En sammanvävd värld
Linie Design är ett danskt designföretag grundat 1980. Linie Design är Nordeuropas största grossist och utvecklar handgjorda mattor. Eleganta färger och utsökta material är en naturlig del av Linie Designs vardagsliv.


Tradition är ett nyckelord, både när det gäller nordisk design och unikt hantverk. Alla mattor är designade av välkända skandinaviska designers och handvävda av indiska vävare som har raffinerat sitt hantverk genom generationer.

Ett modernt nordiskt uttryck är sammanvävt med alla mönster, och Linie Design letar alltid efter nya sätt att designa, väva och kombinera. Mönster, material och uttryck omprövas, och resultatet talar för sig själv: mattorna säljs i över 60 länder över hela världen! Linie Design erbjuder en mycket flexibel logistikuppsättning, och tack vare hög inköpsvolym och bra marknadskunskap är priserna mycket konkurrenskraftiga.

Line Designs filosofi

Kärnan i Linie Designs verksamhet

Linie Designs nordiska rötter definierar hela konstruktionsförståelsen. Kvalitet och enkel estetik är grundläggande för allt de gör - och de utforskar ständigt nya material, metoder, mönster och idéer.

Line Design är dock inget utan deras stora kunskaper om både vävning, material och marknader. De samarbetar med högkvalificerade produktionsenheter, och några av Skandinaviens bästa designers samt skickliga återförsäljare över hela världen. Tillsammans skapar Linie Design en dynamisk produkt följt av tillväxt och framgång.

Deras vision är att fylla världen med skönhet. Därför kännetecknas de vackra mattorna av estetisk nåd, hög kvalitet och stor funktionalitet. Professionalism, ärlighet, anspråkslöshet och kundservice är nyckelord i Linie Designs sätt att göra affärer.

Line Design passar miljön

Linie Design vill minska växthusgaserna så mycket som möjligt. Därför förväntar de sig att deras produktionsenheter ska producera i enlighet med gällande lokala miljökrav. Allt produktionsavfall måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt, och eventuell utsläpp måste genomgå kontinuerlig övervakning.

Linie Design uppfyller EU-direktivet REACH, vilket säkerställer att alla tillämpliga miljökrav följs och att kemiska produkter är godkända, registrerade och kontrollerade.

Vi räcker ut för säkerhet

Det är självklart att kvalitet och säkerhet är viktiga för Line Design. Inga material måste utgöra en hälsorisk.
För att säkerställa att alla tillämpliga miljökrav uppfylls har Linie Design utarbetat en riktlinje i samarbete med en specialiserad kemist. Syftet med produktmiljöriktlinjen är att se till att produkterna är utvecklade i enlighet med lokala lagar och regler i det berörda produktionslandet, samt tillämplig lagstiftning i EU, USA och Kanada.


Alla Linie Designs produkter följer EU-direktivet REACH (Registrering, utvärdering och godkännande av kemiska ämnen).