Topsælgere

Golvbeläggningar kräver ett visst avstånd till väggen vid badning, eftersom de på grund av deras naturliga svullningsegenskaper och den resulterande expansionen och sammandragningsreaktionen måste ha ett visst spel. För att undergolvet inte ska förorenas av damm och grov smuts, och dessutom görs en fin yta mot väggen, är det nödvändigt att placera plintar. För detta ändamål finns det ett brett utbud av olika format och naturligt lämpliga mönster samt kontrasterande färger. Med den slutliga monteringen av hörnen finns det ett koherent uttryck och extra skydd vid yttre kanter. Med ett harmoniskt samspel mellan skirt, hörn och golv skapas unika hem.

socklar

Harmoniskt helhetsintryck

Fotsteg är den perfekta ytan på vilken våning som helst. Välj själv: Med folie eller finér? Passar till golvet eller som kontrast? Det finns ingen gräns för fantasin.

Passar perfekt!

Fotsteg anpassas för alla mönster i olika mönster. Hur man ger ett rum ser rätt ut.