Topsælgere

Om Fletco Tepper

  FLETCO - FOR HJEM OG VIRKSOMHET

Fletco Carpets produserer tepper med full dekning for boliger samt bedriftsmarkedet. Materialer, design og kvalitet er tilpasset tilsvarende. Selskapet tilbyr derfor i sitt standardprogram ca. 30 karakterer, hver produsert i 5-50 farger.

Produktene er fylt i rullelengder på ca. 25 meter, og alle kvaliteter er tilgjengelige i både 4 og 5 meter bredde.

Teppene er laget av polyamid, polypropylen og ull.

I tillegg til standardprogrammet tilbyr Fletco Tæpper også et spesialprogram med 5-10 karakterer. Det spesielle programmet vil typisk ha en kortere levetid enn standardprogrammet, som i hvert fall produseres i 3 år.

  MODERNE OG FLEXIBEL MASKINPARK ...

Fletco Tæpper har i en rekke år implementert et ambisiøst investeringsprogram for å sikre en moderne og fleksibel maskinpark.

I dag har selskapet et ekstremt nytt produksjonsutstyr, som også er preget av stor fleksibilitet, så det er mulig for relativt beskjedne midler å foreta oppussing for å imøtekomme eventuelle endringer i markedets behov.

Det teknologiske initiativet har generert flere innovasjoner, hvorav noen er patenterte. Dette gjelder for eksempel. selskapets konvojevirksomhet - et integrert transportsystem som ble opprinnelig utviklet for slaktindustrien, men som Fletco Tæpper nå har enerett til å bruke i teppeindustrien.

  FLETCO FOR EUROPAS BØRN ...

Fram til 1975 var Fletco Tæpper nesten utelukkende en produsent for det danske markedet, men en målrettet strategi har endret seg. I dag eksporteres 75 prosent av produksjonen primært til blant annet europeiske land. Tyskland, Norge, Sverige, Sveits, Østerrike, Storbritannia og Holland. Salget skjer gjennom egen organisasjon, agenter og importører. Presentasjonen foregår på internasjonalt anerkjente messer, kjent for å tiltrekke beslutningstakere.

Fletcos salg har vært jevnt økende i flere år. Selv i markedet med sterk priskonkurranse har det lykkes å bli sittende fast, og Fletco Carpets har i sine hovedmarkeder økt markedsandeler.

  FULL FABRIEK ...

Teppet produserer seg selv foregår på egen fabrikk. Bakdekselet påføres på etterbehandlingsanlegget Foamtex, som Fletco Tæpper er medeier av, og som også ligger som nabo til teppefabrikken. Under Foamtexs regi er det også kjøpt farge og laboratorium.

  Laboratoriet kontrollerer alle råvarer som er involvert i produksjonen, samt alle ferdige produkter testes. Fletco har sluttet seg til det europeiske allergimerket fra TüV, og laboratoriet kontrollerer at alle krager er i samsvar med både produksjonsprosessen og ferdigvarene. Fletcos tepper er også kvalitetsprøvd mot nasjonale etiketter og sertifikater.