Hela OrganoWood-tekniken bygger på modifiering av trä, varigenom fibrerna förändras molekylärt med giftfria kiselbaserade ämnen. Detta gör OrganoWood till en av de mest hållbara och miljövänliga impregneringsformerna som finns på marknaden.

Modell: 2900001