Topsælgere

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

Når gulvet er lagt, er en korrekt vedligeholdelse i form af rengøring og overfladebehandling vigtig. I dette afsnit beskrives desuden renoveringmuligheder for gulve og trapper.

• Renovering: Ved renovering af gulve og trapper forstås (normalt), at den eksisterende gulvbelægning eller den eksisterende overfladebehandling udskiftes. I forbindelse hermed kan der også være behov for opretning af eksisterende underlag.
• Rengøring: 
Valg af gulvbelægning bestemmes ofte af indkøbspris og belægningens levetid. Et ofte overset - men lige så vigtigt forhold - er udgifterne til belægningens rengøring. Rengøring er vigtigt for god vedligeholdelse af dit gulv, men det afhænger også af, hvilket gulv du har.  
• Overfladebehandling af trægulve: Såvel i forbindelse med renovering som i nybyggeri afslibes og overfladebehandles trægulve i stadig større omfang. Det er vigtigt, at dette arbejde bliver udført på en professionel måde.
• Basisbeskrivelser: En basisbeskrivelse er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag for byggeriets parter