Topsælgere

Det finns ett stort antal olika golvbeläggningar, t ex mattan, linoleum, gummi, vinyl, kork, brädor och parkettstänger. I det här avsnittet hittar du information om egenskaperna hos dessa beläggningar samt vilka krav och byggtekniska krav som ställs vid golvbeläggningen.