Topsælgere

Om Fletco Carpets

  FLETCO - FÖR HEM OCH BUSINESS

Fletco Carpets producerar mattäckningar för både hem och företag. Material, design och kvalitet anpassas därefter. Företaget erbjuder därför i sitt standardprogram ca. 30 grader, var och en producerad i 5-50 färger.

Produkterna är fyllda i rulllängder på ca. 25 meter, och alla kvaliteter finns i både 4 och 5 meter bredd.

Mattorna är gjorda av polyamid, polypropen och ull.

Förutom standardprogrammet erbjuder Fletco Tæpper också ett specialprogram med 5-10 betyg. Specialprogrammet har vanligtvis en kortare livstid än standardprogrammet, som minst produceras om 3 år.

  MODERN OCH FLEXIBEL MASKINPARK ...

Fletco Tæpper har under ett antal år genomfört ett ambitiöst investeringsprogram för att säkerställa en modern och flexibel maskinpark.

Företaget har idag en extremt ny produktionsutrustning, vilken också kännetecknas av stor flexibilitet, så det är möjligt för relativt blygsamma medel att göra ombyggnader för att tillgodose eventuella förändringar i marknadens behov.

Det tekniska initiativet har genererat fler innovationer, av vilka några är patenterade. Detta gäller till exempel. företagets konvojinnovation - ett integrerat transportsystem som ursprungligen utvecklades för slaktindustrin, men som Fletco Tæpper nu har ensamrätt att använda i mattindustrin.

  FLETCO FÖR EUROPA BÖRN ...

Fram till 1975 var Fletco Tæpper nästan uteslutande en producent för den danska marknaden, men en målriktad strategi har förändrats. Idag exporteras 75 procent av produktionen främst till europeiska länder. Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Österrike, Storbritannien och Holland. Försäljningen sker genom egen organisation, agenter och importörer. Presentationen sker på internationellt erkända mässor, kända för att locka beslutsfattare.

Fletcos försäljning har ständigt ökat under ett antal år. Även på marknaden med hård priskonkurrens har det lyckats fastna, och Fletco Carpets har på sina huvudmarknader ökat marknadsandelar.

  DET FULLA FABRIKET ...

Mattan tillverkar sig själv äger rum på egen fabrik. Bakstycket appliceras på efterbehandlingsanläggningen Foamtex, som Fletco Tæpper är medejer i, och som också ligger som granne till mattanfabriken. Under Foamtexs skull förvärvas även färg och laboratorium.

  Laboratoriet kontrollerar alla råvaror som är inblandade i produktionen, liksom alla färdiga produkter testas. Fletco har anslutit sig till den europeiska allergimärkningen från TüV, och laboratoriet kontrollerar att alla krage överensstämmer med både produktionsprocessen och de färdiga produkterna. Fletcos mattor är också kvalitetsprovade i förhållande till nationella märken och certifikat.