Easyplank monteringsvejledning

0,00 Kr.
Lager: På lager

Følgende hurtige tips er ikke erstatning for vores udførlige monteringsvejledning. Komposit materialer skal monteres en smule anderledes end traditionelle træprodukter. EasyPlank® vil, ligesom ethvert andet kompositprodukt, ekspandere i varmt vejr og trække sig sammen i koldt vejr. Hvis du monterer korrekt, opnår du et førsteklasses resultat.

Følg altid EasyPlank® Monterings-vejledning – reklamationsret / garanti bortfalder i modsat fald !

Undgå de 7 mest almindelige fejl ved montering

Akklimatiser plankerne inden modificering og montage.

Planker som henligger tætpakkede har oftest en temperatur som ikke svarer overens med anvendelsesstedets. Det er derfor hensigtsmæssigt at pakke samtlige planker ud, sådan at plankerne hver især stiller sig i ligevægt med anvendelsesstedets temperatur.

Sørg for nødvendig afstand til at optage sammentrækning og udvidelse

Se ekspansionskoefficient og se tekst i øvrigt, i Monteringsvejledningen. Mellemrum skal etableres over alle endesamlinger og mellem plankerne indbyrdes, ligesom der altid skal holdes rigelig afstand til faste bygningsdele.

Vær sikker på at terrassen er tilstrækkeligt ventileret

EasyPlank er meget modstandsdygtigt overfor fugt, men fugtpåvirkning over længere tid vil påvirke den underliggende konstruktion uhensigtsmæssigt og vil forstærke skimmelvækst på selve terrassen. Hold derfor altid rigelig afstand til faste bygningsdele sådan at der dels sker en ventilation og at vand føres væk. Plankerne må aldrig være i direkte kontakt med andet end den underliggende bærekonstruktion. Ved særlige konstruktioner med lav strø-højde, hvor ventilationsmulighederne er beskedne, er det hensigtsmæssigt at etablere særlige ventilations-foranstaltninger.

Etablér effektiv vandafledning

Sørg for at opnå et fald på minimum 1,5 mm per løbende meter, i plankernes længderetning. Kan dette ikke ske konstruktionsmæssigt (trappetrin f.eks.) skal der altid bores drænhuller på den side der ikke vender opad.

Brug originale clips

EasyPlank T-Clip siker dig den korrekte afstand mellem plankerne indbyrdes – og sikrer at reklamationsret / garanti er intakt.

Brug clips korrekt

Husk altid at anvende 1 clips per strø – og 2 clips ved samlinger over ender.

Spørg os gerne

Vi er aldrig længere væk end et telefonopkald. – Ring til os for omgående svar på tlf. 8741 2200

Dette er EasyPlank®  PreLoad T-clip, som bør anvendes ved montering af EasyPlank® produkterne.