Dalapor Hydro - 10 L

214.33SEK

Færdigblandet spartelmasse specielt til vådrum

 

  • Størrelse: 10 Liter
lager: i lager

Dalapor Hydro

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Hydro er en færdigblandet blå-grå håndspartelmasse til anvendelse i vådrum egnet normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs.

Det høje bindemiddelindhold giver produktet en hård og vandafvisende overfl ade samt maximal vedhæftning til underlaget. Produkten opfylder kravet til vådrumsspartelmasse.

Produktet er egnet til samlinger og fuldspartling. Spartelmasse opfylder kravnen til papirstrimmel og til vådrumsspartelmasse i henhold til EN 13963, og opfylder kraven til CE mærkning i h.t. EN 13963.

Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen Gipsmontage og overfl adebehandling - Hvor går grænsen. Værktøj rengøres og spild fjernes med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.

Plasten i emballagen er genanvendeligt og afl everes derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.