Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Gulvlageret.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Gulvlageret.dk" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Gulvlageret.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Gulvlageret.dk via info@gulvlageret.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms. Der vises typisk 2 priser på mange varer hvoraf den ene er producentens vejledende salgspris og den anden er gældende dagspris. 

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Gulvlageret.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Gulvlageret.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Gulvlageret.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Gulvlageret.dk er først indgået, når Gulvlageret.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud. Der skal minimum bestilles 6 m2 gulv. Ved købers bestilling i m2/ kvm. af f. eks. trægulv, laminat, linoleumsfliser samt vinylfliser, hvor varen leveres i pakker, rundes der ned så kvadratmeterantal svarer til hele pakker, alle disse varer kan med fordel bestilles i pakker. Gulvlageret.dk har så vidt muligt angivet m2/ kvm. priser på alle varer, så køber har mulighed for at sammenligne priser på forkellige typer gulvbelægning. Gulvlageret.dk anbefaler at der altid bestilles fra samme rullebredde hvis der skal laves samlinger i banevarer som f. eks.; linoleum, vinyl samt tæpper, da der kan forekomme nuanceforskelle fra en rullebredde til en anden.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen pakkes og afsendes fra Gulvlageret.dk. Ved reservation af montering trækkes beløbet fra din konto så snart Gulvlageret.dk har bekræftet reservationsdatoen for monteringen.

Der kan betales med Dankort, VISA, Mastercard, Mastercard debet, American express, e-dankort, Diners, Visa electron

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber. Dette gælder ligeledes hvis der aftales at varerne må stilles. VIGTIGT: Undersøg altid dine varer for transportskader, fejl og mangler, når du modtager dem. Hvis der er transportskader skal dette noteres på fragtbrevet. Indsigelser/ klager om transportskader, indsendt senere end 5 arbejdsdage efter modtagelsen, godtages ikke af transportfirmaet og vil derfor ikke kunne udløse eventuel erstatning. 

Reklamation:
Gulvlageret.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamationsretten for virksomheder og erhvervsdrivende er 6 måneder fra fakturadato.
Fakturaen skal fremvises til Gulvlageret.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Gulvlageret.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Gulvlageret.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Gulvlageret.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Gulvlageret.dk.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Gulvlageret.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Gulvlageret.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber. 

Fortrydelsesret / returnering:
Meddeler Kunden Gulvlageret.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Gulvlageret.dk det modtagne beløb. Køber afholder alle omkostninger til returnering af varen. Varer tages kun retur efter aftale. Reklamation skal indgives umiddelbart efter varens modtagelse og inden anvendelse med henvisning til ovennævnte ordrenummer. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse.  Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke. Der kan ikke returneres enkelte pakker ud af en samlet ordre og skaffevare tages ikke retur.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder. Fortrydelsesretten gælder dog ikke hvis følgende er gældende for varen: tæppe, linoleum eller vinyl er opskåret på mål efter kundens ønske eller varen er specialproduceret efter kundens ønske.

Tonet maling tages ikke retur.

Forbehold for ændringer:
Gulvlageret.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 3-5 arbejdsdage. Hvis en vare er udsolgt eller i restordre kan der gå op mod 30 dage. Vi tager forbehold for udgåede varer og varer der er i restordre. Gulvlageret.dk kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser og evt. følgeomkostninger grundet forsinkelser, heller ikke i tilfælde af fejlleverede, defekte eller beskadigede varer.

De angivne priser og betingelser er kun gældende for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland, Færøerne og ikke brofaste øer. Levering til ikke brofaste øer kun mod tillæg, alternativt kan der ske levering til nærmeste kajkant på fastlandssiden. 

Montering: Gulvlageret.dk udfører montering ifølge gulvbranchens gældende monteringsmetoder, vejledninger og standarder. Gulvlageret.dk afviger ligeledes fra disse branchenormer, forstået på den måde at hvis en arbejdsydelse ikke specifikt er beskrevet i gulvlageret.dk tilbud, ordrebekræftelse eller faktura - så er ydelsen ikke indeholdt i arbejdets udførelse, en sådan afvigelse fra de enhver tid gældende branchenormer er ikke reklamationsberettiget. Monteringsdato/ tider er vejledende og Gulvlageret.dk forbeholder sig ret til at ændre i disse.

Misbrug:
Misbrug af Gulvlageret.dk vil medføre politianmeldelse.

Prisgaranti
Når du køber en vare som er mærket med Prisgaranti hos Gulvlageret.dk, er du sikker på at købe til markets annonceret laveste pris.
Har du købt en vare hos Gulvlageret.dk som er mærket med prisgaranti, og ser den samme vare annoceret til en lavere pris i en anden forretning inden 7 dage efter din bestilling, refunderer vi differencen, du skal blot fremsende dokumentation herpå senest 7 dage efter bestilling.

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation