Novopan 38 mm. klimagulv til gulvvarme

27% Off
€29.36 per ml
€40.09
You save: €10.73 per ml
Model: 3840-2342979
Weight: 24 kg
Availability: In stock with expected delivery in 3-5 day(s)
ml

Der medfølger ikke aluplader, de skal købes separat: Varmefordelingsplader

Spaandex K-gulv 38 mm er vores nye produkt, der anvendes, når understøtningen er placeret med mere end 600 mm. Dette ses ofte i mange renoveringsopgaver såsom ældre etageejendomme eller i muremestervillaer. Her er der typisk en eksisterende understøtning bestående af bjælker med en større afstand end de 600 mm. Vores 38 mm gulvspånplade kan anvendes netop under disse forhold og er godkendt som bærende undergulv på en understøtning med en centerafstand på op til 1.000 mm. 

De er pga. vægten mindre end traditionelle plader og har et dækmål på 1800 x 480 mm. Spaandex K-gulv 38 mm skal ligesom 22 mm undergulvet monteres med skruer og derudover også limes til understøtningen. 

Dimension: 38x500x1820 mm.
Dækmål: 0,91 m2 pr. plade
Indhold pr. pakke: 16,38 m2 - Pladerne sælges stykvis og prisen er pr. plade!

38 mm Klimagulv anvendes til renovering og nybyggeri med behov for gulvvarme, styrke og store spænd som:
• Bærende undergulv på strøer og bjælkelag
• Bærende undergulv med flyvestød

Læs vejledningen grundigt inden du går igang! 2023.01 - Klimagulv 38 MM.pdf

NOVOPAN KLIMAGULV 38 MM – TIL NYT BYGGERI OG RENOVERING
Novopan Klimagulv EN312 P6 leveres med et dækmål på 1800 × 480 mm. Gulvpladen har fræsede spor pr. 240 mm til alu-varmefordelingsplader og 20 mm varmerør. Den præcise centerafstand sikrer en hurtig og korrekt nedlægning af varmefordelingsplader og varmerør, og giver en optimal varmefordeling og udnyttelse af varmen over hele gulvfladen.
Med en tykkelse på 38 mm er gulvpladen et stabilt underlag for de fleste gulvbelægninger, så gulvpladen kan anvendes til:
Bærende undergulv samlet på strøer og bjælker
Klimagulvpladerne monteres med endestød på strøer eller bjælkelag og kan anvendes til alle gulvvarmeformål i permanent opvarmede lokaler. De er særligt egnet til renovering med behov for store spænd eller til almindelige gulve i nybyggeri, se figur 1 og 2.
Bærende undergulv lagt med flyvestød
Klimagulvpladerne er bærende og kan monteres på strøer eller bjælkelag med endesamlinger imellem strøer eller bjælker (flyvestød). Samling med flyvestød må KUN anvendes i lokaler med en belastning på højst 2 kN, f.eks. almindelige boligrum. Konstruktionerne giver gode muligheder for at fremføre rør og el-installationer mellem strøerne eller i bjælkelaget.

MONTERING AF KLIMAGULV PÅ STRØER OG BJÆLKELAG
Novopan Klimagulve lægges på tværs af oprettede strøer eller bjælker med retsiden opad (den mærkede side). Gulvspånpladernes frie kanter mod vægge og åbninger skal være understøttet på kantstrø eller bjælke.
Lægning med endestød på strøer eller bjælker
Hvor gulvpladerne lægges med endestødene samlet på midten af strøer eller bjælker, kan centerafstanden mellem strøer eller bjælker være højst 900 mm. Gulvpladerne lægges i forbandt med en forskydning på ét fag.
Lægning med flyvestød
Hvor gulvpladerne samles mellem strøer eller bjælker (flyvestød), kan centerafstanden mellem strøer eller bjælker være op til 1000 mm. Pladerne lægges i forbandt med en forskydning på min. 450 mm. Lægning med flyvestød må kun anvendes i almindelige boligrum – belastning højst 2 kN.