Promal, Tagmaling, Glans 20

44% Off
€132.07
€237.19
You save: €105.12
Model: 450-088713
Weight: 20 kg
Availability: In stock with expected delivery in 3-5 day(s)

Alkydforstærket akrylemulsions-tagmaling tilsat midler mod overfladebegroninger.

Anvendelsesområder: Tage af eternit, betontagsten, tegl og lignende, hvor der ønskes vedligehold og beskyttelse, samt opfriskning. Tagmaling er også velegnet som sokkelmaling.
Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Alger og snavs afrenses med egnet rensemiddel og lavtryksrenser. Der afrenses for løstsiddende materiale og eventuelt blanke, ikke absorberende flader matslibes. Vær opmærksom på, at rensning af asbesttage kræver særligt udstyr, og i Danmark special tilladelse.
Behandling: Omrør grundigt før og under brug. Til grundmaling fortyndes malingen med 10-20% vand. Færdigmaling foretages med 2 dækkende lag ufortyndet maling. Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.
Drift og vedligehold: Inspektion foretages mindst 1 gang årligt. Eventuelle fremmedlegemer og begroninger fjernes. Tagfladen bør rengøres med egnet rensemiddel, f.eks. universalrens, hvert andet år. Eventuelle skader bør besigtiges af udførende entreprenør og, om nødvendigt, udbedres. Korrekt udført, har malebehandling med Promal Tagmaling en forventet holdbarhed ≥ 10 år.
Begrænsninger: Kan ikke anvendes på tjærede eller andre bitumiøse underlag.

Type: Akryl/olie-emulsion, tagmaling
Anvendelsesområder: Tage, sokler, facadevægge og lignende
Bindemiddel: Alkydforstærket akryl
Fortynding: Må fortyndes med vand
Densitet: Ca. 1,05-1,1 kg/l ISO 2811
Tørstofindhold: Ca. 38% w/w
Viskositet (v.20°C): cP 2300
Glans (v. 60° indfald): Ca. 22, halvmat
Forbrug: 3 m²/ltr i alt v. 2 behandlinger
Tørretid v. 23°C/50% RF: Støvtør 1 time* - Overmaling 2 timer*
Næste lag (v. 20°C-85%): Når tør, dog min. 2 timer
Hærdetid: Udhærdet efter 7 døgn* - *Tørre- hærdetider er altid afhængig af lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed og underlag
Anvendelsestemperatur: Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C - Min. +10°C - Max. +30°C (underlag og omgivelser)
Luftfugtighed: Bedst ved 60%-65% RF - Min. 40% max. 80% RF
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Opbevaring: Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn
Holdbarhed: Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring
Emballager: 20 og 100 liter
Farver: Flere farver
MAL-kode: 00-1