Topsælgere

All informasjon på denne siden er kopiert materiale fra Gulvfakta, som er et teknisk referansemateriale, Kilde: Gulvfakta

En basisbeskrivelse er en samling beskrivelsesspesifikasjoner som fungerer som felles referansegrunnlag for byggepartene.

5.4.0.1 Grunnleggende beskrivelser for gulv

All informasjon på denne siden er kopiert materiale fra Gulvfakta, som er et teknisk referansemateriale, Kilde: Gulvfakta

5.4.0.1 Grunnleggende beskrivelser for gulv
Det er 2 bips grunnleggende beskrivelser for gulvarbeid:
• B2,340 (erstattet B225 per 1. mai 2009) for undergulv av sementbasert avrettingsmasse, sement- eller anhydrittbasert flytemørtel og undergulv av støpeasfalt. Undergulv laget av granulat og sand dekkes ikke av B2.340
• B2.345 (erstattet B226 per 1. april 2009) dekker vanlig forekommende gulvbeleggsarbeider i bygg. De mer spesielle gulvkonstruksjonene som installasjonsgulv, elektrisk ledende gulv, gulv i våtrom, laboratorier og næringsmiddelindustri samt sportsgulv omfattes ikke av B2.345.

En «grunnbeskrivelse» er en samling beskrivelsesspesifikasjoner som fungerer som et felles referansegrunnlag, dvs. spesifikasjoner som er allmenngyldige og uavhengige av de enkelte prosjektene. Grunnbeskrivelsene er utarbeidet av foreningen bips og er en del av fellesbeskrivelsesverktøyet, som en rekke medlemsbedrifter - arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer publiserte i første utgave i 2001. Hensikten er at basisbeskrivelsene blir nasjonale de factor-standarder som skal bidra til kommunikasjonen mellom planleggerne og utførerne blir mer entydige fordi de arbeider ut fra et felles referansegrunnlag. Grunnbeskrivelsene utgjør en integrert del av det elektroniske beskrivelsesverktøyet som bips har publisert. Mer informasjon om det elektroniske beskrivelsesverktøyet kan fås på bips sin hjemmeside www.bips.dk eller i Byggecentrums Bokhandel. Felles beskrivelsesstruktur er beskrevet i publikasjon B1.000 (tidligere B100), som ble utgitt i september 2008 og erstatter B100 fra august 2001. Begge beskrivelsene kan kjøpes i Byggecentrums Bokhandel eller lastes ned gratis fra bips nettsider. Gulvbransjen anbefaler at alle byggherrer og rådgivere benytter de relevante elementene fra fellesbipsbeskrivelsesverktøyet ved fremtidige anbud på gulvarbeid.

Navnet bips står for konstruksjon - informasjonsteknologi - produktivitet - samarbeid. Foreningen bips ble stiftet ved en sammenslåing av foreningene BPS, ibb og IT-Bygge.Net i 2003.