Topsælgere

 

Om Fletco-tepper

 

 

 FLETCO – TIL HJEM OG FORRETNING

Fletco Carpets produserer alt-dekkende tepper for både bolig- og kommersielle markeder. Materialer, design og kvalitet justeres deretter. Selskapet tilbyr derfor i sitt standardprogram ca. 30 kvaliteter, hver produsert i 5-50 farger.

Produktene lagerføres i rullelengder på ca. 25 meter, og alle kvaliteter finnes i både 4 og 5 meters bredde.

Teppene er produsert i polyamid, polypropylen og ull.

I tillegg til standardprogrammet tilbyr Fletco Carpets også et spesialprogram med 5-10 kvaliteter. Spesialprogrammet vil typisk ha kortere levetid enn standardprogrammet, som produseres i minst 3 år.

 MODERN OG FLEKSIBEL MASKINPARK...

Fletco Tæpper har gjennom en årrekke gjennomført et ambisiøst investeringsprogram for å sikre en moderne og fleksibel maskinpark.

I dag har selskapet et ekstremt nytt produksjonsapparat, som også er preget av stor fleksibilitet, slik at det er mulig for relativt beskjedne midler å gjennomføre ombygginger for å imøtekomme eventuelle endringer i markedets behov.

Den teknologiske satsingen har resultert i flere innovasjoner, hvorav noen er patentert. Dette gjelder blant annet selskapets conveyorinnovasjon - et integrert transportsystem opprinnelig utviklet for slakteriindustrien, men som Fletco Tæpper nå har enerett til å bruke i teppeindustrien.

 FLETCO FOR EUROPAS FØTTER...

Frem til 1975 var Fletco Carpets nesten utelukkende en produsent for det danske markedet, men en målrettet strategi har endret dette. I dag eksporteres 75 prosent av produksjonen primært til europeiske land, f.eks. Tyskland, Norge, Sverige, Sveits, Østerrike, Storbritannia og Nederland. Salget skjer gjennom egen organisasjon, agenter og importører. Presentasjonen finner sted på internasjonalt anerkjente messer som er kjent for å tiltrekke seg beslutningstakere.

Fletcos salg har økt jevnt over en årrekke. Selv i markedet med hard priskonkurranse har den klart å holde stand, og Fletco Täpper har økt markedsandeler i sine viktigste markeder.

 DEN KOMPLETTE FABRIKKEN...

Selve teppeproduksjonen foregår i vår egen fabrikk. Bakbelegget påføres på etterbehandlingsfabrikken Foamtex, som Fletco Carpets er medeier i, og som også ligger vegg i vegg med teppefabrikken. I regi av Foamtex er det også anskaffet et fargeri og laboratorium.

 Laboratoriet sjekker alle råvarer som bidrar til produksjonen, samt tester alle ferdige produkter. Fletco har sluttet seg til den europeiske allergimerkingen fra TüV, og laboratoriet sjekker at alle krav ble oppfylt både i produksjonsprosessen og i de ferdige produktene. Fletcos tepper er også kvalitetstestet i forhold til nasjonale merkinger og sertifikater.