Murtex Silicate Primer 10 liter

409.18SEK

Murtex Silicate Primer 10 liter

Modell: 5218185
  • Størrelse: 10 Liter
lager: i lager

Produktbeskrivelse

Murtex Silicate Primer er en farveløs, vandfortyndbar binder, der sikrer optimal vedhæftning for efterfølgende behandling med Murtex Silicate.

Underlaget skal være rent, gennemtørt (ensartet hvidtørt), fast, sammenhængende og fri for støbeslam, revner, huller, støv, og løse sandkorn. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund. Revner og huller udbedres med f.eks. Husfix. Kraftigt sugende underlag f.eks. gammel velafrenset kalkbund, forbehandles med Murtex Silicate Primer, fortyndet med vand i forholdet 1:1. Underlag der er normalt sugende behandles med Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer i forholdet 2:1. Færdigbehandles med 1-2 påføringer med Murtex Silicate. Advarsel: Murtex Silicate Primer kan ætse overfladen på glas, keramik, klinker, natursten, metaller, etc. Sørg for grundig afdækning af områder der ikke skal behandles. Anvend egnede personlige værnemidler, som tætsluttende beskyttelsesbriller og gummihansker. Mal aldrig under 10°C eller ved relativ luftfugtighed over 80%.

  • Glans: N/A
  • Forpakning: 10L
  • Antal påføringer/behandlinger: 1
  • Tørretid (timer): 1
  • Overmalingstør efter (timer): 12
  • Rengør værktøj med: Vand
  • Værktøj: Pensel, Rulle