Topsælgere

Vi betonar att trappor, hörn och kanter också ser bra ut i rum med HARO parkett eller laminat. Därför kan du få lämpliga trappprofiler för din HARO parkett och laminatgolv. Nytt i vårt program är ytterligare komponenter som gör det övergripande intrycket ännu mer perfekt: Prefabricerade lösningar för sidofötter av trappor med HARO trappor för parkett eller laminat. På detta sätt uppstår ett optimalt helhetsintryck av rummet.
Observera att HARO trappbeklädnad i sidan är endast lämplig för raka trappor.

Modell: 406276
Modell: 406276
Modell: 402492
Pris från
367.10SEK
Modell: 406276
Modell: 406276
Modell: 406276
Modell: 533185
Modell: 533186
Modell: 533189