Promal, EP-SL, indfarvet epoxybelægning - sæt - 20 kg

44% Off
€210.37
€377.97
You save: €167.60
Model: 610-S901020
Weight: 20 kg
Availability: In stock with expected delivery in 3-5 day(s)

Pigmenteret epoxybelægning Varenummer 610-s bestående af 610-/651-

Produktbeskrivelse: Profloor EP-SL er en pigmenteret epoxybelægning, der anvendes som topcoat på forskellige former for epoxyprimede underlag
Anvendelsesområder: Udført fugefrit og poretæt, er Profloor EP-SL særdeles velegnet til behandling af såvel gulve, som vægge i produktionslokaler, såsom på slagterier, storkøkkener, bryggerier, værksteder, lagerhaller m.m. Profloor EP-SL anvendes som topcoat i tyndbelægninger i lagtykkelser på 0,5-1 mm og som topcoat på opsandet underlag (EP-slurry) i lagtykkelser på 1,5-5 mm. (udlæg max. 2,5 mm ad gangen) EP-SL kan også udlægges som selvnivellerende belægning og udlægges da med tandspartel i lagtykkelser på 1,5-2,5 mm.
Underlag: Rent, tørt, fedtfrit og bæredygtigt underlag af beton, flydemørtel, stål eller lignende, som er primet med Profloor EP-Uni eller EP-primer.
Udførelse: Profloor EP-SL leveres i udvalgte standardfarver og upigmenteret, til brug med Profloor Farvepasta. Ved brug med farvepasta blandes denne i A-komponenten i god tid, inden B-komponenten tilsættes. Deles sættene, skal komponenterne afvejes omhyggeligt i korrekt blandingsforhold. (4:1) Der blandes grundigt med egnet blandeudstyr, såsom kraftig boremaskine med blandepropel eller røreværk. De sammenblandende komponenter skal, efter 2 minutters omrøring, omhældes til anden emballage og røres yderligere 1-2 minutter.
Undgå at lade den blandede epoxy stå i spanden, mere end 10 minutter, da hærdeprocessen genererer varme, hvorved brugstiden forkortes. Som topcoat i tyndbelægninger, samt topcoat af opsandede systemer, fordeles EP-SL med plan stålspartel. Der kan med fordel tilsættes 1-2 kg. kvartssand (0,1-0,3) pr. blanding/sæt, for at opnå fin struktur i overfladen. Der kan efterrulles med bred malerulle hvis man ønsker at slette alle spor efter spartlen og opnå større ensartethed. Ved anvendelse som selvnivellerende belægning, kan tilsættes op til 10 kg. 0,1-0,3 mm kvartsand pr. sæt/blanding á 20 kg.

Type: 2-k epoxybelægning
Kemisk base: Epoxy-resin - mix af Bis. A/F resiner, fyldstoffer og reaktive fortyndere. Epoxy-hærder – mix af IPDA og andre aminer, samt benzylalkohol. Adducteret med Bisphenol A derfor ingen frie aminer.
Densitet: A 1,3 kg/l B 1,0 kg/l ISO 2811
Viskositet (v.20°C): A: 4000 cP B: 200 cP
Hårdhed/shore D: > 50 D efter 24 timer v. 20°C. - >70 D efter 7 dage v. 20°C.
Brugstid/pot-life: v. 20°C - 35 min. v. 12°C – 45 min.
Forbrug: Ca. 0,8-2,5 kg/m² afhængig af underlag og metode.
Temperatur: Anvend ikke under 10°C
Luftfugtighed: Max.85% RF - temperaturen i luft og underlag skal være 3°C højere end det aktuelle dugpunkt.
Overflade restfugt: < 5% restfugt
Hærdetid: Gangbar og klar til næste lag efter 14-20 timer
Vedhæftning: > 1,5 N/mm til brud i beton (forudsat bæredygtigt underlag)
Opbevaring: V. 5°C-25°C, tæt tillukket og utilgængeligt for børn.
Holdbarhed: Lagerstabil i mere end 24 måneder ved korrekt opbevaring
MAL-kode: 00-5
Blandingsforhold: 4:1 (A:B) w/w
Sætstørrelser: 20 kg.
Farver: Hvid 9010, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040 og RAL 7042
MAL-kode: 00-5
CLP signalord: Fare! Advarsel!