Topsælgere

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

Under enhver gulvbelægninger er der en gulvkonstruktion, som består af et gulvunderlag og den bærende konstruktion. I dette afsnit findes beskrivelser af konstruktionstyper, lime, gulvunderlag, tilbehør og specialkonstruktioner.

• Undergulve
• Gulvlim
• Tilbehør og specialmaterialer:
 Ved udførelse af gulve er der behov for at anvende et antal forskellige tilbehørsdele, bl.a. for at kunne udføre detaljer ved samlinger og afslutninger.
• Specialkonstruktioner:
I visse tilfælde er der behov for at udføre ulve, som opfylder helt specielle krav, fx: Installationsgulve, vådrum, elektrisk ledende gulvkonstruktioner, sportsgulve samt gulve i laboratorier og levnedsmiddelindustrien.
• Udendørsbelægninger: Udendørs betonkonstruktioner er udsat for fugt, termiske bevægelser, tøsalte, luftens kuldioxid mv. Derfor vil udendørs betonkonstruktioner langsomt nedbrydes, hvis de ikke beskyttes.