Topsælgere

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

En basisbeskrivelse er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag for byggeriets parter.

5.4.0.1 Basisbeskrivelser for gulve

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

5.4.0.1 Basisbeskrivelser for gulve
Der findes 2 bips basisbeskrivelser for gulvarbejder:
• B2.340 (afløste B225 pr. 1. maj 2009) for undergulve af cementbaseret afretning, cement- eller anhydritbaseret flydemørtel og undergulve af støbeasfalt. Undergulve af granulat og sand er ikke dækket af B2.340
• B2.345 (afløste B226 pr. 1. april 2009) dækker almindeligt forekommende gulvbelægningsarbejder i byggeriet. De mere specielle gulvkonstruktioner såsom installationsgulve, elektrisk ledende gulve, gulve i vådrum, laboratorier og levnedsmiddelindustrien samt sportsgulve er ikke dækket af B2.345.

En "basisbeskrivelse" er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag, dvs. specifikationer, der er alment gældende og uafhængige af de enkelte projekter. Basisbeskrivelserne er udarbejdet af foreningen bips og indgår i det fælles beskrivelsesværktøj, som en række medlemsvirksomheder - arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og bygherrer udgav i første udgave i 2001. Hensigten er, at basisbeskrivelser bliver nationale de factor standarder, der vil medvirke til, at kommunikationen mellem de projekterende og de udførende bliver mere entydig, fordi der arbejdes ud fra et fælles referencegrundlag. Basisbeskrivelserne udgør en integreret del af det elektroniske beskrivelsesværktøj, som bips har udgivet. Nærmere oplysninger om det elektroniske beskrivelsesværktøj kan fås på bips' hjemmeside www.bips.dk eller i Byggecentrums Boghandel. Den fælles beskrivelsesstruktur er beskrevet i publikation B1.000 (tidligere B100), som blev udgivet september 2008 og afløser B100 fra august 2001. Begge besrkivelser kan købes i Byggecentrums Boghandel eller hentes gratis på bips hjemmeside. Gulvbranchen anbefaler alle bygherrer og rådgivere ved fremtidige udbud af gulvarbejder at benytte de relevante elementer fra det fælles bips beskrivelsesværktøj.

Navnet bips står for byggeri - informationsteknologi - produktivitet - samarbejde. Foreningen bips blev stiftet ved en fusion af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge.Net i 2003.