Topsælgere

 

Om Fletco Carpets

 

 

 FLETCO – TIL BOLIG OG ERHVERV

Fletco Tæpper producerer heldæk­kende tæpper til såvel boliger som erhvervsmarkedet. Materialer, design og kvalitet er afpasset her­efter. Virksomheden tilbyder derfor i sit standardprogram ca. 30 kvaliteter, der hver fremstilles i 5-50 farver.

Produkterne lagerføres i rulle­længder på ca. 25 meter, og alle kvaliteterne kan fås i både 4 og 5 meters bredde.

Tæpperne fremstilles i polyamid, polypropylene og uld.

Foruden standardprogrammet tilbyder Fletco Tæpper også et specialprogram med 5-10 kvaliteter. Specialprogrammet vil typisk have en kortere levetid end standardprogrammet, der mindst produceres i 3 år.

 MODERNE OG FLEKSIBEL MASKINPARK…

Gennem en årrække har Fletco Tæpper gennemført et ambitiøst investeringsprogram for at sikre en moderne og fleksibel maskinpark.

Virksomheden har i dag et overordentligt nyt produktionsapparat, der desuden er kendetegnet ved stor fleksibilitet,således er det muligt for relativt beskedne midler at foretage ombygninger for at tilgodese eventuelle ændringer i markedets behov.

Den teknologiske satsning har afstedkommet flere nyskabelser, hvoraf nogle er patenterede. Det gælder bl.a. virksomhedens convoyer-nyskabelse - et integreret transportsystem, der oprindeligt er udviklet til slagteribranchen, men som Fletco Tæpper nu har eneret på at bruge i tæppeindustrien.

 FLETCO FOR EUROPAS FØDDER…

Indtil 1975 var Fletco Tæpper næsten udelukkende producent til det danske marked, men en målrettet strategi har ændret på dette. I dag eksporteres 75 pro­cent af produktionen primært til europæiske lande, bl.a. Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Østrig, Storbritanien og Holland. Salget foregår gen­nem egen organisa­tion, agenter og importører. Præsentationen sker på internationalt aner­kendte messer, der er kendt for at tiltrække beslutningstagere.

Fletcos afsætning har været jævnt stigende gennem en årrække. Selv på markedet med hård prismæssig konkurrence er det lykkedes at bide sig fast, og Fletco Tæpper har på sine vigtigste markeder øget markeds­andele.

 DEN KOMPLETTE FABRIK…  

Selve tæppefremstillingen foregår på egen fabrik. Bagsidebelægningen pålægges på efterbehandlingsfabrikken Foamtex, som Fletco Tæpper er medejer af, og som i øvrigt er placeret som nabo til tæppefabrikken. I regi af Foamtex er også erhvervet farveri og laboratorium.

 Laboratoriet kontrollerer alle råvarer, som medvirker i produk­tionen, ligesom alle færdigvarer testes. Fletco har tilsluttet sig den europæiske allergimærkning fra TüV, og laboratoriet kontrolle­rer, at alle kraver overholdt såvel i produktionsforløbet som i færdigvarerne. Fletcos tæpper kvalitetstestes også i forhold til nationale mærkninger og certifikater.