 og 8.

Fleksibilitet

 

Ingen revner

 

DS/EN 435. Det anvendes en dom med diameter 20 mm.

Formendring ved varmepåvirkning

 

≤ 8

 

DS/EN 434. Den angivne verdien er for produkter beregnet til sveising. For andre produkter benyttes verdien ≤ 2.

Stabilitet overfor varmepåvirkning

≤ 0,5 %

≤ 0,4 %

≤ 0,3 %

DE/EN 434. Den angivne verdien er for produkter beregnet til sveising. For andre produkter benyttes verdien ≤ 0,25.Sjekkliste 4. Supplerende egenskaper for homogene og heterogene vinylbelegg som det kan være behov for å stille krav til, f.eks på grunn av spesielle påvirkninger av gulvet ved aktuelt bruk.

 

 

Egenskap

     

Kommentarer

 

Motstandsevne mot kontorstolhjul

nei

 

ja

DS/EN 425

 

 tunge rullende industrihjul

nei

 

ja

DS/EN 1818.

Belastningens størrelse bør inngå i vurderingen.

Store lettløpende hjul gir minst belastning av gulvet.

 

Motstandsevne mot møbelben

nei

 

ja

DS/EN 424

 

Motstandsevne mot sigarettglo og mot brennende sigaretter

nei

 

ja

DS/EN 1399.

Detaljerte opplysninger fås hos leverandøren.

 

Sklisikkerhet

nei

 

ja

BGR 181.

Verdigruppe R9-R13.

 

Sklisikkerhet i barfotsområder med vannbelastning

nei

 

ja

Liste NB. Verdigruppe A, B eller C.

 

Antistatiske egenskaper

nei

 

ja

DS/EN 1815

 

Egnethet i forbindelse med gulvvarme

nei

 

ja

DIN 52612.

Detaljerte opplysninger fås hos leverandøren.

 

Brandmessig egnet

nei

 

ja

DS/EN 13501-1.

Dfl-s1 (klasse G)

 

Egnet som avedende gulvbelegg

nei

 

ja

DS/EN 1081

 

Trinnlydforbedring

nei

 

ja

DS/EN ISO 140-8.

Detaljerte opplysninger fås hos leverandøren.

 

IMO godkendt

RAT mærket

nej

 

ja

Typegodkjent på basis av avprøving i overensstemmelse med IMO Res.A.653(16) og IMO Res.MSC.61(67).

 

Godkjent til våtrom

nei

 

ja

Opfyller kvalitetskravene til pvc-banevarer i våtrom, jf. tabel 7 i By og Byggs anvisning 200 og opptatt på GVKs materialeliste.

 

Dimensjonsstabilitet ved fuktpåvirkning

nei

 

ja

DS 1097.3

 

Sjekkliste 5. Egensskaper som inngår i EN-klassifikasjon for semi.fleksible vinylfliser. Klassifiksjonen skjer på grunnlag av totaltykkelsen og tykkelsen av slitelaget. Øvrige egenskaper overholder for en EN-klassifiserte produkter de markerte verdier.

 

Egenskap

     

Kommentarer

Totaltykkelse

1,6-2,0 mm

Hjem

2,0-2,5 mm

Bedrift

2,5-3,2 mm

Industri

DS/EN 428. Tykke belegg anses i slitmessig forhold for bedre enn tynne. De angivne verdiene inngår i klassifikasjonen for henholdsvis hjem, bedrift og industri avhengig av bruken (lett, moderat, tung bruk). Andre tykkelser kan spesifiseres for å oppfylle spesielle ønsker.

inntrykksbestandighet

ved statisk last

 

≤ 0,1 mm


 

DS/EN 433.

Farvegjengivelse mot kunstig lys

 

Minst 6

 

DS/EN ISO 105-B02: Metode 3

Skalaen er mellom 0 og 8.

Fleksibilitet

 

Ingen revner

 

DS/EN 435. Det anvendes en dom med diameter 20 mm.

Formendring ved varmepåvirkning

 

≤ 0,75

 

DS/EN 662.

Stabilitet ovenfor varmepåvirkning

≤ 0,4 %

≤ 0,25 %

≤ 0,15 %

DE/EN 434.

 

Sjekkliste 6. Supplerende egenskaper for semi-fleksible vinylfliser, som det kan være behov for å stille krav til, f.eks på grunn av spesielle påvirkninger av gulvet ved det aktuelle bruk.