Hovedregel regel~~POS=HEADCOMP

Vurderingskriteriene er veiledende og brukes til vurdering av feil og feil i forbindelse med levering av gulvarbeid.

Kosmetiske feil må være synlige og vurderes ved en uavhengig vurdering basert på kriteriene som normalt brukes til overleveringsvirksomhet i forbindelse med legging av tregulv, se TRÆfakta 03 Trægulv - Klager.

Feil som bare kan sees ved en bestemt lyseffekt eller synsvinkel, eller som bare ses etter at de er påpekt, vil normalt ikke betraktes som en defekt.

Feil er fysiske feil og feil på gulvet som forringer funksjonen til en grad slik at dagens toleranser for tregulv overskrides.

For renoveringsarbeid der staver eller stenger er byttet, må fargevariasjoner mellom gamle og nye flater tolereres, se TRÆfakta 06 Trægulv - Vurdering av fargeforskjeller.

Hvis skjønnhetsfeil og feil betraktes som signifikante, må de løses av gulvet lekmann / leverandør, se bransjens retningslinjer TRÆfakta 03 Trægulv - Klager.

forutsetninger

Forutsetningen for å vurdere feil og kosmetiske feil er at inneklimaet hovedsakelig holdes innenfor de normale grensene for bruk av tregulv, se håndbøkene TRÆ 63 og 64 Tregulv.

Fuktighet og temperatur

Fuktighetsforholdene er avgjørende for størrelsen på visse feil. For toleranser og feil relatert til fuktforhold, må fuktigheten og fuktigheten i treet være i likevekt, og inneklimaet må være innenfor følgende toleranser:

  • Romtemperatur: 18-25ºC
  • Fuktighet (RF): 30-65%

I tillegg til tregulv med gulvvarme, når den høyeste temperaturen på tregulvoverflaten ikke overstiger 27 ºC når som helst.

Visuell vurdering

For vurdering av mangler refereres til retningslinjene for visuell vurdering i TRÆ-fakta 03 Tregulv - Klager.

mangler

Mangler i leverte gulvmaterialer skal så langt som mulig fastslås med gulvlag ved prøvekontroll av leveranser før platene legges, f.eks. fuktighet, breddeavvik, rettvinkel, landingsavvik, vaskebrett, sidekrumming og fargeavvik, slik at feilene ikke fører til gulvfeil.

Detaljert regler (veiledende)

Mangel på materialer og legging

Feil og feil

legemiddel

Sprekk eller kantskade (f.eks. Fra hammerblås)

Erstatning av brett / stang. Mindre feil blir spart / reparert, om mulig.

Punktskader, trykkmerker, riper og ferdigskader

Grunnen til skaden må undersøkes, inkludert nødvendig dekning. Små og få feil utbedres. Større skadede gulvområder slipes og ombehandles om mulig. Alternativt bør gulvet byttes ut.

Landingsavvik> 0,2-0,3 mm (se WOOD 63)

Erstatning av brett / stang. For mindre mangler på oljerte gulv kan det være mulig å reparere. ved sliping og raffinering.

Knute hull, kameraer

Erstatning av brett / stang på større antall pr. Enhet. gulvflaten. Mindre antall plugger eller reservedeler og overflatebehandlinger.

Breddeavvik Parkettbrett> ± 0,2 mm Parkettstenger> ± 0,5 mm

For breddeavvik av parkettbrett / stangbredde større enn 0,2 og 0,5 mm: Bytte av brett / stang. For solide gulvplater, vennligst se leverandørens produktinstruksjoner.

Sidekrumming> 0,1% av gulvlengden for faste gulv,> 0,05% for slatgulv

Erstatning av brett / stang.

Ledd> 0,6% av brettbredden (målt til 30-65% RH)

Grunnen til fellesformasjonen må undersøkes. Løsningen avhenger av resultatet.

Avvik fra rektangulær enhet> 0,2% av brettet på brettet

I enkelte tilfeller er kittet løst. Ved kontinuerlige feil blir plater / stenger erstattet.

Utilstrekkelige ekspansjonsalternativer (vanligvis minst 10 mm langs vegger)

Friskere og etablere dilatasjonsleddene.

Mangel på flathet Avvik> ± 2 mm / 2 m tilbaketrukket og ± 0,6 mm / 0,25 m tilbaketrukket

Slaggulv: Delvis eller fullstendig henting av gulv og justering av blokker. Limte gulv: Delvis plukking av stenger, justering av lunkne og re-liming av nye stenger. Flytende gulv: Delvis eller fullstendig justering av underlaget og gjenopplading av gulvet.

Motstandsdyktighet> 2 mm / 2 m tilbaketrukket

Slaggulv: Årsaken til feilen må undersøkes. Kontroller og stivhetsegenskaper på gulvplankene styres av statisk belastning 0,75 kN. Ved bruk av lydchips kan motstanden være større. Løsning avhenger av resultatet.

Avvik fra horisontal maksimum = 10 mm / 6 m

Årsak til avvik må undersøkes. Løsning avhenger av resultatet.

Løse stenger i tregulv, f.eks. på grunn av limfeil

Bytte stengene. Med stor feil - erstatning av gulvet.

Feste mellom gulv og grunnstrimler> 4 mm

Fotspor er remounted eller sandstrimler festet.

Mørk eller lysbrett / stenger

Fabrikkproduserte gulv: Ved betydelig avvik fra leverandørens sorteringskriterier: Bytte av brett / stang. Gulv på stedet: Fargeforskjeller som følge av overflatebehandling etter legging og sliping må tolereres.

fargeforskjeller

Ikke vanligvis avhjelpes hvis de skyldes normale forskjeller i trematerialet eller forskjellige forsyninger (flaggermus)

Fargeendringer i treet, f.eks. på grunn av lyspåvirkning

Ikke avhjelpet, siden fargeforskjeller ikke alltid kan oppdages ved å legge ubehandlede eller nylig behandlede gulvflater, siden fargeendringer ofte forekommer over tid. på grunn av lys effekt, f.eks. rød og brun farging av furuplater, eller på grunn av overflatebehandling, se TRÆfakta 06: Vurdering av fargeforskjeller.

Misfarging, f.eks. mugg flekker under lakk overflater

Bytte av brett / stenger.

Varemerker på lakk og oljebehandlet gulv

Erstatning av malte plater / stenger. Delvis reparasjon og sliping av oljede gulv og ny behandling av hele gulvflaten.

Vaskebord Massivbrett> 0,3% Slatgulv> 0,15%

Årsaken til krumningen må undersøkes, se WOOD 63. Løsning avhenger av resultatet.

Bilyd / knirking

Årsaken til uhellene må undersøkes, se TRÆfakta 02. Løsning avhenger av resultatet.

Mute lyder / knirkende lyder når du laster opp lamellgulv

Ikke lindret, da ikke alle lamellagasiner kan tas opp og passeres uten risiko for støy fra klikkaggregatene. Leverandørens instruksjoner må følges.

Ikke-profesjonell utførelse av mindre, profilering etc.

Naturlig tre lister erstattes. Ved mindre feil på malede lister mv. fukt og repaint moldings

Trykk merker, f.eks. fra hammer, på lister etc.

Naturlig tre lister erstattes. Ved mindre feil på malede lister mv. fukt og repaint moldings.

 

Detaljert regler (veiledende)

Mangelfull overflatebehandling av fabrikken

Feil og feil

legemiddel

Manglende vedheft i maling- eller oljelaget

1: Sliping og re-maling / rydding, om mulig.

2: På oljebehandlede gulv er overflaten spotreparert.

3: For lakkert og UV-herdet oljebehandlet gulv, der det ikke er mulig å avhjelpe i henhold til 1 og 2, bytt brettene ut.

Overflate skallet

Slipe og re-maling / rydding, om mulig. Alternativt: Bytte brett / stenger.

Permanente merker, dårlig absorpsjon og fargeendring i oljebehandlingen

Tørr sliping med en hard runde, så vel som olje og polering. Alternativt: Re-sliping og re-behandling.

Ujevn glans i lakkering

Slipe og re-maling / rydding, om mulig. Alternativt: Bytte brett / stenger.

Utilstrekkelig eller ujevn pigmentering

Slipende og ny behandling.

Misfarging, mugg, partikler, etc. under topplakk

Bytte av brett.

 

Mangel på overflatebehandling på stedet

Feil og feil

legemiddel

Ujevn lakkering, lasering, pickling eller nibbling

Mellommaling og lakkering / behandling av hele gulvet, eller sliping og omarbeid.

Slip i maling eller oljeoverflater

Lakkerte gulv: sliping og maling. Oljede gulv: Delvis sliping og oljing.

Lakafskalninger

Sliping og maling

Merker, dårlig suging og fargeendring på grunn av utilstrekkelig slitasje

Sliping og oljing.

Overflødig olje danner en blank overflate

Tørr sliping med hard pute og oljing og polering, eller sliping og oljing hele gulvet.

Utilstrekkelig maling eller olje

Lakkerte gulv: Medium sliping og maling av hele gulvet. Oljede gulv: Rengjør hele gulvet.

Utilstrekkelig eller flammet pigmentering på lårbehandlede plater

Slipende og ny behandling.

Utilstrekkelig lungebehandling

Slipende og ny behandling.

Noen mindre partikler, smuss og slipende støv

Dømt etter generell regel, se side 2. Noen mindre partikler slipes / skrapes av og overflaten behandles som mulig. Ved mangler i større grad: sliping og ny behandling.

 

Mangel på gulvsliping

Feil og feil

legemiddel

Mangelfull sliping, skjæring eller sliping

Re-sliping og ny behandling.

Lokalt utilstrekkelig sliping

Re-sliping og ny behandling.

sliping Rande

Re-sliping og ny behandling.

Ring ved kantsliping

Re-sliping og ny behandling.

Mangel på sliping eller skraping i hjørner

Lakkerte gulv: sliping og maling. Oljede gulv: Delvis sliping / sliping og oljing