Dana Lim MS Parketlim 268

469,00 DKK
789,00 DKK
Du sparer ift. vejl. pris: 320,00 DKK

OBS - 3,84 liters varianten leveres som Dana parketlim 269 som har samme egenskaber som 268.

Vægt: 6,5 kg
Lager: 15 stk tilbage på lager + flere med forventet levering om 2-5 hverdage

Produktbeskrivelse & anvendelse:
MS Parketlim 268 er en elastisk, phthalatfri og hurtighærdende parketlim, til limning af stav- og  mosaikparket, højkantsparket, lamelparket, plankegulve og klodsegulve mod underlag af træ, beton, stål og aluminium. I modsætning til vandbaserede lime, kan MS Parketlim 268 i mange tilfælde anvendes på konstruktioner hvor det relative fugtindhold er op til 85 % RF (se side 2). Limen indeholder ikke vand, isocyanater eller opløsningsmidler, og hærder ved en reaktion med luftens fugtighed.

Fysiske / kemiske data:
Størrelse:
5 & 10 liter variant leveres i spande. 3,84 liters variant leveres i poser.
Type: Elastisk MS-polymer
Farve: Brun
Konsistens: Tyk flydende, tixotropisk
Tørstofindhold: 100 %
Vægtfylde: Ca. 1,65 kg/liter
Holdbarhed: Minimum 6 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Brugsanvisning:
Forberedelse:
Undergulvet skal være fast, rent, fedtfrit, vedvarende tørt og plant.
Planhed: Må højst afvige 2 mm på en 2,0 meter retholt. Er gulvet ikke tilstrækkelig plant må det udspartles.
Fugtighed: Fugten i underlaget må normalt* max. være 85 % RF. Ved fugtprocenter mellem 65 og 85 % skal teknisk afdeling kontaktes i følgende tilfælde: Terrændæk uden indbygget fugtspærre samt dæk over kældre (herunder krybekældre), garager o.lign. Herefter vil en konkret vurdering afgøre hvorvidt limen kan anvendes på forsvarlig måde. Fugtindholdet skal måles ved en lufttemperatur på 17 °C til 25 °C, og i øvrigt foretages efter GSO Gulvfakta’s regler.

Limning kan foretages på underlag som beton, træfiberplader, cementspartel-masser, stål og aluminium. Det anbefales altid at der udføres en prøvelimning.

Træet akklimatiseres i det rum det skal lægges, efter leverandørens anbefalinger. Rummet skal være lukket, opvarmet til +17 °C og have en luftfugtighed på 35 - 65 %. Dog skal rummets fremtidige ligevægts-fugtighed og -temperatur være opnået. Der må ikke foregå arbejde i rummet med vandbaserede produkter (f.eks. maling, tapetsering o. lign.) Vedr. forberedelse henvises i øvrigt til træleverandørens vejledning. Ved gulvvarme skal der tages særlige forholdsregler. Se belægningsleverandørens anvisninger.

Anvendelsestemperatur: 17 °C til 25 °C. Den relative luftfugtighed i lokalet må ikke overstige 65 %. Luftfugtigheden kan evt. nedsættes ved luftopvarmning og/eller ventilation.
Limning: Limen påføres gulvet med en grov tandet spartel. Montering foretages i den våde lim, trykkes godt fast og belastes med sandsække, parketbundter eller andet. Der må ikke presses lim op imellem stave/planker/klodser. Der må IKKE limes i fer og not. Ved montering af lamelparket, plankegulve og klodsegulve er det særlig vigtigt at foretage tilstrækkelig belastning. Ved alle monteringer skal det kontrolleres, at der er fuld kontakt mellem lim og træ. Ved plankegulve kan det evt. være nødvendigt at frasortere krumme planker, der ikke opnår fuld kontakt. For montering henvises i øvrigt til træleverandørens lægningsvejledninger.
Limmængde: Afhænger af produktet og fugtindholdet i konstruktionen.

Til lamel-, mosaik-, stav- og højkantsparket: Anvendes min. 0,5 liter/m2.
Til klodse- og plankegulve: Anvendes min. 1,0 liter/m2.
Såfremt limen anvendes i konstruktioner med mere end 65 % RF eller der limes på betongulv skal der altid anvendes minimum 1 liter/m2.
Bemærk der skal altid være fuld afsmitning på træet.

Monteringstid: 0 - 20 minutter, ved 20 °C og 50 % RF.

Efterbehandling: Eventuel overfladebehandling af parketstavene må tidligst ske 48 timer efter lægning.
Rengøring: Lim på huden kan fjernes med sprit hvorefter der vaskes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med en klud mens limen endnu er våd. Hærdet lim fjernes mekanisk.

Download:
Sikkerhedsblad