Professionell Microdispers

510.98SEK
913.95SEK
Du sparar: 402.97SEK

Professionell Microdispers

Modell: 5209355
Vikt: 15

På lager

Varubeskrivning

Professionell Microdispers är en primer för betong, lättbetong, gips, gipsskivor och belagda ytor, inifrån och ut. Professionell Microdispers har bra penetration på absorberande substrat och förbättrar vidhäftning för efterföljande färgbehandling.

Substratet måste vara rent, torrt, fast och hållbart för färgbehandling.

Obehandlad gips, betong och betong måste vara fast och torr (jämnt vittorkad) och fri från nedsmutsning. Slamskikt, formoljor, vax och härdande medel, fett och liknande får ej förekomma på betongytor och måste rengöras före behandling.
Professionell Microdispers appliceras med pensel, rulle eller spruta. Applicera inte produkten vid temperaturer under + 5 ° C eller vid hög relativ fuktighet (> 80%). Applicera inte produkten i direkt solljus eller utsiktsutsiktsfall eller duggbildning inom 2 timmar efter appliceringen.

  • Radkapacitet: 8-10 m² / liter
  • Antal ansökningar / behandlingar: 1
  • Torkningstid (timmar): 1
  • Förpackning: 10L
  • Rengör verktyg med: Vatten
  • Verktyg: Pensel, Roll, Spray