Om Fletco Carpets

FLETCO – TIL BOLIGER OG BEDRIFTER

Fletco Tepper produserer heldekkende tepper til boliger såvel som bedriftsmarkedet. Materialer, design og kvalitet er avpasset deretter. Firmaet tilbyr derfor i sitt standardprogram ca 30 kvaliteter som framstilles i 5-50 farger hver.

Produktene lagføres i rullelengder på ca. 25 meter og alle kvalitetene kan fåes i både 4 og 5 meters bredde.

Teppene framstilles i Polyamid, polypropylene og ull.

Foruten standardprogrammet tilbyr Fletco Tepper også et spesialprogram med 5-10 kvaliteter. Spesialprogrammet vil typisk ha en kortere levetid enn standardprogrammer, som produseres i minst 3 år.

MODERN OG FLEKSIBEL MASKINPARK..

Gjennom en årrekke har Fletco Tepper gjennomført et ambisiøst invisteringsprogram for å sikre en moderne og fleksibel maskinpark.

Firmaet har i dag et ordentlig nytt produksjonsapparat, som også er kjennetegnet ved stor fleksibilitet, slik at det er mulig for relativ beskjedne midler å foreta ombygninger for å tilgodese eventuelle endringer i markedets behov.

Den teknologiske satsingen har avstedkommet flere nyskapelser, hvor noen er patenterte. Det gjelder bl.a bedriftens convoyer-skapelse - et integrert transportsystem, som opprinnelig er utviklet til slakterbransjen, men som Fletco Tepper nå har eneret på å bruke i teppeindustrien.

FLETCO FOR EUROPAS FØTTER…

Inntil 1975 var Fletco Tepper nesten utelukkende produsent til det danske markedet, men en målrettet strategi har endret på dette. I dag eksporteres 75 prosent av produksjonen primært til europeiske land, bl.a Tyskland, Norge, Sverige, Sveits, Østerrike, Storbritannia og Nederland. Salget foregår gjennom egen organisasjon, agenter og importører. Presentasjonen skjer på internasjonalt anerkjente messer, som er kjent for å tiltrekke beslutningstakere.

Fletcos avsetning har vært jevnt stigende gjennom en årrekke. Selv på markedet med hardt prismessig konkurranse har det lykkes å bite seg fast, og Fletco Tepper har på sine viktigste markeder økt markedsandeler.

DEN KOMPLETTE FABRIKK..

Selve teppeframstillingen foregår på egen fabrikk. Belegget på baksiden legges på på etterleggingsfabrikken Foamtex, som Fletco Tepper er medeier av, og som for øvrig er plassert som nabo til teppefabrikken. I regi av Foamtex er det også et bedriftsvaskeri, og laboratorium.

Laboratoriumet kontrollerer alle råvarene, som medvirker i produksjonen, i likhet med at alle ferdigvarer testes. Fletco har tilsluttet seg den europeiske allergimerkingen fra TüV, og laboratoriet kontrollerer at alle krav overholdes i produksjonsforløpet såvel som i ferdigvarene. Fletcos tepper kvalitetstestes også i forhold til nasjonale merkinger og sertifikater.