Topsælgere

All informasjon på denne siden er kopiert materiale fra Gulvfakta, som er et teknisk referansemateriale, Kilde: Gulvfakta

Når gulvet er lagt er riktig vedlikehold i form av rengjøring og overflatebehandling viktig. Denne delen beskriver også oppussingsmuligheter for gulv og trapper.

• Renovering: Ved renovering av gulv og trapper forstås (normalt) at eksisterende gulvbelegg eller eksisterende overflatebehandling skiftes ut. I forbindelse med dette kan det også være behov for etablering av eksisterende stiftelser.
• Rengjøring:
Valget av gulvbelegg bestemmes ofte av kjøpesummen og beleggets levetid. En ofte oversett – men like viktig faktor – er kostnadene ved rengjøring av fortauet. Rengjøring er viktig for godt vedlikehold av gulvet ditt, men det kommer også an på hvilket gulv du har.
• Overflatebehandling av tregulv: Både i forbindelse med renovering og ved nybygg slipes og overflatebehandles tregulv i stadig større grad. Det er viktig at dette arbeidet utføres på en profesjonell måte.
• Grunnbeskrivelser: En grunnbeskrivelse er en samling beskrivelsesspesifikasjoner som fungerer som felles referansegrunnlag for byggepartene