Hele OrganoWood teknologien er baseret på modificering af træ, hvorved fibrene forandres molekylært med ugiftige kiselbaserede stoffer. Dette gør OrganoWood til en af de mest bæredygtige og miljøvenlige imprægneringsformer, der findes på markedet.