Gulvvarme i beton

Ring för pris
44 92 60 60

Gulvvarme i beton

lager: i lager

GULVVARME: LÆG RADIATOREN NED I GULVET

Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, og kan lægges i alle husets rum. Og du kan gøre det selv.

DU MÅ GERNE SELV UDFØRE ARBEJDET

Når det gælder arbejde med centralvarmen, som jo er et lukket system, der ikke har direkte sammenhæng med det almindelige brugsvand, er der frit slag for gør-det-selv-arbejde. Du må faktisk klare hele opgaven selv - inklusive tilslutning til centralvarme-anlægget, men de fleste husejere vælger dog at overlade denne del af arbejdet til en autoriseret VVS-installatør. Det samme gælder el-arbejdet med installation af fx cirkulationspumper. Denne del af arbejdet skal overlades til en fagmand! 

GODE RÅD OM ARBEJDET MED GULVVARME

MONTERING AF VARMESLANGER:

Det gælder for både gulve på strøer og for svømmende gulve, at rørtilslutninger - frem og returløb - bør planlægges i samarbejde med din VVS-installatør. Der skal tages højde for zoneopdeling af rummet, hvis rummet er større end 15-16 m2 eller der bruges mere end ca. 80 m varmeslange excl. frem og returføring.
Slangernes udlægningsmønster betyder, at der afsluttes med returløb i modsatte side af gulvet i forhold til fremløb. Som regel benyttes et isoleret 25 mm tomt rør til tilbageførelse af retur-slangen. Fremgangsmåden med et tomt rør benyttes også ved fremføring af frem- og returløb, når flere zoner i samme rum skal forsynes.
For trægulve er det særdeles vigtigt, at overfladetemperaturen ikke kan overstige 27°C, dvs. systemet skal være shuntstyret.